Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

vod  Život v obci  Rozpis využitia ľadovej plochy

Rozpis využitia ľadovej plochy

Informácie ohľadom využívania ľadovej plochy:

  • ľadová plocha sa dá rezervovať maximálne na 1,5 hod. pre jednu skupinu;
  • každá skupina po použití ľadovej plochy túto upraví odhŕňačmi snehu;
  • obec nezodpovedá za odložené veci v celom areáli MŠA;
  • v celom areáli majiteľ MŠA ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie;
  • treba dodržiavať pokyny správcu MŠA a prevádzkový poriadok MŠA.
  • prevádzkový poriadok

 

15.01.2018 - 21.01.2018

3. týždeň

2. vyhotovenie

     15.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:00  15              
30
45 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami

Vstup
bez hokejok 
00
9:00 15
 
Hokejový turnaj Mackovič 
30
45
00
10:00 15 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
Granec Zohor
30
45
00
11:00 15
30
45 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
00
12:00 15
30 Vstup
s hokejkami 
45
00
13:00 15 Vstup
bez hokejok
 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami 
ZŠ Dufková
30
45
00
14:00 15 ZŠ Bukovínová
30
45 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
00
15:00 15 Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
bez hokejok
00  Vstup
s hokejkami
16:00 15 Vstup
s hokejkami
30
45 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
 
00  
17:00 15 hokejbalisti Zohor Karneval 

30    
45 Šenkár  Zohor
00
  
18:00 15 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
bez hokejok
Gerthofer Zohor
30
45 Futbalisti Zohor
00
19:00 15        
30  
45 Vstup
bez hokejok
00 Klubník Plavecký Štvrtok

Samochin Zohor

Houdek Vysoká pri Morave  Matlovič Zohor
20:00 15 KENE Bratislava Vstup
bez hokejok
30
45
00
21:00 15
30                        
45  
00

22.01.2018 - 28.01.2018

4. týždeň

1. vyhotovenie

     22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:00  15              
30
45 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami

Vstup
bez hokejok 
00
9:00 15
 
Hokejový turnaj Amatérskej hokejovej ligy Bratislava
30
45
00
10:00 15 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
Granec Zohor
30
45
00
11:00 15
30
45 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
00
12:00 15
30 Vstup
s hokejkami 
45
00
13:00 15 Vstup
bez hokejok
 Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami 
ZŠ Dufková
30
45
00
14:00 15 ZŠ Bukovínová
30
45 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
00
15:00 15 Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
bez hokejok
00  Vstup
s hokejkami
16:00 15 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
30
45 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
00  
17:00 15 hokejbalisti Zohor
30    
45 Vstup
s hokejkami
Matlovič Zohor
00
  
18:00 15 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
bez hokejok
Gerthofer Zohor
30
45 Futbalisti Zohor
00
19:00 15       Vstup
bez hokejok
 
30  
45
00 Klubník Plavecký Štvrtok

Samochin Zohor

Houdek Vysoká pri Morave  Šenkár Zohor
20:00 15 KENE Bratislava Vstup
bez hokejok
30
45
00
21:00 15
30                        
45  
00
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie