Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2021  Zákazky s nízkou hodnotou

 

Verejné obstarávanie 2021

Zákazky s nízkou hodnotou

„Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Zohor na zimné obdobie 2021/2022“

Veľkosť Popis Dátum
741 kB Výzva na prekladanie ponúk 17.08.2021
43 kB Návrh na plnenie kritérií 17.08.2021

Plastové záhradné kompostéryna biologicky rozložiteľný

Veľkosť Popis Dátum
32 kB Výzva na prekladanie ponúk 15.03.2021
33 kB Kúpna zmluva 15.03.2021

 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/7 a časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/19

  464 kBVyhodnotenie OVS pozemok 

 

Veľkosť Popis Dátum
2 MB Obchodná verejná súťaž 14.01.2021
252 kB Príloha č. 1 - zameranie 14.01.2021
291 Kb Príloha č. 2 - zákres 14.01.2021
20 kB Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) 14.01.2021

 

Dodávka elektrickej energie pre obec Zohor

Veľkosť Popis Dátum
46 kB Výzva na predloženie ponuky 14.01.2021
446 kB Prehľad odberných miest 14.01.2021
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie