Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2019  Zákazky s nízkou hodnotou

 

Verejné obstarávanie 2019

Zákazky s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore

Veľkosť Popis Dátum
283 kB Výzva na predkladanie ponúk new-window 04.11.2019
 135 kB A Sprievodná správa new-window 04.11.2019
 566 kB B Súhrnná technická správa new-window 04.11.2019
104 kB C Požiarna bezpečnosť stavby new-window 04.11.2019
226 kB D Plán organizačnej výstavby new-window 04.11.2019
88 kBB E.1.1. - 01 - SITUÁCIA new-window 04.11.2019
 78 kB E.1.1. - 01 - SITUÁCIA POV new-window 04.11.2019
214 kB E.1.1. - 02 - PÔDORYS 1.NP - SKUTKOVÝ STAV new-window 04.11.2019
113 kB E.1.1. - 03 - REZY A-A´, B-B´ - SKUTKOVÝ STAV new-window 04.11.2019
607 kB E.1.1. - 04 - POHĽADY - SKUTKOVÝ STAV.pdf new-window 04.11.2019
452 kB E.1.1. - 05 - PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV new-window 04.11.2019
295 kB E.1.1. - 06 - REZY A-A´, B-B´ - NAVRHOVANÝ STAV new-window 04.11.2019
708 kB E.1.1. - 07 - POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV new-window 04.11.2019
622kB E.1.1. - 08 - FAREBNÉ RIEŠENIE new-window 04.11.2019
1,3 MB E.1.1. - 09 - VÝPISY PRVKOV new-window 04.11.2019
86kB E.1.2 Statické posúdenie new-window 04.11.2019
108 kB Príloha c. 2 – Výkaz výmer new-window 04.11.2019
23 kB Príloha c. 3 - Návrh na plnenie kriterii new-window 04.11.2019
195 kB Príloha c. 4 - Návrh Zmluvy o dielo new-window 04.11.2019
22 kB Príloha c. 5 - Vyhlásenie uchádzača new-window 04.11.2019

Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Zohor na zimné obdobie 2019/2020

Veľkosť Popis Dátum
419 kB Výzva na predkladanie ponúk new-window 22.10.2019
43 kB Návrh kritérií new-window 22.10.2019

Plastové záhradné kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Veľkosť Popis Dátum
38 kB Výzva na predkladanie ponúk new-window 04.10.2019
220 kB Kúpna zmluva new-window 04.10.2019

Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore

Veľkosť Popis Dátum
226 kB Oznámenie o zrušení VO new-window 04.11.2019
282 kB Výzva na predkladanie ponúk new-window 30.09.2019
 135 kB A Sprievodná správa new-window 30.09.2019
 566 kB B Súhrnná technická správa new-window 30.09.2019
104 kB C Požiarna bezpečnosť stavby new-window 30.09.2019
226 kB D Plán organizačnej výstavby new-window 30.09.2019
88 kBB E.1.1. - 01 - SITUÁCIA new-window 30.09.2019
 78 kB E.1.1. - 01 - SITUÁCIA POV new-window 30.09.2019
214 kB E.1.1. - 02 - PÔDORYS 1.NP - SKUTKOVÝ STAV new-window 30.09.2019
113 kB E.1.1. - 03 - REZY A-A´, B-B´ - SKUTKOVÝ STAV new-window 30.09.2019
607 kB E.1.1. - 04 - POHĽADY - SKUTKOVÝ STAV.pdf new-window 30.09.2019
452 kB E.1.1. - 05 - PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV new-window 30.09.2019
295 kB E.1.1. - 06 - REZY A-A´, B-B´ - NAVRHOVANÝ STAV new-window 30.09.2019
708 kB E.1.1. - 07 - POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV new-window 30.09.2019
622kB E.1.1. - 08 - FAREBNÉ RIEŠENIE new-window 30.09.2019
1,3 MB E.1.1. - 09 - VÝPISY PRVKOV new-window 30.09.2019
86kB E.1.2 Statické posúdenie new-window 30.09.2019
109 kB Príloha c. 2 – Výkaz výmer new-window 30.09.2019
23 kB Príloha c. 3 - Návrh na plnenie kriterii new-window 30.09.2019
195 kB Príloha c. 4 - Návrh Zmluvy o dielo new-window 30.09.2019
22 kB Príloha c. 5 - Vyhlásenie uchádzača new-window 30.09.2019

Príprava stravy - obedov pre dôchodcov v obci Zohor

Veľkosť Popis Dátum
1,7 MB Výzva na predkladanie ponúk new-window 09.07.2019
25 kB Návrh na plnenie kritérií new-window 09.07.2019

Rekonštrukcia strešenej konštrukcie zubnej ambulancie

Veľkosť Popis Dátum
1,4 MB Výzva na predkladanie ponúk new-window 04.07.2019
134 kB Technická správa new-window 04.07.2019
285 kB Skutkovy stav - pôdorys - podkrovie new-window Búracie práce 04.07.2019
212 kB Skutkový stav - rez new-window Búracie práce 04.07.2019
200 kB Skutkový stav - pohľady new-window Búracie práce 04.07.2019
220 kB Skutkový stav - pohľady 2 new-window Búracie práce 04.07.2019
852 kB Nový stav - pôdorys - podkrovie new-window Dostavovacie práce 04.07.2019
341 kB Nový stav - rez new-window Dostavovacie práce 04.07.2019
316 kB Nový stav - pohľady new-window Dostavovacie práce 04.07.2019
517 kB Nový stav - pohľady 2 new-window Dostavovacie práce 04.07.2019
54 kB Výkaz drevených prvkov new-window Výkazy 04.07.2019
621 kB Výkaz klampiarskych výrobkov new-window Výkazy 04.07.2019
107 kB Výkaz vonkajších otvorov new-window Výkazy 04.07.2019
148 kB Strecha new-window Blezkozvod 04.07.2019
123 kB Pohľady new-window Blezkozvod 04.07.2019
32 kB Technická správa new-window Blezkozvod 04.07.2019
350 kB Strecha new-window Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 04.07.2019
1,2 MB Pôdorysy new-window Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 04.07.2019
 352 kB Pohľady new-window Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 04.07.2019
52 kB Príloha č. 2 new-window Priloha č. 2 - Zadanie - Výkaz - výmer 04.07.2019
23 kB Príloha č. 3  new-window Priloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií 04.07.2019
188 kB Príloha č. 4 new-window Priloha č. 4 - Návrh zmluvy 04.07.2019
352 kB Príloha č. 5 new-window Priloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzača 04.07.2019

Rekonštrukcia ZŠ Albína Brunovského v Zohore

Veľkosť Popis Dátum
136 kB Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky new-window 12.03.2019
3 MB Príloha č. 1 - Hodnotenie - PHPP_V9-1 new-window 12.03.2019
360 kB Príloha č. 2 a) - B1.5 new-window 12.03.2019
109 kB Príloha č. 2 b) - Zohor_prizemie new-window 12.03.2019
23 kB Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritériínew-window 12.03.2019

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Veľkosť Popis Dátum
204 kB Výzva - PD - Kultúrny dom Zohor predpokladaná hodnota zákazky new-window 12.03.2019
8,5 MB Príloha č. 1 - A_SSD_ZOHOR_170607_FINAL 2 new-window 12.03.2019
357 kB Príloha č. 2 a) - 1605_Z_01_1NP new-window 12.03.2019
325 kB Príloha č. 2 b) - 1605_Z_02_2NP_1PP new-window 12.03.2019
23 kB Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritériínew-window 12.03.2019

Dodávka a montáž plastových okien a dverí- Zubná ambulancia Zohor

Veľkosť Popis Dátum
270 kB Výzva na predloženie cenovej ponuky new-window 22.02.2019
260 kB Výzva - Príloha č.  1 - Náčrt okien a dverí new-window 22.02.2019
20 kB Výzva - Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií 22.02.2019
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie