Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Doktorka Slobodová prosí svojich pacientov, ktorí ešte neoznámili zmenu poisťovne, aby tak urýchlene urobili do 29. januára 2021.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 28. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie