Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Stavebníkom a účastníkom konaní vedených na stavebnom úrade v Zohore, ktorí potrebujú nahliadnuť do spisových materiálov a projektových dokumentácií a majú stanovenú lehotu, bude toto umožnené v termíne dohodnutom telefonicky. Ďakujeme

zosliapavanie

Technické služby Zohor, spol. s r.o.

Predaj knihy "Zohor"

MAS Dolné Záhorie

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie