Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Závodná jedáleň v Plastic Omnium, hľadá pokladníčku - pomocnú silu počas práceneschopnosti pracovníkov. Doprava je zmluvnými autobusmi bezplatne. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 346 541


V piatok sa na ulici Nám. mládeže sa našiel psík biely bišónik. Viac informácií na tel. čísle 0940 764 877


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 28. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili najneskôr vo štvrtok ráno do 6:00 hod. pred svoje rodinné a bytové domy.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie