Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Verejné obstarávanie 2014

Zákazky nad 1000 € (Výzva na predloženie ponuky)

Veľkosť Popis Dátum
    Tlač publikácie "Zohor" cca 304 strán A4 v počte 1500 ks 05.02.2014
    Zbúranie oplotenia z betonového muriva hr. 20 cm cca 12m2 na ul. Požiarnicka 05.02.2014
    Grafický návrh a zalomenie monografie publikácie "Zohor" cca 304 strán A4 05.02.2014
    Tlač obecných novín Zohorský hlas 01-02/2014 cca 20 strán A4 v počte 1250 ks 03.02.2014
    Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Zohor 27.01.2014
    Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Zohor 27.01.2014
    Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému do budovy ČOV v Zohore 27.01.2014
    Geodetické práce - zameranie zámlkovej dlažby - ihrisko 20.01.2014
    Dodávka tonerov v priebehu roka 2014 do tlačiarní typ CB 436 A, Q 7553A, CE 505A, CE 310 A-126A, CE 311 A - 126A, MU1-8351 K-718, C8773E 1 363, C4844 A-10, C8775E, C9340E, C8774E, C8771E, C8719E, Q2612A, CE 278A 07.01.2014
    Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb v priebehu roka 2014 07.01.2014
    Jedálenské kupóny o nominálnej hodnote 3,40 € na rok 2014 v počte cca 320 ks/mesiac 07.01.2014
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie