Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2021

Zverejnené zmluvy 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 105/2021 new-window

Ing. Juraj Benca

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 20.05.2021

24.11.2021

-
pdf-icon16x16 104/2021 new-window

EURO tender SK, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

23.11.2021

-
pdf-icon16x16 103/2021 new-window

Digiday Czech s.r.o.

Kúpna zmluva

18.11.2021

-
pdf-icon16x16 102/2021 new-window

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Dohoda č. 21/02/010/18

15.11.2021

-
pdf-icon16x16 101/2021 new-window

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žladatela do distribučnej sústavy

09.11.2021

-
pdf-icon16x16 100/2021 new-window

Občianske združenie Zohorské ozveny

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

05.11.2021

-
pdf-icon16x16 99/2021 new-window

SVOP spol. s r.o

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností - zákon o kybernetickej bezpečnosti

02.11.2021

-
pdf-icon16x16 98/2021 new-window

Stanislava Vicenová

Zmluva č. 2- 02 - 7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

25.10.2021

-
pdf-icon16x16 97/2021 new-window

oz - A proč né?

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

25.10.2021

-
pdf-icon16x16 96/2021 new-window

Šáchor OZ

Zmluva o organizačnom zabezpečení festivalu ochotníckych divadiel, TRAKTÉR 2021, 5. ročník

19.10.2021

-
pdf-icon16x16 95/2021 new-window

RadioLAN, spol. s r.o.

Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia

15.10.2021

-
pdf-icon16x16 94/2021 new-window

Mgr. Juraj Lobotka

Mandátna zmluva

14.10.2021

-
pdf-icon16x16 93/2021 new-window

Ján Granec

Kúpna zmluva

08.10.2021

-
pdf-icon16x16 92/2021 new-window

Energie2, a.s.

Zmulva o združenej dodávke elektriny č. 1112545

07.10.2021

-
pdf-icon16x16 91/2021 new-window

Energie2, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112542

07.10.2021

-
pdf-icon16x16 90/2021 new-window

Ján Granec

Zmluva o poskytnutí služby

06.10.2021

-
pdf-icon16x16 89/2021 new-window

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - WinCITY Registratúra multilicencia (2 používatelia)

30.09.2021

-
pdf-icon16x16 88/2021 new-window

Fond na podporu športu

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-79

23.09.2021

-
pdf-icon16x16 87/2021 new-window

Ščepánek František

Kúpna zmluva 

23.09.2021

-
pdf-icon16x16 86/2021 new-window

Ščasný František

Zmluva č. 2- 23 - 7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

17.09.2021

-
pdf-icon16x16 85/2021 new-window

Godulová Helena

Zmluva č. 2- 16 - 4 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

17.09.2021

-
pdf-icon16x16 84/2021 new-window

Združenie miest a obcí Záhorie

Darovacia zmluva

17.09.2021

-
pdf-icon16x16 83/2021 new-window

LUKAgast s.r.o.

Zmluva o poskytovaní stravovania

14.09.2021

-
pdf-icon16x16 82/2021 new-window

Futbalový klub FC ZOHOR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

14.09.2021

-
pdf-icon16x16 81/2021 new-window

N. L. stav s.r.o.

Zmluva o dielo

08.09.2021

-
pdf-icon16x16 80/2021 new-window

Denteum s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 2/2021

31.08.2021

-
pdf-icon16x16 79/2021 new-window

LUKAgast s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania

31.08.2021

-
pdf-icon16x16 78/2021 new-window

OZ - Zohor včera a dnes

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

25.08.2021

-
pdf-icon16x16 77/2021 new-window

Peter Šimčík

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

14.08.2021

-
pdf-icon16x16 76/2021 new-window

Občianske združenie ROCONABA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

11.08.2021

-
pdf-icon16x16 75/2021 new-window

OZ ŠÁCHOR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

10.08.2021

-
pdf-icon16x16 74/2021 new-window

Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0385

10.08.2021

-
pdf-icon16x16 73/2021 new-window

Občianske združenie Tenisový klub Zohor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

09.08.2021

-
pdf-icon16x16 72/2021 new-window

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

09.08.2021

-
pdf-icon16x16 71/2021 new-window

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

28.07.2021

-
pdf-icon16x16 70/2021 new-window

HEDRYX, spol. s r.o.

Zmluva o dielo

27.07.2021

-
pdf-icon16x16 69/2021 new-window

Rehorovič Jaroslav

Zmluva č. 2- 11 - 8 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

27.07.2021

-
pdf-icon16x16 68/2021 new-window

KNÍHTLAČ- Jozef Gerthofer

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 29/2013

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 67/2021 new-window

Andrej Gecler

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 2/2020

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 66/2021 new-window

Záhrada Zuzana

Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 55/2013

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 65/2021 new-window

MARI CARS s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 6/2020

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 64/2021 new-window

Sabol Richard

Zmluva č. 2- 31 - 10 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 63/2021 new-window

Švábenská Katarína

Zmluva č. 3- 04 - 7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 62/2021 new-window

Mundoková Viera

Zmluva č. 2- 49 - 9 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

26.07.2021

-
pdf-icon16x16 61/2021 new-window

COLAS Slovakia, a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

19.07.2021

-
pdf-icon16x16 60/2021 new-window

Líndstrôm, s.r.o.

Zmluva

14.07.2021

-
pdf-icon16x16 59/2021 new-window

Mgr. Juraj Lobotka

Mandátna zmluva

12.07.2021

-
pdf-icon16x16 58/2021 new-window

Godulová Helena

Kúpna zmluva

09.07.2021

-
pdf-icon16x16 57/2021 new-window

FCC Slovensko, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo: S210100544

01.07.2021

-
pdf-icon16x16 56/2021 new-window

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena

30.06.2021

-
pdf-icon16x16 55/2021 new-window

Jaroslav Rehorovič

Zmluva č. 1- 02 - 8 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

09.06.2021

-
pdf-icon16x16 54/2021 new-window

Ivan HUBEK

Zmluva o nájme nebytového priestoru

09.06.2021

-
pdf-icon16x16 53/2021 new-window

Anna Hubeková

Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov

09.06.2021

-
pdf-icon16x16 52/2021 new-window

Dušan Krištof

Zmluva č. 2- 49 - 8 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

07.06.2021

-
pdf-icon16x16 51/2021 new-window

Lýdia Rechtorovičová

Zmluva č. 3 - 04 - 6 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

04.06.2021

-
pdf-icon16x16 50/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

04.06.2021

-
pdf-icon16x16 49/2021 new-window

Ronald Zeithaml

Zmluva č. 1- 51 - 4 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

31.05.2021

-
pdf-icon16x16 48/2021 new-window

Materské centrum Motýlik

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

31.05.2021

-
pdf-icon16x16 47/2021 new-window

O.K. SHOOTING Security,s.r.o.

Zmluva číslo: 282021 o poskytovaní bezpečnostnej služby

27.05.2021

-
pdf-icon16x16 46/2021 new-window

Godula Roman a Godulová Helena

Kúpna zmluva

26.05.2021

neplatná
pdf-icon16x16 45/2021 new-window

Altrex s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena

26.05.2021

-
pdf-icon16x16 44/2021 new-window

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-62-009/2021

24.05.2021

-
pdf-icon16x16 43/2021 new-window

BEL-HOUSE, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena

21.05.2021

-
pdf-icon16x16 42/2021 new-window

Ing. Juraj Benca

Zmluva o zriadení vecného bremena

21.05.2021

-
pdf-icon16x16 41/2021 new-window

SeventySix s.r.o., ÚPn s.r.o.

Zmluva o vyhotovení diela

21.05.2021

-
pdf-icon16x16 40/2021 new-window

Katarína Valovičová

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 13.06.2016

14.05.2021

-
pdf-icon16x16 39/2021 new-window

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

ZMLUVA č. 321 0010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

13.05.2021

-
pdf-icon16x16 38/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

07.05.2021

-
pdf-icon16x16 37/2021 new-window

Patrik Kostka, Ing.Tomáš Bujňák, Ing.Katarína Bujňáková, Miroslav Valovič

Darovacia zmluva

07.05.2021

-
pdf-icon16x16 36/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

29.04.2021

-
pdf-icon16x16 35/2021 new-window

Zohor Roviny s.r.o., LJ Stav s.r.o.

Kúpna zmluva

27.04.2021

-
pdf-icon16x16 34/2021 new-window

Mgr. Milan Moric

Darovacia zmluva

22.04.2021

-
pdf-icon16x16 33/2021 new-window

TENDERnet s.r.o.

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

20.04.2021

-
pdf-icon16x16 32/2021 new-window

A.R.CH. s.r.o.

MANDÁTNA ZMLUVA č. SK-02/2021 na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

16.04.2021

-
pdf-icon16x16 31/2021 new-window

Royal Trading Ltd. s. r. o.

Kúpna zmluva

15.04.2021

-
pdf-icon16x16 30/2021 new-window

Beniamín Valent, Milada Valentová

Kúpna zmluva

08.04.2021

-
pdf-icon16x16 29/2021 new-window

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva

06.04.2021

-
pdf-icon16x16 28/2021 new-window Ľuboš Kubíček

Zmluva o zriadení vecného bremena

01.04.2021

-
pdf-icon16x16 27/2021 new-window Soňa Horváthová

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.03.2016

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 26/2021 new-window Simona Posová

Zmluva č. 2- 07 - 10 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 25/2021 new-window Juraj Badrna

Zmluva o nájme pozemku

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 24/2021 new-window ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 23/2021 new-window Júlia Kollerová

Zmluva č. 2- 49 - 7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

23.03.2021

-
pdf-icon16x16 22/2021 new-window Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Dodatok Č. 1 k Zmluve o výpožičke

19.03.2021

-
pdf-icon16x16 21/2021 new-window Miroslav Valovič

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.10.2020

18.03.2021

-
pdf-icon16x16 20/2021 new-window Ing. Igor Fingerland a Ing. Lenka Fingerlandová

Zmluva o zriadení vecného bremena

12.03.2021

-
pdf-icon16x16 19/2021 new-window EKO-BAUspol. s r.o.

Kúpna zmluva

11.03.2021

-
pdf-icon16x16 18/2021 new-window O.K. SHOOTING Security, s.r.o.

ZMLUVA Č. 14/2021 o POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY, TECHNICKEJ SLUŽBY A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB

08.03.2021

-
pdf-icon16x16 17/2021 new-window Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003153 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 10.02.2020

08.03.2021

-
pdf-icon16x16 16/2021 new-window Zohor Roviny s.r.o.

Kúpna zmluva

04.03.2021

-
pdf-icon16x16 15/2021 new-window Členovia MAS Dolné Záhorie, o.z.

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 2/2020

04.03.2021

-
pdf-icon16x16 14/2021 new-window FCC Slovensko, s.r.o.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. 

01.03.2021

-
pdf-icon16x16 13/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

26.02.2021

-
pdf-icon16x16 12/2021 new-window

Zuzana Demeterová

Zmluva č. 1- 51 - 2 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

25.02.2021

-
pdf-icon16x16 11/2021 new-window

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskýtovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2021

24.02.2021

-
pdf-icon16x16 10/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

16.02.2021

-
pdf-icon16x16 9/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

10.02.2021

-
pdf-icon16x16 8/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

04.02.2021

-
pdf-icon16x16 7/2021 new-window

Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt

Zmluva o dielo

02.02.2021

-
pdf-icon16x16 6/2021 new-window

Lýdia LAZAROVÁ

Zmluva č. 2-17- 1 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

01.02.2021

-
pdf-icon16x16 5/2021 new-window

Ing. Igor Doka

Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2021

28.01.2021

-
pdf-icon16x16 4/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

28.01.2021

-
pdf-icon16x16 3/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

20.01.2021

-
pdf-icon16x16 2/2021 new-window

REGIONPRESS, s.r.o.

Zmluva o inzercii

13.01.2021

-
pdf-icon16x16 1/2021 new-window ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmulva o poskytnutí služby

07.01.2021

zrušená - neuskutočnená
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie