Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Vážení rodičia a milí žiaci!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8.2.2021 v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča neotvárať školy na území okresov Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec k 8.2.2021. Otvorenie školy prichádza do úvahy s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme zdravia zamestnancov školy a žiakov, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce, riaditeľka základnej školy a riaditeľka materskej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú, že základná škola sa k 8.2.2021 neotvorí a neobnoví sa prezenčné vyučovanie.

Žiaci I. aj II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Školský klub pokračuje v činnosti pre deti z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Materská škola bude otvorená od 8. 2. 2021 len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie