Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Miestny rozhlas

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že bude od  29. marca - 1. apríla 2021 čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Száz, Zdravotnícka 1 Stupava v čase 07:00 - 10:00 hod po telefonickom dohovore na tel.č.: 0915 456 990.


Vážení rodičia,

     zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2021/2022 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 12. 04. – 16. 04.  2021.  Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy  rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež  prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2021/2022 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené 12. apríla 2021 a potrvá do 16. apríla 2021.

     Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň –
 16. apríl  2021 ( piatok).  V čase od 14.00 do 18.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne B (  1. stupeň).  Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky.  Rodičia, ktorí budú žiadať odklad  povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť  vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom. 

    Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu,  bude nápomocná aj telefónna linka 
 0949 501045  v období od 12. 04. do 16. 04. 2021  v čase 12.00 – 13.00 hod. 

     O ďalšom postupe k zápisu Vás budeme informovať na webovom sídle školy.


Vážení rodičia,

     zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2021/2022 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 12. 04. – 16. 04.  2021.  Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy  rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež  prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2021/2022 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené 12. apríla 2021 a potrvá do 16. apríla 2021.

     Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň –
 16. apríl  2021 ( piatok).  V čase od 14.00 do 18.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne B (  1. stupeň).  Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky.  Rodičia, ktorí budú žiadať odklad  povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť  vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom. 

    Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu,  bude nápomocná aj telefónna linka 
 0949 501045  v období od 12. 04. do 16. 04. 2021  v čase 12.00 – 13.00 hod. 

     O ďalšom postupe k zápisu Vás budú informovať na webovom sídle školy.


Predajňa Mäso-údeniny vám ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), údenú slaninu a domáce klobásy k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Oznamujeme občanom, že v mesiaci marec sa bude rekonštruovať križovatka ciest Struhárova, Záhradná, Štúrová a Školská ulica smerom na Domkársku a Lozorniansku ulicu (jednosmerka). Prosíme, všetkých občanov o pochopenie a trpezlivosť pri prácach na týchto komunikáciách. Zároveň, žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie dočasného dopravného značenia. Za pochopenie ďakujeme.


Vážení občania,

v čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Sčítanie obyvateľov je povinné a elektronické samosčítanie obyvateľov trvá len do konca tohto mesiaca (31.3.2021). Neodkladajte svoju zákonnú povinnosť a sčítajte sa. Sčítací formulár nájdete na web stránke: https://www.scitanie.sk. Pri nesplnení povinnosti sčítať sa môže byť obyvateľovi udelená sankcia vo výške od 25 do 250 €.

Naďalej Vás prosíme, aby ste pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom a blízkym, ktorí Vás o to požiadajú. Zároveň upozorňujeme rodičov maloletých detí, aby nezabudli na samostatnom formulári sčítať aj svoje deti.

Na Slovensku sa už sčítalo 67 % obyvateľov, v našej obci je sčítaných 71% obyvateľov.

Počet sčítaných obyvateľov má dopad na financovanie rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch. Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

Znovu upozorňujeme, že sčítanie je podľa zákona povinné s možnosťou udelenia finančných sankcií.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.


Predajňa Mäso-údeniny vám ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), údenú slaninu a domáce klobásy k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Oznamujeme občanom, že obyvatelia obce Zohor môžu zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať každú stredu od 15:00 do 18:00 hod a sobotu od 08:00 do 15:00 hod na stojisko za požiarnou zbrojnicou.


NEODKLADAJTE SVOJU ZÁKONNÚ POVINNOSŤ - SČÍTAJTE SA ELEKTRONICKY

Sčítanie je povinné a potrvá len do konca tohto mesiaca (31. marca 2021). Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova.

Sčítací formulár nájdete na web stránke: https://www.scitanie.sk

alebo sa môžete sčítať pomocou aplikácie, cez mobilný telefón/tablet:

V prípade otázok je k dispozícii call centrum 02/ 20 92 49 19.

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Štatistický úrad vyzýva ľudí, aby svoju zákonnú povinnosť neodkladali, využili možnosť sčítať sa elektronicky a pomohli sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak o to požiadajú.


Oznamujeme občanom, že v mesiaci marec sa bude rekonštruovať križovatka ciest Struhárova, Záhradná, Štúrová a Školská ulica smerom na Domkársku a Lozorniansku ulicu (jednosmerka). Prosíme, všetkých občanov o pochopenie a trpezlivosť pri prácach na týchto komunikáciách. Zároveň, žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie dočasného dopravného značenia. Za pochopenie ďakujeme.


Predajňa Mäso-údeniny vám ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), údenú slaninu a domáce klobásy k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Oznamujeme občanom, že od 17. marca môžu obyvatelia obce Zohor zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať každú stredu od 15:00 do 18:00 hod a sobotu od 08:00 do 15:00 hod na stojisko za požiarnou zbrojnicou.


NEODKLADAJTE SVOJU ZÁKONNÚ POVINNOSŤ - SČÍTAJTE SA ELEKTRONICKY

Sčítanie je povinné a potrvá len do konca tohto mesiaca (31. marca 2021). Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova.

Sčítací formulár nájdete na web stránke: https://www.scitanie.sk alebo sa môžete sčítať pomocou aplikácie, cez mobilný telefón/tablet.

V prípade otázok je k dispozícii call centrum 02/ 20 92 49 19.

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Štatistický úrad vyzýva ľudí, aby svoju zákonnú povinnosť neodkladali, využili možnosť sčítať sa elektronicky a pomohli sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak o to požiadajú.


Oznamujeme občanom, že v obci Zohor je zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

Testuje sa od pondelka do soboty v čase od 11,00 do 19,30 hod. Prestávka je od 15,00 do 15,30 hod. Posledný odber pred obednou prestávkou je o 14,45 hod. Posledný odber je o 19,15 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.


Predajňa Mäso-údeniny vám ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), údenú slaninu a domáce klobásy k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Vážení občania,

veríme, že sa k sčítaniu obyvateľov 2021 staviate zodpovedne a veľa vás už si splnila svoju povinnosť sčítať sa. Prosíme obyvateľov, ktorí tak ešte neurobili, aby sa sčítali prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scítanie.sk.

Sčítať sa je povinný obyvateľ :

• Štátny občan SR s trvalým pobytom na území SR, alebo prechodný pobytom na území SR,

• Občan Európskej únie, ktorý má na území obvyklý pobyt, čo znamená, že sa v krajine zdržiava väčšinu času v roku,

• Štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom, alebo tolerovaným pobytom na území SR.

Pripomíname, že rozhodujúci okamih sčítania na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 do 1.1.2021.

Naďalej Vás prosíme, aby ste pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom a blízkym, ktorí Vás o to požiadajú.

Zároveň upozorňujeme rodičov maloletých detí, aby nezabudli na samostatnom formulári sčítať aj svoje deti.

V prípade otázok zavolajte na OÚ 02/659 61 122, či na call centrum 02/20 92 49 19.

Počet sčítaných obyvateľov má dopad na financovanie rozpočtu obce v nasledujúcich, možno až desiatich rokoch. Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu. Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.


Slovak Lines oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch do odvolania.


Ponuka práce pre dôchodcov. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, hľadá dobrovoľného pozorovateľa/pozorovateľku, so záujmom o meteorológiu, na zrážkomernú stanicu v našej obci. Obsahom práce bude denné meranie zrážok a zapisovanie priebehu počasia. Práca je na dohodu. Bližšie informácie na obecnom úrade.


Oznamujeme občanom, že v obci Zohor je zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

Testuje sa od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka je od 14,00 do 14,30 hod. Posledný odber je o 18,15 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že dočasne je odberové miesto v Kultúrnom dome.


Vážení občania,

veríme, že sa k sčítaniu obyvateľov 2021 staviate zodpovedne a veľa vás už si splnila svoju povinnosť sčítať sa. Prosíme obyvateľov, ktorí tak ešte neurobili, aby sa sčítali prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scítanie.sk.

Sčítať sa je povinný obyvateľ :

• Štátny občan SR s trvalým pobytom na území SR, alebo prechodný pobytom na území SR,

• Občan Európskej únie, ktorý má na území obvyklý pobyt, čo znamená, že sa v krajine zdržiava väčšinu času v roku,

• Štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom, alebo tolerovaným pobytom na území SR.

Pripomíname, že rozhodujúci okamih sčítania na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 do 1.1.2021.

Naďalej Vás prosíme, aby ste pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom a blízkym, ktorí Vás o to požiadajú.

Zároveň upozorňujeme rodičov maloletých detí, aby nezabudli na samostatnom formulári sčítať aj svoje deti.

V prípade otázok zavolajte na OÚ 02/65961122, či na call centrum 02/20 92 49 19.

Počet sčítaných obyvateľov má dopad na financovanie rozpočtu obce v nasledujúcich, možno až desiatich rokoch. Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu . Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.


 

 

 

Oznamujeme občanom, že v obci Zohor je zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

Testuje sa od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka je od 14,00 do 14,30 hod. Posledný odber je o 18,15 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že dočasne je odberové miesto v Kultúrnom dome.


Oznamujeme občanom, že v priebehu nasledujúcich dní budú seniorom starším ako 62 rokov roznášané do poštových schránok respirátory.


Oznamujeme občanom, že multifunkčný športový areál slúži pre individuálne športy ako je napríklad beh, chôdza s paličkami, inline korčuľovanie. Zdržovať sa na športovom ihrisku okrem športujúcich je zakázané.


Riaditeľka materskej školy oznamuje, že na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 1. marca 2021 v súvislosti s výskytom pozitívneho testu u viacerých zamestnancov a detí sa predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy do 7. marca 2021.


Ponuka práce pre dôchodcov. Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, hľadá dobrovoľného pozorovateľa/pozorovateľku, so záujmom o meteorológiu, na zrážkomernú stanicu v našej obci. Obsahom práce bude denné meranie zrážok a zapisovanie priebehu počasia. Práca je na dohodu. Bližšie informácie na obecnom úrade.


Oznamujeme občanom, že v obci Zohor je zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

Testuje sa od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka je od 14,00 do 14,30 hod. Posledný odber je o 18,15 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že dočasne je odberové miesto v Kultúrnom dome.


Oznamujeme občanom, že multifunkčný športový areál slúži pre individuálne športy ako je napríklad beh, chôdza s paličkami, inline korčuľovanie. Zdržovať sa na športovom ihrisku okrem športujúcich je zakázané.


Oznamujeme občanom, že v obci Zohor bude od pondelka 1. marca 2021 zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

Testovať sa bude od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka bude od 14,00 do 14,30 hod. Posledný odber bude o 18,15 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že dočasne bude odberové miesto v Kultúrnom dome.


Vážení občania,

od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční elektronické sčítanie obyvateľov. Obyvateľ sa  sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Prosíme rodinných príslušníkov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim starším príbuzným (rodičom, starým rodičom). Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk a k dispozícii bude aj mobilná aplikácia.

Ak sa nebudete môcť alebo vedieť sčítať sami budete mať možnosť využiť  službu asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľ príde a buď sa sčíta sám alebo mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a pomôžu mu s vyplnením formulára v prípade, že občan o to požiada (napr. z dôvodu imobility, veku). O termíne a možnosti asistovaného sčítania Vás budeme včas informovať.

Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu . Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

Všetky potrebné informácie ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk .


 

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že dnes vo štvrtok a v piatok neordinuje. Zastupuje doktor Nenovský dnes v Plaveckom Štvrtku od 12,30 do 17,00 hodiny

                                                                                                                                                                    vo štvrtok v Lábe od 10,00 do 15,00 hod

                                                                                                                                                                    v piatok v Plaveckom Štvrtku od 8,00 do 12,00 hodiny


Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes bude otvorená od 14,00 do 17,00 hod a štvrtok a piatok bude otvorená od 8,00 do 11,00 hod.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 25. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 26. februára 2021 o 8,00 hod na 1. poschodí Kultúrneho domu v Zohore. Podrobné znenie programu zasadnutia nájdete na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli Obecného úradu. Na základe epidemiologickej situácie žiadame občanov, aby zvážili svoju účasť.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že zajtra 24. februára nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský v Plaveckom Štvrtku od 12,30 hod do 17,00 hodiny.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v stredu bude otvorená od 14,00 do 17,00 hod a štvrtok a piatok bude otvorená od 8,00 do 11,00 hod.


Predajňa mäso-údeniny oznamuje občanom, že v stredu 24. februára bude otvorená od 7,30 do 9,30 hod a od 15,00 do 17,30 hod.


Súkromná podnikateľ bude zajtra pred kultúrnym domom predávať ovocie, zeleninu a zemiaky.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 25. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.


Pošta Zohor prosí dôchodcov, ktorí môžu, aby si prišli pre dôchodky na poštu aj s občianskym preukazom.

Ďalej Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes a zajtra bude otvorená len do 11,00 hodiny.


Združenie miest a obcí Slovenska spolu so Štatistickým úradom SR upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 25. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s výskytom pozitívneho testu u zamestnanca, starosta obce Zohor a riaditeľka Materskej školy pristupujú ku karanténnym opatreniam:

Od 18. februára do 2. marca 2021 vrátane sa prerušuje prevádzka materskej školy, zamestnanci a deti, ktoré navštevovali Materskú školu ostávajú v domácej izolácií.

Karanténna sa netýka zákonných zástupcov detí.

Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú pomocou PCR testov.

Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

Monitorujte zdravotný stav vašich detí aj váš. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte ošetrujúceho lekára.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že do 26. februára vykonáva odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo testovania občanov antigénovými testami bude v sobotu 20. februára a nedeľu 21. februára 2021 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávka bude od 12,00 do 12,45 hod. Posledný odber bude o 17,45 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že obec Zohor po tomto antigénovom testovaní už ďalšie plošné testovanie organizovať nebude.


V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov upozorňujeme rodičov detí, že je potrebné vyplniť sčítací formulár aj za každé dieťa osobitne. Nestačí uviesť počet detí na sčítacom formulári rodiča.

Zároveň prosíme občanov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim rodičom a starým rodičom, ktorí sa nevedia sčítať sami.


Starosta obce Zohor a riaditeľka Základnej školy Albína Brunovského oznamujú, že prezenčné vyučovanie na I. stupni sa obnovuje od štvrtka 18.02.2021.  V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Potrebné informácie nájdu rodičia na stránke školy.


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že do 26. februára vykonáva odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo testovania občanov antigénovými testami bude v sobotu 20. februára a nedeľu 21. februára 2021 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávka bude od 12,00 do 12,45 hod. Posledný odber bude o 17,45 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že obec Zohor po tomto antigénovom testovaní už ďalšie plošné testovanie organizovať nebude.


V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov upozorňujeme rodičov detí, že je potrebné vyplniť sčítací formulár aj za každé dieťa osobitne. Nestačí uviesť počet detí na sčítacom formulári rodiča.

Zároveň prosíme občanov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim rodičom a starým rodičom, ktorí sa nevedia sčítať sami.


Starosta obce Zohor a riaditeľka Základnej školy Albína Brunovského oznamujú, že prezenčné vyučovanie na I. stupni sa obnovuje od štvrtka 18.02.2021.  V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Potrebné informácie nájdu rodičia na stránke školy.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že v stredu 17. februára nebude ordinovať z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zastupovať bude doktor Nenovský v Plaveckom Štvrtku od 12,30 do 17,00 hodiny.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že v stredu 17. februára nebude z technických príčin ordinovať.

Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave MUDr. Kamil Száz výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915 456 990 uskutočnenom v čase 08:00 - 10:00 hod.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v stredu 17. februára nebude ordinovať.


Lekáreň Zohor oznamuje občanom, že v stredu 17. februára bude zatvorená.


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára vykonáva odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo testovania občanov antigénovými testami bude v sobotu 20. februára a nedeľu 21. februára 2021 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávka bude od 12,00 do 12,45 hod. Posledný odber bude o 17,45 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, že obec Zohor po tomto antigénovom testovaní už ďalšie plošné testovanie organizovať nebude.


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24


Štúrova 4 a 6

Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo testovania občanov antigénovými testami bude v sobotu 13. februára a nedeľu 14. februára 2021 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávka bude od 12,00 do 12,45 hod. Posledný odber bude o 17,45 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.


Oznamujeme občanom, že v priebehu týchto dní boli a budú seniorom starším ako 62 rokov roznášané do poštových schránok respirátory.


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo testovania občanov antigénovými testami bude v sobotu 13. februára a nedeľu 14. februára 2021 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávka bude od 12,00 do 12,45 hod. Posledný odber bude o 17,45 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 11. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Vážení občania,

od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční elektronické sčítanie obyvateľov. Obyvateľ sa  sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Prosíme rodinných príslušníkov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim starším príbuzným (rodičom, starým rodičom). Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk a k dispozícii bude aj mobilná aplikácia.

                Ak sa nebudete môcť alebo vedieť sčítať sami budete mať možnosť využiť  službu asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľ príde a buď sa sčíta sám alebo mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a pomôžu mu s vyplnením formulára v prípade, že občan o to požiada (napr. z dôvodu imobility, veku). O termíne a možnosti asistovaného sčítania Vás budeme včas informovať.

                Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu . Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

                Všetky potrebné informácie ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk .


Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 11. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Oznamujeme vám že firma dh plus zabezpečuje donášku mäsa a masových výrobkov až k vaším dverám. Objednávky prijímajú na telefónnom čísle 0948 074 460. Sortiment je nasledovný : Kačacina, kuracina, divina, baranina, zabíjačkové špeciality. Akcia každý kupujúci nad 25 eur dostane jeden kilogram mäsa zdarma, alebo dva respirátory. Ďalej bude v ponuke KAČICA CELÁ ku ktorej ponúkajú zdarma 2kg kuracích stehien, alebo 4 respirátory. Ponuku si môžete objednať na tel. čísle 0948 074 460, alebo e-mailom dhplusfarm @ gmail.com


Vážení rodičia a milí žiaci!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8.2.2021 v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča neotvárať školy na území okresov Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec k 8.2.2021. Otvorenie školy prichádza do úvahy s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme zdravia zamestnancov školy a žiakov, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce, riaditeľka základnej školy a riaditeľka materskej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú, že základná škola sa k 8.2.2021 neotvorí a neobnoví sa prezenčné vyučovanie.

Žiaci I. aj II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Školský klub pokračuje v činnosti pre deti z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Materská škola bude otvorená od 8. 2. 2021 len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Oznamujeme občanom, že vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom ochorenia Covid-19 Obec Zohor zabezpečila nasledovné antigénové testovanie v Kultúrnom dome:

Sobota 6. februára v čase od 8,00 hod do 18,00 hod prebehne testovanie jedného z rodičov žiakov navštevujúcich materskú školu v Zohore a žiakov navštevujúcich základnú školu I. stupeň v Zohore. Harmonogram bude zverejnený na webových stránkach materskej a základnej školy.

Nedeľa 7. februára v čase od 8,00 do 18,00 hod prebehne testovanie občanov s trvalým pobytom v obci Zohor, ktorí potrebujú potvrdenie pre zamestnávateľamaturanti a študenti končiacich ročníkov stredných škôl s trvalým pobytom v obci Zohor.


Obecný úrad oznamuje občanom, že do odvolania pokračuje v nestránkovom režimeruší sa osobné vybavovanie stránok. K dispozícii sme Vám telefonicky, alebo Vám radi odpovieme e-mailom.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Vážení občania,

od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční elektronické sčítanie obyvateľov. Obyvateľ sa  sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Prosíme rodinných príslušníkov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim starším príbuzným (rodičom, starým rodičom). Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk a k dispozícii bude aj mobilná aplikácia.

                Ak sa nebudete môcť alebo vedieť sčítať sami budete mať možnosť využiť  službu asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľ príde a buď sa sčíta sám alebo mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a pomôžu mu s vyplnením formulára v prípade, že občan o to požiada (napr. z dôvodu imobility, veku). O termíne a možnosti asistovaného sčítania Vás budeme včas informovať.

                Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu . Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

                Všetky potrebné informácie ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk.


Miestna ľudová knižnica Zohor oznamuje svojim čitateľom, že od 1. februára je možné si prísť po telefonickom dohovore na telefónnych číslach 02/65961432 alebo 0902607656 počas poobedných otváracích hodín cez okienko vymeniť knihy.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude robiť odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Obecný úrad oznamuje občanom, že naďalej pokračuje v nestránkovom režime. Súrne prípady budú vybavené po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Oznamujeme občanom, že obec Zohor zabezpečila druhé kolo testovania občanov antigénovými testami od soboty 30. januára do pondelka 1. februára v čase od 8,00 hod do 20,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávky budú od 12,00 do 12,30 hod a od 18,00 do 18,30 hod. Posledný odber bude o 19,30 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa uvedenými pokynmi.

Ďakujeme

Výsledky z 1. kola testovania: testovaných bolo 1664 ľudí z toho pozitívnych bolo 7.


Obecný úrad oznamuje občanom, že naďalej pokračuje v nestránkovom režime. Súrne prípady budú vybavené po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Miestna ľudová knižnica Zohor oznamuje svojim čitateľom, že od 1. februára je možné si prísť  po telefonickom dohovore na telefónnych číslach 02/659 61 432 alebo 0902 607 656 počas poobedných otváracích hodín cez okienko vymeniť knihy. 


Doktorka Slobodová prosí svojich pacientov, ktorí ešte neoznámili zmenu poisťovne, aby tak urýchlene urobili do 29. januára 2021.


V obchode Terno na Dolnej ulici sa našlo zlaté puzdro so zľavovými kartami. Viac informácií na Obecnej polícii.


Oznamujeme občanom, že obec Zohor zabezpečila druhé kolo testovania občanov antigénovými testami od soboty 30. januára do pondelka 1. februára v čase od 8,00 hod do 20,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávky budú od 12,00 do 12,30 hod a od 18,00 do 18,30 hod. Posledný odber bude o 19,30 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa uvedenými pokynmi.

Ďakujeme

Výsledky z 1. kola testovania: testovaných bolo 1664 ľudí z toho pozitívnych bolo 7.


Doktorka Slobodová prosí svojich pacientov, ktorí ešte neoznámili zmenu poisťovne, aby tak urýchlene urobili do 29. januára 2021.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 28. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Závodná jedáleň v Plastic Omnium, hľadá pokladníčku - pomocnú silu počas práceneschopnosti pracovníkov. Doprava je zmluvnými autobusmi bezplatne. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 346 541


V piatok sa na ulici Nám. mládeže sa našiel psík biely bišónik. Viac informácií na tel. čísle 0940 764 877


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 28. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili najneskôr vo štvrtok ráno do 6:00 hod. pred svoje rodinné a bytové domy.


Slovak lines oznamuje občanom, že sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch do odvolania.


Oznamujeme občanom, že obec Zohor zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu od piatka 22. januára do nedele 24. januára v čase od 8,00 hod do 20,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávky budú od 12,00 do 12,30 hod a od 18,00 do 18,30 hod. Posledný odber bude o 19,30 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa uvedenými pokynmi.

Ďakujeme


Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes bude otvorená do 16,00 hod a zajtra 21. januára bude zatvorená.


Oznamujeme občanom, že obec Zohor zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu od piatka 22. januára do nedele 24. januára v čase od 8,00 hod do 20,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávky budú od 12,00 do 12,30 hod a od 18,00 do 18,30 hod. Posledný odber bude o 19,30 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa uvedenými pokynmi.

Ďakujeme


Oznamujeme občanom, že obec Zohor zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu od piatka 22. januára do nedele 24. januára v čase od 8,00 hod do 20,00 hod bez možnosti objednania. Testovanie prebehne v dvoch odberných miestach nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome v Zohore. Prestávky budú od 12,00 do 12,30 hod a od 18,00 do 18,30 hod. Posledný odber bude o 19,30 hod.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa uvedenými pokynmi.

Ďakujeme

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje, že sa predlžuje termín na odovzdanie vyplnených úlovkových lístkov do 31. januára 2021. Lístky treba hodiť do schránky na rybárskom dome v Zohore, alebo osobne odovzdať u pána Klimenta.


HB mäso bude zajtra pred Vinotékou od 8,30 do 11,00 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

Bravčová masť po 2,10 €

Hovädzie polievkové po 2,44 €

Bravčové kare, krkovička bez kosti po 4,44 €

Hovädzie predné po 6,50 €


Súkromný podnikateľ bude zajtra pred kultúrnym domom predávať ovocie, zeleninu a zemiaky.


Upozorňuje občanov, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID - 19, aby dodržiavali podmienky karantény.


Oznamujeme občanom, že z dôvodu karantény sa pondelkový zvoz vianočných stromčekov z pred rodinných domov a bytov ruší.  Občania môžu vyhodiť vianočný stromček v sobotu do kontajnera na BIO ODPAD za požiarnou zbrojnicou od 10,00 do 14,00 hod.

Slovak Lines oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch od 08. januára do 24. januára.


Oznamujeme občanom, že zamestnanci Obecného úradu budú v pondelok 11. januára vyvážať z pred rodinných a bytových domov vianočné stromčeky. Stromčeky musia byť zbavené všetkých vianočných ozdôb.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes a v utorok 5. januára bude otvorená od 9,00 do 11,00 hodiny. Žiadajú hlave dôchodcov, aby si prišli pre dôchodky.


Oznamujeme občanom, že športový areál bude od utorka 5. januára otvorený len do 19,00 hodiny.


Doktorka Slobodová oznamuje svojim pacientom, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, aby to dali do 7 dní vedieť.


Oznamujeme občanom, že stojisko na zber bio odpadu za požiarnou zbrojnicou bude v sobotu 26.12.2020 zatvorený.


 

Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že dňa 23. decembra 2020 bude zatvorený.


Detská ambulancia Mudr. Martina Salčíka bude čerpať dovolenku v termíne: 23.12.2020- 31.12.2020.

Zastupovať bude detská ambulancia v Stupave Mudr. Kamil Száz a to 28.12.2020 -31.12.2020 v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 0915 456 990 alebo mailovom dohovore na:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  


Upozorňujeme občanov, že v stredu 23. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili dnes pred svoje rodinné a bytové domy.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 21. do 23. decembra 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok od 8,00 do 12,00 v  Lábe

Utorok a streda od 8,00 do 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Oznamujeme občanom, že dnes v utorok 22. decembra 2020 od 9,00 do 12,00 predávajú pri požiarnej zbrojnici živé kapre.


Predaj čerstvo rezaných vianočných stromčekov vo Vysokej pri Morave, Hraničiarská 427/18 od stredy do nedele v čase od 9,00 do 17,00 hod. 


 

Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 21. decembra do odvolania prechádza na nestránkový režim. Vo svojich záležitostiach sa informujte telefonicky, alebo elektronicky. V súrnych prípadoch sa výkony vybavia osobne, ale iba po telefonickom dohovore.


Detská ambulancia Mudr. Martina Salčíka bude čerpať dovolenku v termíne: 23.12.2020- 31.12.2020.

Zastupovať bude detská ambulancia v Stupave Mudr. Kamil Száz a to 28.12.2020 -31.12.2020 v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 0915 456 990 alebo mailovom dohovore na:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 19. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 19. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 21. do 23. decembra 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok od 8,00 do 12,00 v  Lábe

Utorok a streda od 8,00 do 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 22. decembra 2020 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapre.


Predaj čerstvo rezaných vianočných stromčekov vo Vysokej pri Morave, Hraničiarská 427/18 od stredy do nedele v čase od 9,00 do 17,00 hod. 


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. decembra 2020 o 10,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Materská škola Zohor“.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Zohor.

Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania

Podmienky pre výberové konanie – prenájom obecného pozemku za účelom vybudovania priestorov pre občerstvenie v MŠA.

Žiadosť o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19. 


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 21. decembra do odvolania prechádza na nestránkový režim. Vo svojich záležitostiach sa informujte telefonicky, alebo elektronicky. V súrnych prípadoch sa výkony vybavia osobne, ale iba po telefonickom dohovore.


MIMORIADNE HLÁSENIE

Žiadame občanov o spoluprácu pri hľadaní nezvestnej osoby p.Ivana Mayera nar. 2.4.1938, bytom Nám. 1 mája 30/30.

Menovaný odišiel z miesta bydliska na dámskom bicykli svetlohnedej farby.

Prosíme občanov o pomoc, ak ho niekto videl od utorka od 18 hod, alebo v priebehu stredy, aby túto skutočnosť

Nahlásil na obecnej polícii alebo na linke 158.


 

Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 19. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 19. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 21. do 23. decembra 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok od 8,00 do 12,00 v  Lábe

Utorok a streda od 8,00 do 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 22. decembra 2020 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapre.


Predaj čerstvo rezaných vianočných stromčekov vo Vysokej pri Morave, Hraničiarská 427/18 od stredy do nedele v čase od 9,00 do 17,00 hod. 


Starosta obce  Zohor a riaditeľka MŠ na základe nariadenia RÚVZ zo dňa 15.12.2020 v súvislosti s výskytom pozitívneho testu u zamestnancia pristupujú ku karanténnym opatreniam:

Od 16.12.2020 (streda) do 22.12.2020 vrátane sa prerušuje prevádzka materskej školy. Zamestnanci a deti ostávajú v domácej izolácií.

Prosíme Vás monitorujte zdravotný stav vašich detí aj váš.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte ošetrujúceho lekára.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. decembra 2020 o 10,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Materská škola Zohor“.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Zohor.

Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania

Podmienky pre výberové konanie – prenájom obecného pozemku za účelom vybudovania priestorov pre občerstvenie v MŠA.

Žiadosť o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19. 


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 21. do 23. decembra 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok od 8,00 do 12,00 v  Lábe

Utorok a streda od 8,00 do 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 22. decembra 2020 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapre.


Predaj čerstvo rezaných vianočných stromčekov vo Vysokej pri Morave, Hraničiarská 427/18 od stredy do nedele v čase od 9,00 do 17,00 hod. 


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. decembra 2020 o 10,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Materská škola Zohor“.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Zohor.

Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania

Podmienky pre výberové konanie – prenájom obecného pozemku za účelom vybudovania priestorov pre občerstvenie v MŠA.

Žiadosť o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19. 


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že od 14. do 18. decembra 2020 a od 22. decembra 2020 do 11. januára 2021 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 22. decembra 2020 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapre.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že od 14. do 18. decembra 2020 a od 22. decembra 2020 do 11. januára 2021 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.


 

Milé deti, nášmu Obecnému úradu sa podarilo dohodnúť s Mikulášom, že napriek všetkým opatreniam, ktoré musíme tento rok všetci dodržiavať, k nám príde. Vyrazí do zohorských ulíc spolu s anjelmi a čertami a bude Vám deťom rozdávať balíčky priamo pred domami.

 

Trasa Mikulášovej cesty začne v nedeľu 6. decembra o 15,00 hod pred Obecným úradom a postupne prejde nasledovnými ulicami: Obecný úrad, ulica Na riadkoch, ulica Na záhumní, Stacionár, časť Dolná ulica, Na trávnikoch, Domkárska, Kvetná, Staničná, Železničiarska, časť Hviezdoslavovej, Sadová, Struhárová, Záhradná, časť Hviezdoslavovej, Na dieloch, Lábska, Kultúrny dom – Mikuláš rozsvieti vianočný stromček, Kováčska a skončí pri Obecnom úrade.

 

Mikuláš sa nebude zastavovať, pôjde plynule pomaličky a balíčky odovzdajú anjeli a čerti priamo deťom.

 

Sledujte FB stránku A proč né?, kde bude zaznamenávaný pohyb Mikuláša, počúvajte hudbu a počkajte si Mikuláša pred Vašimi domami, prípadne príďte na ulicu, po ktorej bude Mikuláš prechádzať, pretože sa nedá prejsť každou ulicou v dedine. Za pochopenie ďakujeme.

 

Novú lokalitu Belhouse navštívi Mikuláš o 14,00 hod.

 

Upozorňujeme deti aj rodičov, že rúška a dodržiavanie minimálnych dvojmetrových odstupov sú samozrejmosťou.


 Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


 Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


 

SLOVAK LINES oznamuje, že sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines.


 

 

 

Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude vo štvrtok 3. decembra zatvorený.


Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 7. januára 2021

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská energetika a za týmto účelom vstúpi na dotknuté pozemky.


V sobotu sa stratil poľovnícky pes dlhosrstý jazvečík. Kto ho prichýlil nech sa ozve na tel. č.: 0905 609 772. Odmena istá.


Stratil sa zväzok kľúčov, kto ho našiel prosíme, aby ho priniesol na Obecný úrad.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra bude čerpať dovolenku.


Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude vo štvrtok 3. decembra zatvorený.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra bude čerpať dovolenku.


Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


Predajňa mäso-údeniny na Nám. mládeže 3 oznamuje, že si môžete objednať domáce klobásy a údené mäso (krkovička, karé, stehno) k vianočným sviatkom. Viac informácií v predajni na Nám. mládeže 3 alebo na tel. č.: 0911 636 737.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra bude čerpať dovolenku.


Slovak lines oznamuje zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov 30. novembra 2020 – 4. decembra 2020:

premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81,

nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80.


Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


Predajňa mäso-údeniny na Nám. mládeže 3 oznamuje, že si môžete objednať domáce klobásy a údené mäso (krkovička, karé, stehno) k vianočným sviatkom. Viac informácií v predajni na Nám. mládeže 3 alebo na tel. č.: 0911 636 737.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 27. novembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Podrobné znenie programu zasadnutia nájdete na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli Obecného úradu.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 27. novembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra bude čerpať dovolenku.


Slovak lines oznamuje zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov 30. novembra 2020 – 04. decembra 2020:

premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81,

nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80.


HB mäso bude v stredu pred Vinotékou od 8,30 do 11,00 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900gramov mrazená po 4,00 €

hovädzie gulášové po 6,50 € 

bravčové stehno bez kosti po 4,44 €

hovädzí guláš 800gramov po 4,44 € 

Bravčová masť balená po 5kg cena za kg 2,10 €


Predajňa mäso-údeniny na Nám. mládeže 3 oznamuje, že si môžete objednať domáce klobásy a údené mäso (krkovička, karé, stehno) k vianočným sviatkom. Viac informácií v predajni na Nám. mládeže 3 alebo na tel. č.: 0911 636 737.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 27. novembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Podrobné znenie programu zasadnutia nájdete na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli Obecného úradu.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 27. novembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra bude čerpať dovolenku.


Predajňa mäso-údeniny na Nám. mládeže 3 oznamuje, že si môžete objednať domáce klobásy a údené mäso (krkovička, karé, stehno) k vianočným sviatkom. Viac informácií v predajni na Nám. mládeže 3 alebo na tel. č.: 0911 636 737.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 27. novembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 9. do 27. decembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


HB mäso bude v stredu od 8,30 do 11,00 hod pred Vinotékou predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900gr. mrazená po 4,00 €

hovädzie gulášové po 6,50 €

hovädzí guláš 800gr po 4,44 €

bravčová masť balená po 5kg cena za kg 2,10 €


Ministerstvo vnútra prostredníctvom Okresného úradu Malacky oznamuje, že  mobilné odberné miesto v Malackách, ktoré bolo zriadené na Legionárskej 882 v  priestoroch  HaZZ MV SR sa dňom 16.11.2020 ruší.

Záujemcovia o bezplatné testovanie na ochorenie Covid-19 majú v Malackách k dispozícii nové odberné miesto. Nachádza sa v areáli nemocnice pred poliklinikou

Odberné miesto nemocnica:

UTOROK           17. novembra            štátny sviatok - zatvorené

STREDA            18. novembra            12.30 h – 15.00 h

ŠTVRTOK         19. novembra              8.00 h – 13.00 h

PIATOK            20. novembra            12.30 h – 15.00 h 


Predajňa mäso údeniny oznamuje svojím zákazníkom, že od 16. do 18. novembra bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Znovu bude otvorená vo štvrtok 19. novembra.


Slovak Lines oznamuje zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov v dňoch 16.11.2020, 18.11 – 20.11.2020 a 23.11 – 27.11.2020 premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81.

Nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80.


Matričný úrad oznamuje občanom, že v piatok 13. novembra bude otvorený do 10,00 hod.


Obecný úrad v Zohore oznamuje, že most na Dolnej ulici smerom na Vysokú pri Morave bude v nedeľu 15. novembra 2020 od 5:00 hod do cca 17:00 hod neprejazdný (uzavretý).


Detská ambulancia Mudr. Martina Salčíka bude čerpať dovolenku v termíne: 16.11.2020

Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave Mudr. Kamil Szász  hod výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915456990 alebo mailovom dohovore na :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  v čase (07:00-10:00) 


LAU MANIKÚRA NECHTOVÝ DIZAJN oznamuje, že je otvorená nová prevádzka manikúry a nechtového dizajnu na ulici Domkárska 2 v salóne KRISTIE. Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky na tel. čísle 0949 858 935.

Oznamujeme občanom, že cintorín, multifunkčné športové ihrisko, knižnica a zber bio odpadu sú otvorené pre občanov, pre ktorých neplatí zákaz vychádzania.


Pošta Zohor oznamuje, že bude v tomto týždni otvorená nasledovne:

Streda: 14,00 - 17,30 hod

Štvrtok: 8,00 - 11,00 hod

Piatok: 8,00 - 11,00 hod


Obecný úrad oznamuje, že naďalej pokračuje v nestránkovom režime. Súrne prípady budú vybavené po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

Obec Zohor sa obracia s prosbou na doplnenie zdravotníckych tímov pre odberné miesta v obci Zohor v rámci testovania na covid – 19. Prosíme uchádzačov aby sa prihlásili na tel.č. 0915 700 454, 02/65961 122 u pani Filipovej.


Stojisko BIO odpadu za požiarnou zbrojnicou bude v sobotu 31. októbra zatvorené.


Slovak lines oznamuje zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov:

29. októbra premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80, nepremávajú spoje označené X11 a X81

30. októbra, 2. až 6. novembra a 9. novembra premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81, nepremávajú spoje označené X10 a X80.


Oznamujeme občanom, že v sobotu 31. októbrav nedeľu 1. novembra od 7,00 do 22,00 hod sa uskutoční celoplošné testovanie na Covid - 19 s tým, že posledné stery sa budú realizovať do 21,30 hod.

Prestávky: od 12,00 do 12,45 hod prestávka na obed

                od 18,00 do 18,30 hod prestávka na večeru

Treba si priniesť občiansky preukaz a deti od 10 rokov kartičku poistenca.

Žiadame občanov, aby pri návšteve odberného miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, tehotným matkám a ich sprievodu.

V našej obci sú zriadené 3 odberné miesta a to pred Obecným úradom, na multifunkčnom športovom ihrisku a v kultúrnom dome.

 Odberné miesto pred Obecným úradom je určené pre obyvateľov na uliciach:

Bratislavská ulica                    

Cintorínska ulica                                               

Dolná ulica                             

Konvalinková ulica

Kostolná ulica                        

Košiarska ulica                       

Muškátová ulica

Na riadkoch                            

Na trávnikoch                         

Na záhumní                           

Nad potokom                         

Námestie 1. mája                   

Nevädzová ulica

Nový rad                 

Stupavská ulica                      

Tichá ulica

Ulica Alberta Hubeka

Odberné miesto na multifunkčnom športovom ihrisku je určené pre obyvateľov na uliciach:

Borovicová ulica

Brezová ulica

Gaštanová ulica

Domkárska ulica                                     

Jedľová ulica

Jelšová ulica

Kováčska ulica                                       

Krátka ulica                            

Krivá ulica                              

Lábska ulica                                          

Lipová ulica                            

Mlynská ulica                                         

Na Pasienkoch                                      

Námestie mládeže                  

Obchodná ulica      

Orechová ulica                       

Poľná ulica                                            

Požiarnická ulica                    

Struhárova ulca

Smreková ulica                       

Školská ulica                          

Štúrova ulica

Odberné miesto v kultúrnom dome je určené pre obyvateľov na uliciach:

Hviezdoslavova ulica

Kvetná ulica

Lozornianska ulica

Na Dieloch              

Sadová ulica

Staničná ulica         

Záhradná ulica

Železničiarska ulica

Prosíme občanov, aby počas testovania boli ohľaduplní, trpezliví a riadili sa pokynmi príslušníkov armády, polície a hasičského zboru.

Ďakujeme


 

Pošta Zohor oznamuje občanom, že vo štvrtok a v piatok bude otvorená od 8,00 do 11,00 hodiny.


Slovak lines oznamuje zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov:

29. októbra premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80, nepremávajú spoje označené X11 a X81

30. októbra, 2. až 6. novembra a 9. novembra premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81, nepremávajú spoje označené X10 a X80.


Oznamujeme občanom, že v rámci celoplošného testovania na Covid- 19 obec Zohor zriadila 3 odberné miesta a to pred Obecným úradom, na multifunkčnom ihrisku a v kultúrnom dome.

Odberné miesto pred Obecným úradom je určené pre obyvateľov na uliciach:

Bratislavská ulica                            

Cintorínska ulica                                                       

Dolná ulica                        

Konvalinková ulica

Kostolná ulica                  

Košiarska ulica                 

Muškátová ulica

Na riadkoch                      

Na trávnikoch                  

Na záhumní                      

Nad potokom                  

Námestie 1. mája                          

Nevädzová ulica

Nový rad                            

Stupavská ulica               

Tichá ulica

Ulica Alberta Hubeka

Odberné miesto na multifunkčnom ihrisku je určené pre obyvateľov na uliciach:

Borovicová ulica

Brezová ulica

Gaštanová ulica

Domkárska ulica                                             

Jedľová ulica

Jelšová ulica

Kováčska ulica                                 

Krátka ulica                       

Krivá ulica                          

Lábska ulica                                      

Lipová   ulica                     

Mlynská ulica                                   

Na Pasienkoch                                

Námestie mládeže                        

Obchodná ulica

Orechová ulica                

Poľná ulica                                        

Požiarnická ulica                             

Struhárova ulca

Smreková ulica                

Školská ulica                     

Štúrova ulica

Odberné miesto v kultúrnom dome je určené pre obyvateľov na uliciach:

Hviezdoslavova ulica

Kvetná ulica

Lozornianska ulica

Na Dieloch         

Sadová ulica

Staničná ulica   

Záhradná ulica

Železničiarska ulica

Zoznam ulíc prislúchajúcich k odbernému miestu nájdete aj na internetovej stránke obce a v aplikácii Rozana.


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že prechádza na nestránkový režim. Vo svojich záležitostiach sa informujte telefonicky, alebo elektronicky. V súrnych prípadoch sa výkony vybavia osobne, ale iba po telefonickom dohovore.


Oznamujeme občanom, že cintorín a miestna ľudová knižnica sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v stredu bude otvorená od 13 do 18,00 hodiny.


HB mäso bude v stredu pred Vinotékou do 11,00 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900gramov mrazená po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 €

hovädzí guláš 800gramov po 4,44 €


Pred kultúrnym domom budú v stredu predávať jablká zelené aj červené v 5 kilogramov balení za 4 €, zemiaky a cibuľu na uskladnenie za 0,45 € ďalej mak, orechy, fazuľu, včelí med a iné.


Obecný úrad prosí potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí majú ochotu pomôcť v celoslovenskom testovaní v rámci obce Zohor, aby sa prihlásili na Obecnom úrade v Zohore alebo na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Bližšie informácie na tel. č.: 02/65961 120.


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že prechádza na nestránkový režim. Vo svojich záležitostiach sa informujte telefonicky, alebo elektronicky. V súrnych prípadoch sa výkony vybavia osobne, ale iba po telefonickom dohovore.


Oznamujeme občanom, že cintorín a miestna ľudová knižnica sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes je otvorená do 11,00 hodiny, v utorok bude otvorená od 8,00 do 11,00 hod a v stredu od 13 do 18,00 hodiny.


Oznamujeme občanom, že v rámci celoplošného testovania na Covid- 19 obec Zohor zriadila 3 odberné miesta a to pred Obecným úradom, na multifunkčnom ihrisku a v kultúrnom dome.

Odberné miesto pred Obecným úradom je určené pre obyvateľov na uliciach:

Bratislavská ulica                            

Cintorínska ulica                                                       

Dolná ulica                        

Konvalinková ulica

Kostolná ulica                  

Košiarska ulica                 

Muškátová ulica

Na riadkoch                      

Na trávnikoch                  

Na záhumní                      

Nad potokom                  

Námestie 1. mája                          

Nevädzová ulica

Nový rad                            

Stupavská ulica               

Tichá ulica

Ulica Alberta Hubeka

 

Odberné miesto na multifunkčnom športovom ihrisku je určené pre obyvateľov na uliciach:

Borovicová ulica

Brezová ulica

Gaštanová ulica

Domkárska ulica                                             

Jedľová ulica

Jelšová ulica

Kováčska ulica                                 

Krátka ulica                       

Krivá ulica                          

Lábska ulica                                      

Lipová   ulica                     

Mlynská ulica                                   

Na Pasienkoch                                

Námestie mládeže                        

Obchodná ulica

Orechová ulica                

Poľná ulica                                        

Požiarnická ulica                             

Struhárova ulca

Smreková ulica                

Školská ulica                     

Štúrova ulica

 

Odberné miesto v kultúrnom dome je určené pre obyvateľov na uliciach:

Hviezdoslavova ulica

Kvetná ulica

Lozornianska ulica

Na Dieloch         

Sadová ulica

Staničná ulica   

Záhradná ulica

Železničiarska ulica

Zoznam ulíc prislúchajúcich k odbernému miestu nájdete aj na internetovej stránke obce a v aplikácii Rozana.


Oznamujeme občanom, že ešte do dnes prebieha odpis plynomerov. Občania, ktorí si našli v poštovej schránke oznam, nahláste stav plynomera pani Alexyovej na tel. číslo:  0904 879 584 do 28. októbra aj vo forme SMS.


Obecný úrad prosí potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí majú ochotu pomôcť v celoslovenskom testovaní v rámci obce Zohor, aby sa prihlásili na Obecnom úrade v Zohore alebo na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Bližšie informácie na tel. č.: 02/65961 120.


Oznamujeme občanom, že od soboty 24. októbra sa uzatvára multifunkčný športový areál a rušia sa sobotné trhy pred kultúrnym domom.


HB mäso bude zajtra do 11,00 hod pred Vinotékou predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900 gramov mrazená po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 €

hovädzie gulášové 800 gramov po 4,44 €

bravčový bok s kosťou po 3,99 €


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že od dňa 19. októbra je zverejnená na úradnej tabuli obce Zohor Verejná vyhláška Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor, ktorou sa zverejňuje

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav.  

V prípade Vášho záujmu si celý dokument môžete preštudovať na internetovej adrese obce Zohor (www.obeczohor.sk) a tiež je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zohore, na prízemí v podateľni č. dverí 101 počas stránkových hodín.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Zohore oznamuje, že bude v najbližších dňoch roznášať členské známky na rok 2020 svojim členom do domácností. V prípade, že Vám nebude doručená známka, alebo máte záujem si ju vyzdvihnúť osobne kontaktujte predsedníčku miestneho spolku na telefónom čísle 0907709301.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že od dňa 19. októbra je zverejnená na úradnej tabuli obce Zohor Verejná vyhláška Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor, ktorou sa zverejňuje

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav.  

V prípade Vášho záujmu si celý dokument môžete preštudovať na internetovej adrese obce Zohor (www.obeczohor.sk) a tiež je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zohore, na prízemí v podateľni č. dverí 101 počas stránkových hodín.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) do 30. novembra 2020 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že v sobotu 17. októbra  2020 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od jedného kusu aj pre domácu spotrebu v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku. Viac informácií na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, alebo na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec.


FCC upozorňuje občanov, že od 19. októbra bude v obci každý pondelok smetné nádoby vyvážať od 6,00 hodiny rána. Žiadame preto občanov, aby mali svoju smetnú nádobu pripravenú na výsyp o 6,00 hodine ráno pred svojim rodinným domom.


Firma Kohaplant bude dnes pred kultúrnym domom od 14,00 do 14,20 hod predávať ovocné stromčeky, kríčky, ruže a špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

V ponuke tiež dezinfekčný gél a ochranné rukavice.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť na obecný úrad v Zohore.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 16. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.


Oznamujeme občanom, že v piatok 16. októbra  2020 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 17. októbra 2020 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od jedného kusu aj pre domácu spotrebu v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku. Viac informácií na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, alebo na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec.


Upozorňujeme občanov, že od dnešného dňa je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty aj v exteriéry v obci. 


FCC upozorňuje občanov, že od 19. októbra bude v obci každý pondelok smetné nádoby vyvážať od 6,00 hodiny rána. Žiadame preto občanov, aby mali svoju smetnú nádobu pripravenú na výsyp o 6,00 hodine ráno pred svojim rodinným domom.


 

Firma Kohaplant bude vo štvrtok 15. októbra pred kultúrnym domom od 14,00 do 14,20 hod predávať ovocné stromčeky, kríčky, ruže a špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

V ponuke tiež dezinfekčný gél a ochranné rukavice.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 15. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera a v piatok 16. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.


Oznamujeme občanom, že v piatok 16. októbra  2020 od 12,00 hod do 15,00 hodv sobotu 17. októbra 2020 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od jedného kusu aj pre domácu spotrebu v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku. Viac informácií na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, alebo na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre vaše perie prídu priamo až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne číslo 0905 267 750 prídu k vám. Kto zavolá dnes dostane  darček zdarma.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 15. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera a v piatok 16. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.


Oznamujeme občanom, že v piatok 16. októbra  2020 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 17. októbra 2020 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 15. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera a v piatok 16. októbra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.


Oznamujeme občanom, že v piatok 16. októbra  2020 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 17. októbra 2020 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov)

do 30. novembra 2020 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Matričný úrad oznamuje občanom, že zajtra 9. októbra bude otvorený od 6,00 do 8,30 hod.


Oznamujeme občanom, že do utorka 13. októbra 2020 sú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemný odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   podlahoviny a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


HB mäso bude zajtra pred Vinotékou od 8,30 do 10,45 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900gramov mrazená po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 €

bravčový bok po 3,99 €

údené mäso po 6,00 €


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že od 6. októbra sa bude vykonávať odpis plynomerov. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa budú odpisovať len plynomery umiestnené vonku. Odpisovať bude pani Dagmar Alexyová každý deň od 7,30 do 15,00 hod. Občanom, ktorým odpis nebude vykonaný dostanú do schránky oznam s pokynom ako a komu hlásiť stav plynomera.


Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 8. októbra 2020 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 8. októbra do utorka 13. októbra 2020 budú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   podlahoviny a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


Na Dolnej ulici sa našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnej polícii.


 

Pred obchodom COOP Jednota na Záhradnej ulici sú odstavené od minulého týždňa v stojane detský a dámsky bicykel.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že od 6. októbra sa bude vykonávať odpis plynomerov. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa budú odpisovať len plynomery umiestnené vonku. Odpisovať bude pani Dagmar Alexyová každý deň od 7,30 do 15,00 hod. Občanom, ktorým odpis nebude vykonaný dostanú do schránky oznam s pokynom ako a komu hlásiť stav plynomera.


Oznamujeme občanom, že dňa 08. októbra 2020 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 8. októbra do utorka 13. októbra 2020 budú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   podlahoviny a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov)

do 30. novembra 2020 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 16. októbra na obecný úrad v Zohore.


Oznamujeme občanom, že dňa 08. októbra 2020 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov)

od 01. októbra 2020 do 30. novembra 2020 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Občianske združenie Veterány.EU vás pozýva v sobotu 26. septembra na jazdy vláčikom spojené so sprievodným programom, ktoré sa uskutočnia na trati Bratislava-Zohor-Záhorská Ves a späť,  spojené so sprievodným programom:

o 9,00 hod v Zohore spevácky súbor Enem tak z Lozorna

o 9,30 hod vo Vysokej pri Morave zmiešaný spevácky zbor Hochštétňan

o 10,00 hod v Záhorskej Vsi spevokol Uhranka


Predajňa MatMax vám oznamuje že má v ponuke vynikajúci chutný Šenkvický burčiak. Do tretice a naposledy v tomto roku. Predajňu nájdete v Labe na hlavnej ulici v budove Samoška, vedľa hasičskej zbrojnice. Otváracie hodiny: pondelok-piatok od 13,00 do 19,00 hod, sobota od 9,00 do 13,00 hod.


Agropartner Plavecké Podhradie oznamuje, že predáva na farme v Sološnici zemiaky konzumné na zimné uskladnenie.

Jedná sa o odrody:  žltá skorá                         Elfe

                              žltá  polo neskorá             Milva

                              žltá  polo neskorá             Agria

 Bližšie informácie na tel. č.  0908 795 515, 0905 753 481


Spoločnosť Duvenbeck Slovensko s.r.o. prijme do zamestnania s nástupom ihneď pracovníkov na pozíciu vodič JIT (7,5t). Podmienkou prijatia je vodičské oprávnenie sk. C.

Ponúkaný plat: 1144 Eur

Kontakt: p. Čemba Peter  0908 781 089

 

Spoločnosť Duvenbeck Slovensko s.r.o. prijme do zamestnania s nástupom ihneď pracovníkov na pozíciu vodič VZV. Podmienkou prijatia je platné vodičské oprávnenie na vysokozdvižný vozík.

Ponúkaný plat: 954 Eur

Kontakt: p. Novožilov Ján  0917 194 227


Občianske združenie Veterány.EU vás pozýva na v sobotu 26. septembra na jazdy vláčikom spojené so sprievodným programom, ktoré sa uskutočnia na trati Bratislava-Zohor-Záhorská Ves a späť,  spojené so sprievodným programom:

o 9,00 hod v Zohore spevácky súbor Enem tak z Lozorna

o 9,30 hod vo Vysokej pri Morave zmiešaný spevácky zbor Hochštétňan

o 10,00 hod v Záhorskej Vsi spevokol Uhranka


Predajňa MatMax vám oznamuje že od dnes má v ponuke vynikajúci chutný Šenkvický burčiak. Do tretice a naposledy v tomto roku. Predajňu nájdete v Labe na hlavnej ulici v budove Samoška, vedľa hasičskej zbrojnice. Otváracie hodiny: pondelok-piatok od 13,00 do 19,00 hod, sobota od 9,00 do 13,00 hod.


Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že dnes sa po obci pohybujú pracovníci spoločnosti, ktorí na vašom odbernom mieste vykonajú analýzu spotreby a nastavia ceny za energie tak, aby bol pre vás dopad zvyšovania cien elektriny a plynu minimálny. Žiadajú vás dopredu si pripraviť ročné vyúčtovanie za energie. Zmluvný pracovníci sú označení preukazom predajcu ZSE. Ak máte záujem, jeho totožnosť si môžete overiť na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7,00 do 19,00 hod.


Vážení občania, OZ ZOHOR včera a dnes a Obec Zohor si vás dovoľujú pozvať na pietny akt z príležitosti ukončenia obnovy Pomníka padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor a jeho uvedenia do užívania.

Pomník upriamuje pozornosť na dejinné udalosti nášho regiónu, ktoré sú spojené s americkými letcami, našimi spoluobčanmi zo Zohora a aj susedmi z rakúskeho mesta Marchegg.

Cieľom obnovy pomníka je vzdať úctu padlým vojakom a súčasne poukázať na potrebu vytrvalého hľadania pravdy a porozumenia medzi národmi, aby sa neopakovalo utrpenie vojakov a civilného obyvateľstva v našom regióne, ale aj v iných častiach sveta.

Podujatia za zúčastnia zástupcovia Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Veľvyslanectva USA v SR a ďalší pozvaní hostia.

Pietny akt sa uskutoční 19. septembra 2020 o 15:00 h pri Pomníku padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor.

Odchod ku pomníku bude o 14:30 h od zohorského kostola. Doprava je individuálna, odporúčame na bicykloch vzhľadom na priestorové možnosti.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21. do 23. septembra budú pracovníci Obecného úradu vydávať v Kultúrnom dome platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpadcintorínsky poplatok.

Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

Utorok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 18,30 hod

Streda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

V týchto dňoch bude knižnica a Obecný úrad zatvorený okrem stavebného úradu, ktorý bude otvorený v bežných úradných hodinách.


Predajňa MatMax vám oznamuje, že opäť má v ponuke kvalitný vynikajúci odrodový Müller Thurgau. Predajňu MatMax nájdete v Lábe na hlavnej ulici v budove samoška, vedľa Hasičskej zbrojnice.

Otvorené pondelok – piatok 13 – 19 hod, sobota 9 – 13 hod.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 18. septembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. septembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku „Príprava stravy – obedov pre dôchodcov v obci Zohor“.

Správy komisií výstavby, životného prostredia a územného plánovania, finančnej, sociálnych vecí a zdravotníctva, náčelníka obecnej polície, vzdelávania a športu, kultúry.


Vážení občania, OZ ZOHOR včera a dnes a Obec Zohor si vás dovoľujú pozvať na pietny akt z príležitosti ukončenia obnovy Pomníka padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor a jeho uvedenia do užívania.

Pomník upriamuje pozornosť na dejinné udalosti nášho regiónu, ktoré sú spojené s americkými letcami, našimi spoluobčanmi zo Zohora a aj susedmi z rakúskeho mesta Marchegg.

Cieľom obnovy pomníka je vzdať úctu padlým vojakom a súčasne poukázať na potrebu vytrvalého hľadania pravdy a porozumenia medzi národmi, aby sa neopakovalo utrpenie vojakov a civilného obyvateľstva v našom regióne, ale aj v iných častiach sveta.

Podujatia za zúčastnia zástupcovia Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Veľvyslanectva USA v SR a ďalší pozvaní hostia.

Pietny akt sa uskutoční 19. septembra 2020 o 15:00 h pri Pomníku padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor.

Odchod ku pomníku bude o 14:30 h od zohorského kostola. Doprava je individuálna, odporúčame na bicykloch vzhľadom na priestorové možnosti.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21. do 23. septembra budú pracovníci Obecného úradu vydávať v Kultúrnom dome platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpadcintorínsky poplatok.

Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

Utorok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 18,30 hod

Streda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

V týchto dňoch bude knižnica a Obecný úrad zatvorený okrem stavebného úradu, ktorý bude otvorený v bežných úradných hodinách.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Predajňa MatMax vám oznamuje, že opäť má v ponuke kvalitný vynikajúci odrodový Müller Thurgau. Predajňu MatMax nájdete v Lábe na hlavnej ulici v budove samoška, vedľa Hasičskej zbrojnice. Otvorené pondelok – piatok 13 – 19 hod, sobota 9 – 13 hod.


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že do 21. septembra bude vykonávať odpočty vodomerov.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 18. septembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. septembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku „Príprava stravy – obedov pre dôchodcov v obci Zohor“.

Správy komisií výstavby, životného prostredia a územného plánovania, finančnej, sociálnych vecí a zdravotníctva, náčelníka obecnej polície, vzdelávania a športu, kultúry.


Vážení občania, OZ ZOHOR včera a dnes a Obec Zohor si vás dovoľujú pozvať na pietny akt z príležitosti ukončenia obnovy Pomníka padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor a jeho uvedenia do užívania.

Pomník upriamuje pozornosť na dejinné udalosti nášho regiónu, ktoré sú spojené s americkými letcami, našimi spoluobčanmi zo Zohora a aj susedmi z rakúskeho mesta Marchegg.

Cieľom obnovy pomníka je vzdať úctu padlým vojakom a súčasne poukázať na potrebu vytrvalého hľadania pravdy a porozumenia medzi národmi, aby sa neopakovalo utrpenie vojakov a civilného obyvateľstva v našom regióne, ale aj v iných častiach sveta.

Podujatia za zúčastnia zástupcovia Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Veľvyslanectva USA v SR a ďalší pozvaní hostia.

Pietny akt sa uskutoční 19. septembra 2020 o 15:00 h pri Pomníku padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor.

Odchod ku pomníku bude o 14:30 h od zohorského kostola. Doprava je individuálna, odporúčame na bicykloch vzhľadom na priestorové možnosti.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21. do 23. septembra budú pracovníci Obecného úradu vydávať v Kultúrnom dome platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpadcintorínsky poplatok.

Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

Utorok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 18,30 hod

Streda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

V týchto dňoch bude knižnica zatvorená.


V lekárni sa našiel dámsky kabátik. Viac informácii v lekárni.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia

-          všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave  a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb a aj v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa

-          fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

-          poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti

-          všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.

-          Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

-          Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

-          Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Celé opatrenie je možné si pozrieť na webovej stránke obce, alebo v aplikácii ROZANA.


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že do 21. septembra bude vykonávať odpočty vodomerov.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 18. septembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 18. septembra 2020 o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Výber dodávateľa pre zákazku „Príprava stravy – obedov pre dôchodcov v obci Zohor“.

Správy komisií výstavby, životného prostredia a územného plánovania, finančnej, sociálnych vecí a zdravotníctva, náčelníka obecnej polície, vzdelávania a športu, kultúry.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21. do 23. septembra budú pracovníci Obecného úradu vydávať v Kultúrnom dome platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpadcintorínsky poplatok.

Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

Utorok od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 18,30 hod

Streda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod

V týchto dňoch bude knižnica zatvorená.


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od dnes do 21. septembra bude vykonávať odpočty vodomerov.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že v pondelok 14. septembra nebude ordinovať z dôvodu školenia. Zastupovať bude doktor Nenovský v Lábe v čase od 8,00 do 12,00 hod.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Poľnohospodárske družstvo Lozorno prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov do živočíšnej výroby a traktoristu. Na čiastočný pracovný pomer na dohodu elektrikára. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 260 200.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude dnes o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Poľnohospodárske družstvo Lozorno prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov do živočíšnej výroby a traktoristu. Na čiastočný pracovný pomer na dohodu elektrikára. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 260 200.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že dnes bude otvorená od 14,00 do 17,00 hod.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkonkurenčne najnižších cenách na trhu. Aktuálne všetky modely pálených a betónových krytín s 50 % zľavou.  Získate tak až polovicu vašej strechy zdarma. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania aj parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky skladom. Tešia sa na vás, strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že zajtra bude otvorená od 8,00 do 11,00 hod a v stredu 9. septembra bude otvorená od 14,00 do 17,00 hod.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že do 15. septembra 2020 čerpá dovolenku.  Zastupuje detská ambulancia v Stupave doktor Szász v čase 12:00-14:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle  0915 456 990 alebo mailovom dohovore na:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Detská ambulancia Mudr. Martina Salčíka oznamuje, že v dňoch 31.8.2020 až 15.9.2020 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave Mudr. Kamil Szász v čase 12:00-14:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915456990 alebo mailovom dohovore na :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Oznamujeme občanom, že dňa 31. augusta 2020 bude Obecný úrad v Zohore zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


V sobotu 29. augusta 2020 bude  i napriek štátnemu sviatku prebiehať na trhovisku pred kultúrnym domom predaj ovocia, zeleniny, textilu a iného tovaru.


Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje svojim členom, že v sobotu 29. augusta 2020 sa uskutoční brigáda. Zraz je o 8:00 hodine pred rybárskym domom v Zohore. Treba si priniesť členský preukaz a pracovné náradie.


 

Pošta Zohor oznamuje občanom, že v piatok 28.08.2020 bude otvorená od 8:00 do 12:00 hod.


Zubná ambulancia Dr. Sobolíkovej v Zohore oznamuje, že v dňoch 27. až 31. augusta čerpá dovolenku. Zastupuje 27.8. a 28.8.2020 v čase od 8.00 do 12.00 h MUDr. Jarmila Gajdarova,Stŕmy vŕšok 70, Záhorská Bystrica, je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky na telefónnom čísle 65957097, úkony na priamu platbu. V dňoch 27., 28. a 31.8.2020 v čase od 17.00 do 22.00 h Pohotovost Tri veze, Bajkalska 9, Bratislava.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v dňoch 21., 27., 28. a 31. augusta nebude ordinovať.


Detská ambulancia Mudr. Martina Salčíka oznamuje, že v dňoch 31.8.2020 až 15.9.2020 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave Mudr. Kamil Szász v čase 12:00-14:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915456990 alebo mailovom dohovore na :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Oznamujeme občanom, že dňa 31. augusta bude Obecný úrad v Zohore zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Predajna Mäso-údeniny oznamuje, že z dôvodu štátnych sviatkov bude v dňoch 29. augusta (v sobotu) a 1. septembra (v utorok) zatvorená.


 Z dôvodu čerpania dovolenky, bude v dňoch od 27.8.2020 štvrtok do 31.8.2020 pondelok predajňa stavebnej a bazénovej chémie PANTHERFIX na Dolnej č.45 zatvorená.


Občianske združenie Roconaba vás pozýva na Zohorský hokejbalový turnaj v sobotu 29. augusta 2020 so začiatkom o 10,00 hod na hokejbalovom ihrisku v Zohore. Občerstvenie je zabezpečené.


OZ Zohor včera a dnes a Obecný úrad Zohor si vás dovoľujú pozvať na 5. ročník podujatia Zohor včera a dnes, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. augusta. Jeho cieľom je zviditeľnenie významných miest v obci a budovanie hrdosti ku miestu, kde žijeme. Rok 2020 je venovaný sprítomneniu fotografií zo strešnej časti zohorského kostola, informáciam o obnove sochy sv. Vendelína a prehliadke kultúrneho domu.

Program je nasledovný:

Od 16.00 do16.45 h sa uskutoční výstava fotografií strešnej časti kostola. (miesto: exteriér pred kostolom).

Od 17.00 do 17.45 h bude odborný výklad o obnove sochy sv. Vendelína (miesto: križovatka Lozornianska a Poľná).

Od 18.00 do 19.00 h si môžete prezrieť zákutia kultúrneho domu, ktoré nie sú bežne prístupné.

Pred kultúrnym domom bude od 19.00 h hrať hudobná skupiny Milkivej pre vaše príjemné posedenie.

Občerstvenie pre deti aj dospelých zabezpečuje Zohorská vinotéka Igora Kuchára.

Všetci ste srdečne vítaní! V prípade intenzívneho dažďa sa podujatie neuskutoční, keďže väčšina programu prebieha v exteriéri, Súčasne je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia ÚVZ SR.


 

Pošta Zohor oznamuje občanom, že v stredu 26.08.2020 bude otvorená od 13:00 do 17:00 hod. a vo štvrtok 27.08.2020 a v piatok 28.08.2020 od 8:00 do 12:00 hod.


Zubná ambulancia Dr. Sobolíkovej v Zohore oznamuje, že v dňoch 27. až 31. augusta čerpá dovolenku. Zastupuje 27.8. a 28.8.2020 v čase od 8.00 do 12.00 h MUDr. Jarmila Gajdarova,Stŕmy vŕšok 70, Záhorská Bystrica, je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky na telefónnom čísle 65957097, úkony na priamu platbu. V dňoch 27., 28. a 31.8.2020 v čase od 17.00 do 22.00 h Pohotovost Tri veze, Bajkalska 9, Bratislava.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v dňoch 21., 27., 28. a 31. augusta nebude ordinovať.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25. do 27. augusta) v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti Materskej školy sa začínajú variť v stredu 2. septembra, pre žiakov Základnej školy vo štvrtok 3. septembra.


Riaditeľka Základnej školy Albína Brunovského oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2020/2021 bude dňa 2. septembra 2020 v základnej škole.

Žiaci budú prichádzať nasledovne:

  • 8.30 prídu žiaci 2., 3., a 4. ročníka
  • 9.00 prídu žiaci 1. ročníka v sprievode jedného zákonného zástupcu
  • 9.30 prídu žiaci druhého stupňa

Všetci žiaci a sprievodné osoby musia mať pri vstupe do budovy ochranné rúško, dezinfikujú si ruky  a bude im odmeraná telesná teplota. Žiaci prvého stupňa majú rúško v triede odporúčané a žiaci druhého stupňa povinné.

Pri príchode musia žiaci odovzdať učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Tlačivá budú umiestnené na webovom sídle školy.  Žiaci si prinesú prezuvky.

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra 2020.

Prosíme rodičov a žiakov, aby priebežne sledovali webové sídlo školy.


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že nástup detí do materskej školy je dňa 2.9.2020 t. j. v stredu. Informácie k nástupu detí sú uverejnené na webovej stránke materskej školy.  Dieťa prichádza v sprievode jedného zákonného zástupcu a s jedným zákonným zástupcom aj odchádza. Rodič je povinný mať v exteriéri aj v interiéri materskej školy rúško a v priestoroch materskej školy sa nezdržiava.


Predajna Mäso-údeniny oznamuje, že z dôvodu štátnych sviatkov bude v dňoch 29. augusta (v sobotu) a 1. septembra (v utorok) zatvorená.


 Z dôvodu čerpania dovolenky, bude v dňoch od 27.8.2020 štvrtok do 31.8.2020 pondelok predajňa stavebnej a bazénovej chémie PANTHERFIX na Dolnej č.45 ZATVORENÁ.


OZ Zohor včera a dnesObecný úrad Zohor si vás dovoľujú pozvať na 5. ročník podujatia Zohor včera a dnes, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. augusta. Jeho cieľom je zviditeľnenie významných miest v obci a budovanie hrdosti ku miestu, kde žijeme. Rok 2020 je venovaný sprítomneniu fotografií zo strešnej časti zohorského kostola, informáciam o obnove sochy sv. Vendelína a prehliadke kultúrneho domu.

Program je nasledovný:

Od 16.00 do16.45 h sa uskutoční výstava fotografií strešnej časti kostola. (miesto: exteriér pred kostolom).

Od 17.00 do 17.45 h bude odborný výklad o obnove sochy sv. Vendelína (miesto: križovatka Lozornianska a Poľná).

Od 18.00 do 19.00 h si môžete prezrieť zákutia kultúrneho domu, ktoré nie sú bežne prístupné.

Pred kultúrnym domom bude od 19.00 h hrať hudobná skupiny Milkivej pre vaše príjemné posedenie.

Občerstvenie pre deti aj dospelých zabezpečuje Zohorská vinotéka Igora Kuchára.

Všetci ste srdečne vítaní! V prípade intenzívneho dažďa sa podujatie neuskutoční, keďže väčšina programu prebieha v exteriéri, Súčasne je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia ÚVZ SR.


 


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v stredu 26.08.2020 bude otvorená od 13:00 do 17:00 hod. a vo štvrtok 27.08.2020 a v piatok 28.08.2020 od 8:00 do 12:00 hod.


Zubná ambulancia Dr. Sobolíkovej v Zohore oznamuje, že v dňoch 27. až 31. augusta čerpá dovolenku. Zastupuje 27.8. a 28.8.2020 v čase od 8.00 do 12.00 h MUDr. Jarmila Gajdarova,Stŕmy vŕšok 70, Záhorská Bystrica, je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky na telefónnom čísle 65957097, úkony na priamu platbu. V dňoch 27., 28. a 31.8.2020 v čase od 17.00 do 22.00 h Pohotovost Tri veze, Bajkalska 9, Bratislava.


Obec Láb pozýva občanov na 6. ročník Krojovaného dňa, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020 v obecnom parku. Zatancujú FS Zohran, FS Štvrtčan, FS Lábjan. Zaspievajú Enem Tak z Lozorna, Zahoraci-Smolinčané. Zahrajú DH Záhorienka, Bečkovi chlapci.


 

Petičný výbor, zastúpený Ing. Martinou Garajovou, oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o podpísanie petície Petícia občanov dotknutých obcí proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v lokalite obce Zohor, že petičné hárky je možné podpísať v Adam s bare, Vinotéke a v železiarstve Jana&Rosl, osobne počas otváracích hodín. Petíciu je možné tiež podpísať online na stránke www.peticie.com. Ukončenie zberu hárkov je plánované na utorok 25.8.2020.  Na odovzdanie petície je 10 pracovných dní od zverejnenia návrhu na stránke, t.j. od 17. augusta 2020.


Z dôvodu čerpania dovolenky, bude v dňoch od 27.8.2020 štvrtok do 31.8.2020 pondelok predajňa stavebnej a bazénovej chémie PANTHERFIX na Dolnej č.45 ZATVORENÁ.


Dychová hudba  Májovanka  Vás srdečne pozýva na 18. ročník Medzinárodného festivalu dychových hudieb „Z oboch brehú Moravy“, ktorý sa  uskutoční v sobotu 29. augusta 2020 o 14°°hodine v Amfiteátri Holíč. V úvode sa   tradične predstaví domáca  MÁJOVANKA.   Ďalšími sú dychovky z moravskej strany: Zdounečanka, MILOČANKA  a na záver nová dychová hudba MORAVSKÁ 12 (dvanástka). Program moderuje a svojím humorom návštevníkov pobaví vynikajúci Ľudomil KUBA. Vstupné je 6,- €.


Zubná ambulancia Dr. Sobolíkovej v Zohore oznamuje, že v dňoch 27. až 31. augusta čerpá dovolenku. Zastupuje 27.8. a 28.8.2020 v čase od 8.00 do 12.00 h MUDr. Jarmila Gajdarova Stŕmy vŕšok 70, Záhorská Bystrica, je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky na telefónnom čísle 65957097, úkony na priamu platbu. V dňoch 27., 28. a 31.8.2020 v čase od 17.00 do 22.00 h Pohotovost Tri veze, Bajkalska 9, Bratislava.


Súkromný predajca bude zajtra pred kultúrnym domom ponúkať všetok textilný tovar za 5 eur. Plavky, pulóvre, tričká a iný textilný tovar.


Vinotéka ponúka na predaj burčiak biely z odrody Irsai Oliver 1 liter po 3,00 eurá.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v dňoch 21., 27., 28. a 31. augusta nebude ordinovať.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25. do 27. augusta) v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti Materskej školy sa začínajú variť v stredu 2. septembra, pre žiakov Základnej školy vo štvrtok 3. septembra.


Riaditeľka Základnej školy Albína Brunovského oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2020/2021 bude dňa 2. septembra 2020 v základnej škole.

Žiaci budú prichádzať nasledovne:

  • 8.30 prídu žiaci 2., 3., a 4. ročníka
  • 9.00 prídu žiaci 1. ročníka v sprievode jedného zákonného zástupcu
  • 9.30 prídu žiaci druhého stupňa

Všetci žiaci a sprievodné osoby musia mať pri vstupe do budovy ochranné rúško, dezinfikujú si ruky  a bude im odmeraná telesná teplota. Žiaci prvého stupňa majú rúško v triede odporúčané a žiaci druhého stupňa povinné.

Pri príchode musia žiaci odovzdať učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Tlačivá budú umiestnené na webovom sídle školy.  Žiaci si prinesú prezuvky.

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra 2020.

Prosíme rodičov a žiakov, aby priebežne sledovali webové sídlo školy.


Občianske združenie Roconaba vás pozýva na Zohorský hokejbalový turnaj v sobotu 29. augusta 2020 so začiatkom o 10,00 hod na hokejbalovom ihrisku v Zohore. Občerstvenie je zabezpečené.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v dňoch 21., 27., 28. a 31. augusta nebude ordinovať.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej urobiť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na liečenie do Vyšných Ružbách, aby priniesli zálohu 100 eur do kultúrneho domu pani Hricovej.

Ak by mal niekto záujem, voľné miesta ešte sú.

Ďalej vás pozýva na štvordňový výlet do Košíc a Ľutiny v dňoch 15. až 18. septembra. Poplatok 60,00 eur. Prihlasovať sa a zaplatiť poplatok môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Upozorňujeme občanov, že  v piatok 21. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25. do 27. augusta) v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti Materskej školy sa začínajú variť v stredu 2. septembra, pre žiakov Základnej školy vo štvrtok 3. septembra.


Občianske združenie Roconaba vás pozýva na Zohorský hokejbalový turnaj v sobotu 29. augusta 2020 so začiatkom o 10,00 hod na hokejbalovom ihrisku v Zohore. Občerstvenie je zabezpečené.


Oznamujeme občanom, že dňa 31. augusta bude matričný úrad v Zohore zatvorený.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej urobiť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na liečenie do Vyšných Ružbách, aby priniesli zálohu 100 eur do kultúrneho domu pani Hricovej.

Ak by mal niekto záujem, voľné miesta ešte sú.

Ďalej vás pozýva na štvordňový výlet do Košíc a Ľutiny v dňoch 15. až 18. septembra. Poplatok 60,00 eur. Prihlasovať sa a zaplatiť poplatok môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 20. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného papierav piatok 21. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný odpad vyložili v uvedené dni pred svoje rodinné a bytové domy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25. do 27. augusta) v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti Materskej školy sa začínajú variť v stredu 2. septembra, pre žiakov Základnej školy vo štvrtok 3. septembra.


Futbalový klub Zohor oznamuje, že hľadá deti do prípravky. Tréningy sa konajú vždy v utorok a štvrtok o 17,30 hod na futbalovom ihrisku. Noví záujemci sa môžu prihlásiť každý tréning u trénerov.


Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Zohore a na internetovej stránke obce sa nachádza anonymný dotazník k vyplneniu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zohor.

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý žiadame doručiť do 31. augusta 2020.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej urobiť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na liečenie do Vyšných Ružbách, aby priniesli zálohu 100 eur do kultúrneho domu pani Hricovej.

Ak by mal niekto záujem, voľné miesta ešte sú.

Ďalej vás pozýva na štvordňový výlet do Košíc a Ľutiny v dňoch 15. až 18. septembra. Poplatok 60,00 eur. Prihlasovať sa a zaplatiť poplatok môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej. 


Firma Proplusco prijme šikovného a manuálne zručného pracovníka do automobilovej výroby v Lozorne.  Práca v trojzmennej prevádzke s voľnými víkendami.

Ubytovanie a doprava z rôznych kútov Záhoria je zabezpečená a plne hradená zamestnávateľom.

Nástupný plat je od 742 eur brutto plus bonusy a príplatky s navýšením po skúšobnej dobe.

V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0903 744 856.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 20. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera a v piatok 21. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný odpad vyložili v uvedené dni pred svoje rodinné a bytové domy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25. do 27. augusta) v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti Materskej školy sa začínajú variť v stredu 2. septembra, pre žiakov Základnej školy vo štvrtok 3. septembra.


HB mäso bude zajtra pred Vinotékou od 8,30 do 11,00 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka 900 gr. mrazená po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 €

bravčové karé, krkovička bez kosti po 4,44 €


Futbalový klub Zohor oznamuje, že hľadá deti do prípravky. Tréningy sa konajú vždy v utorok a štvrtok o 17,30 hod na futbalovom ihrisku. Noví záujemci sa môžu prihlásiť každý tréning u trénerov.


Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Zohore a na internetovej stránke obce sa nachádza anonymný dotazník k vyplneniu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zohor.

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý žiadame doručiť do 31. augusta 2020.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej urobiť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na liečenie do Vyšných Ružbách, aby priniesli zálohu 100 eur do kultúrneho domu pani Hricovej. Ak by mal niekto záujem, voľné miesta ešte sú.


Firma Proplusco prijme šikovného a manuálne zručného pracovníka do automobilovej výroby v Lozorne.  Práca v trojzmennej prevádzke s voľnými víkendami. Ubytovanie a doprava z rôznych kútov Záhoria je zabezpečená a plne hradená zamestnávateľom. Nástupný plat je od 742 eur brutto plus bonusy a príplatky s navýšením po skúšobnej dobe. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0903 744 856.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 20. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera a v piatok 21. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný odpad vyložili vo štvrtok a v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Pred obchodom Gulla sa našiel pes kríženec špica stredného vzrastu, bielej farby s kávovými ušami, s obojkom a vodítkom. Viac informácii na Obecnej polícii. Fotografia psa je vyvesená na informačnej tabuli pred Obecným úradom.


Futbalový klub Zohor oznamuje, že hľadá deti do prípravky. Tréningy sa konajú vždy v utorok a štvrtok o 17,30 hod na futbalovom ihrisku. Noví záujemci sa môžu prihlásiť každý tréning u trénerov.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že do 18. augusta bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje občanom, že  do 21. augusta (vrátane) bude čerpať dovolenku. Zastupuje doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok 8,00 - 12,00 Láb

Utorok     7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok

Streda    12,00 - 17,00 Plavecký Štvrtok

Štvrtok   10,00 - 13,00 Láb

Piatok      7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok


Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Zohore a na internetovej stránke obce sa nachádza anonymný dotazník k vyplneniu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zohor.

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý žiadame doručiť do 31. augusta 2020.


Zajtra budú pred kultúrnym domom predávať broskyne na zaváranie v 15 kilogramových prepravkách, 1 kilogram po 1,20 €.

Ďalej budú predávať papriku na lečo za 0,80 € a zemiaky v 10 kilogramovom balení po 5,00 €.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že do 18. augusta bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje občanom, že do 21. augusta (vrátane) bude čerpať dovolenku. Zastupuje doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok 8,00 - 12,00 Láb

Utorok     7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok

Streda    12,00 - 17,00 Plavecký Štvrtok

Štvrtok   10,00 - 13,00 Láb

Piatok      7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok


Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Zohore a na internetovej stránke obce sa nachádza anonymný dotazník k vyplneniu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zohor.

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý žiadame doručiť do 31. augusta 2020.


 

V sobotu sa v Coop Jednote na Záhradnej ulici našla bankomatová karta. Viac informácií v predajni.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje občanom, že od 7. augusta do 21. augusta (vrátane) bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok 8,00 - 12,00 Láb

Utorok    7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok

Streda   12,00 - 17,00 Plavecký Štvrtok

Štvrtok  10,00 - 13,00 Láb

Piatok      7,00 - 12,00 Plavecký Štvrtok


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že v týždni od 3. do 7. augusta bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave doktor Kamil Szász v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915 456 990 alebo mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase 07:00-10:00


Stavebný úrad oznamuje občanom, že od 6. do 18. augusta bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Predajňa Mäso – údeniny oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude od 1. do 12. augusta zatvorená. Znovu otvoria vo štvrtok 13. augusta.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že od 6. do 18. augusta bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že v týždni od 3. do 7. augusta bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave doktor Kamil Szász v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915 456 990 alebo mailom na adrese   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  v čase 07:00-10:00 


Oznamujeme občanom, že od utorka 4. augusta od 13,00 hodiny sa na Obchodnej ulici č. 1, vedľa železiarstva otvára prevádzka oprava a úprava odevov. Objednávky sa budú brať po telefonickom dohovore na tel. č.: 0948 555 527.


Predajňa Mäso – údeniny oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude od 1. do 12. augusta zatvorená. Znovu otvoria vo štvrtok 13. augusta.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že od 6. do 18. augusta bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že celý august bude zatvorená.


Slovenský hydrometeorologický ústav hľadá pozorovateľa zrážkomernej stanice na meranie zrážok, najlepšie dôchodca. Viac informácií na tel.č.: 0915 917 926


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že v týždni od 3. do 7. augusta bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave doktor Kamil Szász v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915 456 990 alebo mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase 07:00-10:00 


Upozorňujeme občanov, že v piatok 24. júla sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Obchod Jednota na Záhradnej ulici prijme brigádnika alebo brigádničku od 18 rokov od 1. augusta. Viac informácií v predajni.


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že celý august bude zatvorená.


Čistiareň peria Malacky ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt. Perú antibakteriálne, zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Pre vaše perie prídu priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú. Stačí zavolať na telefóne číslo 0905 267 750 a prídu k vám. Kto zavolá dnes na telefóne číslo dostane darček zdarma.


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že dnes je poobede zatvorená.


Obchod Jednota na Záhradnej ulici prijme brigádnika alebo brigádničku od 18 rokov od 1. augusta. Viac informácií v predajni.


Čistiareň peria Malacky ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt. Perú antibakteriálne, zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Pre vaše perie prídu priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú. Stačí zavolať na telefóne číslo 0905 267 750 a prídu k vám. Kto zavolá dnes na telefóne číslo dostane darček zdarma.


Detská ambulancia doktor Salčík, oznamuje občanom, že v utorok 21. júna nebude ordinovať z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zastupovať bude detská ambulancia v Stupave MUDr. Kamil Szász v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave, oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že majú ešte voľné miesta na školský rok 2020/2021 s nástupom od 2. septembra 2020. Deti je však možnosť prijať počas celého školského roka. Detské centrum Farbička je zariadenie určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 4 rokov veku dieťaťa. Ponúkajú celodennú mesačnú, prípadne poldennú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Detské centrum je zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od rok 2011.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0908 095 723, alebo na stránke www.dcfarbicka.sk prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, Robotníckej 64.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú

dňa 21. júla v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Hviezdoslavova

-          Sadová

-          Staničná 6, 13, 17, 19, 21 a 23

-          Struhárova 13, 15, 17, 19, 26 až 48

-          Záhradná 32 až 63

-          Železničiarska

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Domkárska

-          Krivá

-          Krátka

-          Kvetná

-          Lozornianska

-          Nám mládeže 11 a 12

-          Obchodná 7 a 14

-          Poľná

-          Staničná 3, 5, 7, 9

-          Struhárova 1 až 12, 14, 16, 18, 20, 24

-          Školská 24

-          Štúrova 4 a 6

 

Dňa 22. júla budú občania v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Lábska 11 až 23

-          Na dieloch

-          Záhradná 1 až 31 a 35, 37, 39

-          Štúrova 1, 2

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny firmy v bývalom družstve.

 

Dňa 24. júla budú občania v čase od 8,00 do 10,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Dolná 1 a 2

-          Alberta Hubeka

-          Kováčska

-          Lábska 1, 3, 5, 7, 9

-          Na trávnikoch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-          Nám. mládeže 1 až 6 a 8

-          Tichá


 

Detská ambulancia doktor Salčík, oznamuje občanom, že v utorok 21. júna nebude ordinovať z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zastupovať bude detská ambulancia v Stupave MUDr. Kamil Szász v čase 11:00-12:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Zubná ambulancia Dr. Sobolíkovej v Zohore oznamuje, že v dňoch 16. a 17. júla čerpá dovolenku. Zastupuje doktor  Ilko v Lozorne.


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave, oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že majú ešte voľné miesta na školský rok 2020/2021 s nástupom od 2. septembra 2020. Deti je však možnosť prijať počas celého školského roka. Detské centrum Farbička je zariadenie určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 4 rokov veku dieťaťa. Ponúkajú celodennú mesačnú, prípadne poldennú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Detské centrum je zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od rok 2011.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0908 095 723, alebo na stránke www.dcfarbicka.sk prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, Robotníckej 64.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. júla

v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Hviezdoslavova

-          Sadová

-          Staničná 6, 13, 17, 19, 21 a 23

-          Struhárova 13, 15, 17, 19, 26 až 48

-          Záhradná 32 až 63

-          Železničiarska

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Domkárska

-          Krivá

-          Krátka

-          Kvetná

-          Lozornianska

-          Nám mládeže 11 a 12

-          Obchodná 7 a 14

-          Poľná

-          Staničná 3, 5, 7, 9

-          Struhárova 1 až 12, 14, 16, 18, 20, 24

-          Školská 24

-          Štúrova 4 a 6

 

Dňa 22. júla budú občania v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Lábska 11 až 23

-          Na dieloch

-          Záhradná 1 až 31 a 35, 37, 39

-          Štúrova 1, 2

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny firmy v bývalom družstve.

 

Dňa 24. júla budú občania v čase od 8,00 do 10,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Dolná 1 a 2

-          Alberta Hubeka

-          Kováčska

-          Lábska 1, 3, 5, 7, 9

-          Na trávnikoch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-          Nám. mládeže 1 až 6 a 8

-          Tichá


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave, oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že majú ešte voľné miesta na školský rok 2020/2021 s nástupom od 2. septembra 2020. Deti je však možnosť prijať počas celého školského roka. Detské centrum Farbička je zariadenie určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 4 rokov veku dieťaťa. Ponúkajú celodennú mesačnú, prípadne poldennú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Detské centrum je zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od rok 2011.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0908 095 723, alebo na stránke www.dcfarbicka.sk prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, Robotníckej 64.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. júla

v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Hviezdoslavova

-          Sadová

-          Staničná 6, 13, 17, 19, 21 a 23

-          Struhárova 13, 15, 17, 19, 26 až 48

-          Záhradná 32 až 63

-          Železničiarska

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Domkárska

-          Krivá

-          Krátka

-          Kvetná

-          Lozornianska

-          Nám mládeže 11 a 12

-          Obchodná 7 a 14

-          Poľná

-          Staničná 3, 5, 7, 9

-          Struhárova 1 až 12, 14, 16, 18, 20, 24

-          Školská 24

-          Štúrova 4 a 6

 

Dňa 22. júla budú občania v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Lábska 11 až 23

-          Na dieloch

-          Záhradná 1 až 31 a 35, 37, 39

-          Štúrova 1, 2

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny firmy v bývalom družstve.

 

Dňa 24. júla budú občania v čase od 8,00 do 10,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Dolná 1 a 2

-          Alberta Hubeka

-          Kováčska

-          Lábska 1, 3, 5, 7, 9

-          Na trávnikoch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-          Nám. mládeže 1 až 6 a 8

-          Tichá


Salón Kristie oznamuje občanom, Zohora otvorenie prevádzky na Domkárskej ulici č. 2.

V ponuke sú klasické kadernícke služby, úprava vizáže make-up a predlžovanie rias. Strihajú aj pánov a deti.

Otváracie hodiny sú nasledovné

Pondelok až piatok od 9,00 do 21,00 hod a v sobotu na objednávku.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v týždni od 13. do 17. júla bude otvorená len do 11,30 hod.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje

obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


 

Futbalový klub Zohor pozýva priaznivcov futbalu na prípravné a priateľské zápasy, ktoré sa uskutočnia cez víkend

v sobotu o 14,00 hod starší žiaci s FK Dúbravka,

              o 17,30 hod Galaktikos Zohor a starí páni Borinka

v nedeľu o 13,00 hod prípravka so Sološnicou

              o 15,00 hod starší dorast s Veľkými Levármi

              o 17,00 hod muži s Jablonovom


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v piatok 10. júla neordinuje.


Oznamujeme občanom, že Margitský jarmok spojený s kultúrnym programom sa v sobotu 11. júla neuskutoční.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v týždni od 13. do 17. júla bude otvorená len do 11,30 hod.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v stredu 08. júla, vo štvrtok 09. júla a v piatok 10. júla nebude ordinovať.


Stratila sa peňaženka s dokladmi. Kto ju našiel – odmena istá.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje

obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledokRT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Železnice Slovenskej republiky oznamujú občanom, že od soboty 4. júla zaháji jazdu vláčik Záhoráčik, ktorý bude jazdiť z Bratislavy do Plaveckého Podhradia a späť. Cestovný poriadok bude vyvesený na obecnej stránke a na stanici.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. júla

v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Hviezdoslavova

-          Sadová

-          Staničná 6, 13, 17, 19, 21 a 23

-          Struhárova 13, 15, 17, 19, 26 až 48

-          Záhradná 32 až 63

-          Železničiarska

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny občania na uliciach:

-          Domkárska

-          Krivá

-          Krátka

-          Kvetná

-          Lozornianska

-          Nám mládeže 11 a 12

-          Obchodná 7 a 14

-          Poľná

-          Staničná 3, 5, 7, 9

-          Struhárova 1 až 12, 14, 16, 18, 20, 24

-          Školská 24

-          Štúrova 4 a 6

 

Dňa 22. júla budú občania v čase od 8,00 do 11,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Lábska 11 až 23

-          Na dieloch

-          Záhradná 1 až 31 a 35, 37, 39

-          Štúrova 1, 2

V čase od 11,30 do 14,30 hod budú bez dodávky elektriny firmy v bývalom družstve.

 

Dňa 24. júla budú občania v čase od 8,00 do 10,00 hod bez dodávky elektriny na uliciach:

-          Dolná 1 a 2

-          Alberta Hubeka

-          Kováčska

-          Lábska 1, 3, 5, 7, 9

-          Na trávnikoch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

-          Nám. mládeže 1 až 6 a 8

-          Tichá


Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude vydávať osobne dňa 30.06.2020 od 15.00 hod do 16.30hod.

Do areálu MŠ vstupujte s rúškom a s vlastným perom.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 25. júna 2020 sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili najneskôr vo štvrtok ráno pred svoje rodinné a bytové domy.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 26. júna 2020 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili najneskôr v piatok ráno pred svoje rodinné a bytové domy.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva bezplatných darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 19. júna 2020 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Odporúčame darcom priniesť si vlastné pero a zároveň ich žiadame o trpezlivosť a aby dodržiavali hygienické opatrenia.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 19. júna 2020 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

-     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zohor na II. polrok 2020

-     Správa komisie vzdelávania a športu

-     Správa komisie kultúry

-     Výber dodávateľa stavby: ,,Garáž hasičská zbrojnica v Zohore - rekonštrukcia".

-     Výber dodávateľa stavby: „Sanácia schodiska a odvodnenie tribúny".

-     Schválenie člena Dozornej rady Technických služieb Zohor, spol. s r.o.

-     Správa komisia finančnej, sociálnych veci a zdravotníctva

-     Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania.

-     Správa náčelníka obecnej polície


Materské centrum Motýlik Vás srdečne pozýva na Blší trh a swap oblečenia, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v kultúrnom dome v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Záujemcovia o predaj na blšom trhu kontaktujte centrum na facebookovom profile Materské centrum Motýlik.

Materské centrum Motýlik pozýva všetky deti na predstavenie hudobný kalendár s Miou. Predstavenie sa koná v kultúrnom dome v sobotu 20. júna o 16:00 hod. Vstupné je ľubovoľné.


Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. júna a 25. júna 2020 bude stavebný úrad zatvorený.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie