Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod Občan  Koronavírus
 
Všetko o koronavíruse
 

Na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii.

 

Adresa internetovej stránky je    BSK

alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR    UVZ SR

 

Žiadame a zároveň oznamujeme obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

 

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok podľa §56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti mesta, obce, prípadne celej lokality.

 

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia - 17.09.2020 

Opatrenie RU VZ BA pri ohrození verejného zdravia - Bratislava vo všetkých mestských častiach a v okresok Malacky, Senec a Pezinok - 12.09.2020

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a HP - 09.09.2020

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hranice - 07.09.2020

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia -  24.06.2020

Usmernenie HK SR k prevádzke zotavovacích podujatí 03.06.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev 03.06.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - 4. fáza 02.06.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - rúška 02.06.2020

Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri 06.05.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby 06.05.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza 05.05.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby 05.05.2020

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia 24.04.2020

Usmernenie k opatreniu UVZSR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport 23.04.2020

Režimové opatrenia - HH SRUVZSR  pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok 21.04.2020

Opatrenia UVZSR pre nosenie rúšok 20.04.2020

Opatrenie UVZSR - Štátne orgány a orgány územnej samosprávy 20.04.2020

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený 06.04.2020

Opatrenie UVZSR - štátna karanténa 04.04.2020

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 26.03.2020

Opatrenie UVZSR zákaz prevádzok - režimové opatrenie 29.03.2020

ZMENA režimové opatrenia UVZSR 28.3.2020

UZNESENIE VLÁDY č, 169 z 27.03.2020

Opatrenie UVZSR zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň 24.03.2020

Opatrenie UVZSR povinnosť nosiť rúška 24.03.2020

Opatrenie UVZSR poskytovanie sociálnych služieb 24.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia 18.03.2020

Osoby s vyšším rizikom ochornia na COVID-19

Čo robiť ak ste chorý na COVID-19

Pomoc sebe a druhým

10 odporúčaní pri COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 15.03.2020 

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia 12.03.2020

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karantena 12.03.2020

Verejná vyhláška- Rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí 09.03.2020  

Verejná vyhláška- Rozhodnutie-zákaz hromadných podujatí 09.03.2020

 

Zasadnutia Krízového štábu obce Zohor 

Zápisnica z 08.03.2020

Zápisnica z 09.03.2020

 

 

koronavirus_modry koronavirus_cb  koronavirus_cb  koronavirus_cb  koronavirus_cb  koronavirus_cb  koronavirus_cb  koronavirus_cb

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie