Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2021

Zverejnené objednávky 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

Poradové
číslo
Dodávateľ Popis Zverejnená
dňa
pdf-icon16x16 104/2021 new-window

PROstrom s.r.o.

Rez stromov vo verejnej zeleni

23.11.2021
pdf-icon16x16 103/2021 new-window

FIDAT, s.r.o.

Obecný kalendár 2022

23.11.2021
pdf-icon16x16 102/2021 new-window

GEOŠ - lng. Peter Šuran, s.r.o.

Geodetické práce - kúpna zmluva a zápis do katastra GP č. 148/2020

22.11.2021
pdf-icon16x16 101/2021 new-window

GEOŠ - lng. Peter Šuran, s.r.o.

Geodetické práce - uličné pásy pre adresné body

22.11.2021
pdf-icon16x16 100/2021 new-window

GEOŠ - lng. Peter Šuran, s.r.o.

Geodetické práce - kontrola GP č. G1-2021

22.11.2021
pdf-icon16x16 99/2021 new-window

GEOŠ - lng. Peter Šuran, s.r.o.

Geodetické práce - pozemky na Kováčskej ulici

22.11.2021
pdf-icon16x16 98/2021 new-window

K-TRIDE spol. s r.o.

Polymérová dezinfekcia

22.11.2021
pdf-icon16x16 97/2021 new-window

D.V. Siete s.r.o.

Vertikálne žalúzie

19.11.2021
pdf-icon16x16 96/2021 new-window

PRYZMAT Slovakia, s.r.o.

Tonery

18.11.2021
pdf-icon16x16 95/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Zametacia metla – štandard a opravu pravého skla

12.11.2021
pdf-icon16x16 94/2021 new-window

Signo s.r.o.

Vlajka obecná a SR na tyč s otočným ramenom

10.11.2021
pdf-icon16x16 93/2021 new-window

D.V. Siete s.r.o.

Vertikálne žalúzie - ZRUŠENÉ

05.11.2021
pdf-icon16x16 92/2021 new-window

HM ceramica, s.r.o.

Vonkajšia dlažba

04.11.2021
pdf-icon16x16 91/2021 new-window

safimedi, s.r.o.

Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík a prevádzkový poriadok – chemické faktory

04.11.2021
pdf-icon16x16 90/2021 new-window

Patrik Fabian

Elektroinštalácia do šatní a v budove

02.11.2021
pdf-icon16x16 89/2021 new-window

Allevat, s.r.o.

Odstránenie závad na zariadení v objektoch vo vlastníctve obce Zohor

26.10.2021
pdf-icon16x16 88/2021 new-window

ROTA plus s.r.o

Pracovné odevy a obuv

25.10.2021
pdf-icon16x16 87/2021 new-window

EKOTEC spol. s r.o.

Ročná kontrola detského ihriska

25.10.2021
pdf-icon16x16 86/2021 new-window

FINERY DECOR s.r.o.

Kalendáre a diáre

25.10.2021
pdf-icon16x16 85/2021 new-window

Ing. Andrea Straňáková

Energetické certifikáty

20.10.2021
pdf-icon16x16 84/2021 new-window

Ing. Bohdan Šály - Autorizovaný geodet a kartograf

Vyhotovenie geometrického plánu

20.10.2021
pdf-icon16x16 83/2021 new-window

X-Com

Inštalácia a naprogramovanie hlasovej pošty

20.10.2021
pdf-icon16x16 82/2021 new-window

CLIMAPORT, s.r.o.

Servis chladič kvapalín MŠA

11.10.2021
pdf-icon16x16 81/2021 new-window

Ateliérving s.r.o.

Projektová dokumentácia – rozšírenie a úprava hokejbalového ihriska

11.10.2021
pdf-icon16x16 80/2021 new-window

Vladimír Kaňka

Dodanie a prezutie pneumatík Iveco

11.10.2021
pdf-icon16x16 79/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Oprava chladiča – komunálne vozidlo Kärcher

11.10.2021
pdf-icon16x16 78/2021 new-window

Slavomír Binčík – JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti obecného úradu

11.10.2021
pdf-icon16x16 77/2021 new-window

Slavomír Binčík – JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky v obci Zohor

11.10.2021
pdf-icon16x16 76/2021 new-window

Slavomír Binčík – JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného úradu.

11.10.2021
pdf-icon16x16 75/2021 new-window

K-TRIDE spol. s r.o

Jesenná deratizácia

30.09.2021
pdf-icon16x16 74/2021 new-window

GEOŠ – Ing. Peter Šuran, s.r.o.

Kontrola GP

29.09.2021
pdf-icon16x16 73/2021 new-window

GEOŠ – Ing. Peter Šuran, s.r.o.

Zameranie osí ulíc

29.09.2021
pdf-icon16x16 72/2021 new-window

Ing. František Hladký s.r.o.

Statika Dom služieb

28.09.2021
pdf-icon16x16 71/2021 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Dopravné značenie

17.09.2021
pdf-icon16x16 70/2021 new-window

STADCON spol. s r.o.

Vsak pre prepad dažďovej kanalizácie

17.09.2021
pdf-icon16x16 69/2021 new-window

STADCON spol. s r.o.

Doloženie zámkovej dlažby

17.09.2021
pdf-icon16x16 68/2021 new-window

Martin Grélik, G-Media

Ozvučenie podujatia Cibulové Hody 2021

17.09.2021
pdf-icon16x16 67/2021 new-window

Mgr. Art. Tomáš Ovsianka – reštaurátor

Reštaurovanie sochy sv. Floriána

17.09.2021
pdf-icon16x16 66/2021 new-window

Záhrada Zuzana

Výsadba kvetináčov

16.09.2021
pdf-icon16x16 65/2021 new-window

Allevat, s.r.o.

Revízie zariadení v objektoch vo vlastníctve obce Zohor

14.09.2021
pdf-icon16x16 64/2021 new-window

TOPSET Solutions s.r.o.

Dva prístupy do WinCITY Registratúra

09.09.2021
pdf-icon16x16 63/2021 new-window

PRYZMAT Slovakia, s.r.o.

Tonery

09.09.2021
pdf-icon16x16 62/2021 new-window

Datik s.r.o.

Počítačová zostava s monitorom

08.09.2021
pdf-icon16x16 61/2021 new-window

EMPORO, s.r.o.

Kancelárske stoličky

07.09.2021
pdf-icon16x16 60/2021 new-window

ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Kancelársky nábytok

06.09.2021
pdf-icon16x16 59/2021 new-window

STADCON spol. s r. o.

Dažďová kanalizácia

30.08.2021
pdf-icon16x16 58/2021 new-window

STADCON spol. s r. o.

Osvetlenie ZŠ Zohor

30.08.2021
pdf-icon16x16 57/2021 new-window

Geocom, s.r.o.

Zameranie polohopisného a výškopisného plánu -hokejbalové ihrisko

24.08.2021
pdf-icon16x16 56/2021 new-window

Data Online, s.r.o.

Kamerová infraštruktúra

19.08.2021
pdf-icon16x16 55/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Kefy štandard _ komunálne vozidlo Kärcher

19.08.2021
pdf-icon16x16 54/2021 new-window

Makyta plosina s.r.o.

Verejné osvetlenie

19.08.2021
pdf-icon16x16 53/2021 new-window

Marián Hanzely

Preprava pre Jednotu dôchodcov Zohor

18.08.2021
pdf-icon16x16 52/2021 new-window

Ing. Bohdan Šály

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov a vyhotovenie geometrického plánu

14.07.2021
pdf-icon16x16 51/2021 new-window

SmartLight, s.r.o.

Vyhotovenie PD na "Rozšírenie verejného osvetlenia v MŠA-Zohor"

12.07.2021
pdf-icon16x16 50/2021 new-window

ROTA plus s.r.o.

Pracovné odevy a obuv

09.07.2021
pdf-icon16x16 49/2021 new-window

Simple solutions, s.r.o.

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku

08.07.2021
pdf-icon16x16 48/2021 new-window

Viliam Masár - Simply Servis

Výmena fixačnej jednotky kopírovacieho stroja Canon

02.07.2021
pdf-icon16x16 47/2021 new-window

Andrej Irša - A-STUDIO

Betlehem

29.06.2021
pdf-icon16x16 46/2021 new-window

cosi, s.r.o.

Realizačný projekt - Rekonštrukcia chodníka

14.06.2021
pdf-icon16x16 45/2021 new-window

PRYZMAT Slovakia, s.r.o.

Tonery

11.06.2021
pdf-icon16x16 44/2021 new-window

Ľubomír HORNÝ

Odborné prehliadky a skúšky TZ a PZ

10.06.2021
pdf-icon16x16 43/2021 new-window

M.S.-TPO s.r.o.

Revízna kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov

10.06.2021
pdf-icon16x16 42/2021 new-window

miestor s.r.o.

Aktualizácia výkazu výmer a rozpočtu

09.06.2021
pdf-icon16x16 41/2021 new-window

KärcherSlovakia, s.r.o.

Kefy štandard - komunálne vozidlo Kärcher

08.06.2021
pdf-icon16x16 40/2021 new-window

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Informačno-navigačný systém

04.06.2021
pdf-icon16x16 39/2021 new-window

Ing. Bohdan Šály - Autorizovaný geodet a kartograf

Zameranie chodníka na Lábskej ulici

04.06.2021
pdf-icon16x16 38/2021 new-window

O.K. SHOOTING Technology s.r.o.

Úprava alarmu Ocu

02.06.2021
pdf-icon16x16 37/2021 new-window

COLAS Slovakia, a.s.

Oprava prepadnutej vozovky na Hviezdoslavovej ulici

01.06.2021
pdf-icon16x16 36/2021 new-window

COLAS Slovakia, a.s.

Úprava šupákov - Hviezdoslavova ulica, Na Záhumní

01.06.2021
pdf-icon16x16 35/2021 new-window

R-PROJECT INVEST, s.r.o.

PD - rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore

01.06.2021
pdf-icon16x16 34/2021 new-window

R-PROJECT INVEST, s.r.o.

PD - IBV Na záhumní II. v Zohore

01.06.2021
pdf-icon16x16 33/2021 new-window

Marián ŠUPA

Traktorová kosačka Kubota GR 2120

31.05.2021
pdf-icon16x16 32/2021 new-window

SABRINA MODELLE  s.r.o.

Pracovné odevy

31.05.2021
pdf-icon16x16 31/2021 new-window

Data Online, s.r.o.

Rozšírenie kamerového systému

27.05.2021
pdf-icon16x16 30/2021 new-window

LUKY MUSIC - Róbert Lukovský

PD - prípojka

25.05.2021
pdf-icon16x16 29/2021 new-window

Mgr. Art. Peter Gregvorek - reštaurátor

Reštaurovanie stÍpu sv. Trojice

24.05.2021
pdf-icon16x16 28/2021 new-window

Z+M servis, spol. s.r.o.

Tonery

13.05.2021
pdf-icon16x16 27/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Oprava + servis - skryté závady - komunálne vozidlo Kärcher

11.05.2021
pdf-icon16x16 26/2021 new-window

Novplasta, s.r.o.

Vrecia - VZ

23.04.2021
pdf-icon16x16 25/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Oprava + servis - komunálne vozidlo Kärcher

23.04.2021
pdf-icon16x16 24/2021 new-window

K-TRIDE spol. s r.o.

Jarná preventívna deratizácia

12.04.2021
pdf-icon16x16 23/2021 new-window

GEOŠ - Ing. Peter Šuran, s. r. o

Geodetické práce

12.04.2021
pdf-icon16x16 22/2021 new-window

Makyta plosina s.r.o.

Oprava verejného osvetlenia

07.04.2021
pdf-icon16x16 21/2021 new-window

Patrik Fabian

Odstránenie revíznych závad

01.04.2021
pdf-icon16x16 20/2021 new-window

Makyta plosina s.r.o.

Oprava verejného osvetlenia - ZRUŠENÁ

30.03.2021
pdf-icon16x16 19/2021 new-window

DOPRA-VIA a. s.

Asfalt

29.03.2021
pdf-icon16x16 18/2021 new-window

GEOŠ-geodetická kancelária

Geometrický plán

22.03.2021
pdf-icon16x16 17/2021 new-window

ARETAX - LED s.r.o.

Pouličné svietidlá

18.03.2021
pdf-icon16x16 16/2021 new-window

Ján Rusnák

Revízie 2021

18.03.2021
pdf-icon16x16 15/2021 new-window

PaRELI s.r.o.

PD pre elektrickú prípojku

12.03.2021
pdf-icon16x16 14/2021 new-window

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Projektová dokumentácia

10.03.2021
pdf-icon16x16 13/2021 new-window

Kärcher Slovakia, s. r. o.

Kefy štandard - komunálne vozidlo Kärcher

09.03.2021
pdf-icon16x16 12/2021 new-window

GEOŠ - Ing. Peter Šuran, s. r. o

Geodetické práce

01.03.2021
pdf-icon16x16 11/2021 new-window

Z+M servis, spol. s.r.o.

Tonery

24.02.2021
pdf-icon16x16 10/2021 new-window

Patrik Fabian

Rekonštrukcia ele. rozvádzača a časti inštalácia v Dome smútku

16.02.2021
pdf-icon16x16 9/2021 new-window

Simple solutions, s.r.o

Poradenské služby v oblasti VO

10.02.2021
pdf-icon16x16 8/2021 new-window

Simple solutions, s.r.o

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku

10.02.2021
pdf-icon16x16 7/2021 new-window

DOPRA-VIA a.s.

Asfalt

03.02.2021
pdf-icon16x16 6/2021 new-window

DRILL, s.r.o.

Inžinierskogeologický prieskum

01.02.2021
pdf-icon16x16 5/2021 new-window

PROarbor s.r.o.

Arboristické práce

01.02.2021
pdf-icon16x16 4/2021 new-window

Ing. Bohdan Šály - Autorizovaný geodet a kartograf

Zameranie areálu ZŠ Albína Brunovského Zohor

27.01.2021
pdf-icon16x16 3/2021 new-window

Ateliérving s.r.o.

Projektová dokumentácia

14.01.2021
pdf-icon16x16 2/2021 new-window

FCC Slovensko, s.r.o.

Vel'koobjemové kontajnery na Jarný zber objemného odpadu, Jesenný zber objemného odpadu, Akcia ČiSTÝ ZOHOR

14.01.2021
pdf-icon16x16 1/2021 new-window

Ing. Bohdan Šály - Autorizovaný geodet a kartograf

Geodetické zamerane areálu ZŠ Albína Brunovského Zohor

11.01.2021
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie