Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Bio odpad

Bio odpad

Zmena času ukladania BIO ODPADU od 01. decembra 2018

 

Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od soboty 1. decembra 2018 môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na kontajnerové stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.

 

 

Oznamujeme občanom, že z dôvodu neregulovaného ukladania rôznych druhov odpadov do kontajnerov určených výlučne na bioodpad a taktiež z dôvodu neustáleho znečisťovania okolia kontajnerov ukladaním odpadov mimo nich, pristúpila obec k vybudovaniu uzatvoreného stojiska pre kontajnery za budovou Hasičskej zbrojnice, ktoré sú určené výlučne na zber zeleného bioodpadu. Areál bude slúžiť výlučne pre potreby obyvateľov obce Zohor.

 

Obyvatelia obce Zohor môžu zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať každú

 

stredu od 15:00 do 18:00 hod

a sobotu od 08:00 do 15:00 hod.

 

Zároveň upozorňujeme, že podľa platného Zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať akýkoľvek odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Stojisko je monitorované kamerovým systémom a v prípade preukázania porušenia Zákona o odpadoch sa dopúšťa fyzická osoba priestupku a bude pokutovaná v priestupkovom konaní príslušníkmi Obecnej polície.

 

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie