Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Miestny rozhlas

Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 15. júna o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z návrhu programu zasadnutia: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zohor na II. polrok 2018, Návrh VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 4, Návrh VZN č. 2/2018 o úprave názvov ulíc a určení názvov novovzniknutých ulíc v obci Zohor, Správy komisií vzdelávania a športu, kultúrnej, finančnej, výstavby, náčelníka obecnej polície, rôzne.

Oznamujeme občanom, že v termíne od 12. júna do 31. augusta 2018 bude z dôvodu výstavby obmedzená doprava na ceste Zohor - Láb.


Firma Mykopesta s.r.o. príjme na svoju prevádzku vo Vysokej pri Morave pracovníkov na zber húb s nástupom ihneď. Bližšie informácie na tel.č.: 0903 454 031.


Firma Duvenbeck s.r.o. hľadá vodičov JIT. Jedná sa o vozenie tovaru z Logistického parku Devínska Nová Ves do VW Bratislava (Devínska Nová Ves). Potrebný vodičský preukaz skupiny „C“. Práca je na 8 a 12 hodinové pracovné zmeny. Nástupný plat od 1000€ + 13-14 plat + ďalšie benefity. Bližšie informácie na tel.č.: 0908 781 089. Nástup možný ihneď.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na posedenie pri guláši v stredu 27. júna. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov. Poplatok 2 €.

Ďalej oznamuje svojím členom a ostatným občanom, že si môžu v klube zakúpiť lístky na „STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ“ v Malých Levároch, ktoré sa bude konať v sobotu 28. júla. Vystúpia DUO Jamaha, Bečkovi chlapci, Záhorienka, Franta Uher a iní. Cena lístka 10 €. Doprava zdarma zabezpečená.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva občanov na jedninečnú prednášku ZDRAVÝ CHRBÁT a SM SYSTÉM českého neurológa Mudr. Richarda Smíška, ktorá sa uskutoční 13. júna 2018 o 18:00 v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné pre členov miestneho spolku červeného kríža Zohor je 4€ a pre nečlenov 6€.

Zároveň pozývame darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi ,ktorý sa uskutoční v piatok 15. júna 2018 od 8:00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!

Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 15. júna o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z návrhu programu zasadnutia: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zohor na II. polrok 2018, Návrh VZN č. 1/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 4, Návrh VZN č. 2/2018 o úprave názvov ulíc a určení názvov novovzniknutých ulíc v obci Zohor, Správy komisií vzdelávania a športu, kultúrnej, finančnej, výstavby, náčelníka obecnej polície, rôzne.


Firma Mykopesta s.r.o. príjme na svoju prevádzku vo Vysokej pri Morave pracovníkov na zber húb s nástupom ihneď. Bližšie informácie na tel.č.: 0903 454 031.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Pozývame všetkých športovcov na 1. ročník O pohár Dolného Záhoria v detskej MTB cyklo cross country, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 na futbalovom štadióne v Zohore o 10:00 hod. Registrácia je pred pretekom od 8:30 do 9:30 hod. Bližšie informácie na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom Vás pozývajú na 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2018, ktorý sa bude konať od 08. júna 2018 do 10. júna 2018. Bližšie informácie na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Pohostinstvo u Kratochvíla príjme do pracovného pomeru na 5 hodín denne pomocnú silu do kuchyne. Info na tel. čísle 0903 226 857 alebo priamo v pohostinstve.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


 

 

Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 06.06. do 08.06.2018 (streda až piatok) nebude z dôvodu dovolenky ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

- Streda  (06.06.) – 12:00 do 17:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku

- Štvrtok (07.06.) – 10:00 do 13:00 hodiny  v Lábe

- Piatok   (08.06.) –  7:00 do 12:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku

 

Stavebný úrad oznamuje občanom, že od 29. do 31. mája bude zatvorený.


Multifunkčný areál bude v stredu 30. mája z dôvodu údržby zatvorený.


 

Základná škola Zohor v spolupráci s Obecným úradom Zohor pozýva všetky deti obce na oslavu  Dňa detí.  Príďte v piatok 01. júna od 14,00 hod do areálu základnej školy,  kde na Vás budú čakať súťaže, sladké odmeny, občerstvenie i pekné počasie. Zohorské deti, všetky ste srdečne vítané.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „Zohor športuje“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Tchimo, strešné centrum Záhorská Bystrica vám ponúka kompletný sortiment strešných okien VELUX, strešné univerzálne príslušenstvo, fólie, protisnehové riešenia, plechové, betónové aj pálené strechy a to za najnižšie ceny na trhu. Na mieru vám vyrobia klampiarske prvky a parapety, aké len potrebujete. Strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Podmienky prijatia:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- minimálny vek 21 rokov
- bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť
Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok
- pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej dovolenky s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú
- počet obsadzovaných miest: 2
- k žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis a motivačný list
- žiadosti s prílohami zasielajte do 08.06.2018 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom na uliciach Bratislavská, Cintorínska, Dolná, Kostolná, Mlynská, Na riadkoch, Na trávnikoch, Na záhumní, Nám. 1. mája, Nám. mládeže  a Stupavská že v pondelok 4. júna budú v čase od 8,30 do 15,00 hod bez dodávky elektriny.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. apríla 2018, od 08:00 hod. do odvolania

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :

-           fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

-          zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Oznamujeme občanom, že dnes bol vykonaný postrek dlažby proti burine v priestoroch multifunkčného športového areálu. Preto žiadame mamičky, aby zvážili prítomnosť detí na športovom ihrisku.


Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že v utorok 29. mája v čase od 15,00 do 16,00 hod sa budú odovzdávať rozhodnutia o prijatí – neprijatí detí do Materskej školy. Riaditeľstvo Materskej školy žiada rodičov, aby si prišli rozhodnutie vyzdvihnúť v danom termíne.


Základná škola Zohor v spolupráci s Obecným úradom Zohor pozýva všetky deti obce na oslavu Dňa detí.  Príďte v piatok 01. júna od 14,00 hod do areálu základnej školy,  kde na Vás budú čakať súťaže, sladké odmeny, občerstvenie i pekné počasie. Zohorské deti, všetky ste srdečne vítané.


V utorok 29. mája príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútro očný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku pred požiarnou zbrojnicou, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.


Jednota dôchodcov oznamuje svojím členom a ostatným občanom, že si môžu v klube zakúpiť lístky na „STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ“ v Malých Levároch, ktoré sa bude konať v sobotu 28. júla. Cena lístka 10 €. Doprava zabezpečená.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „Zohor športuje“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Tchimo, strešné centrum Záhorská Bystrica vám ponúka kompletný sortiment strešných okien VELUX, strešné univerzálne príslušenstvo, fólie, protisnehové riešenia, plechové, betónové aj pálené strechy a to za najnižšie ceny na trhu. Na mieru vám vyrobia klampiarske prvky a parapety, aké len potrebujete. Strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Podmienky prijatia:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- minimálny vek 21 rokov
- bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť
Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok
- pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej dovolenky s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú
- počet obsadzovaných miest: 2
- k žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis a motivačný list
- žiadosti s prílohami zasielajte do 08.06.2018 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom na uliciach Bratislavská, Cintorínska, Dolná, Kostolná, Mlynská, Na riadkoch, Na trávnikoch, Na záhumní, Nám. 1. mája, Nám. mládeže  a Stupavská že v pondelok 4. júna budú v čase od 8,30 do 15,00 hod bez dodávky elektriny.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Pošta Zohor oznamuje, že v piatok 25. mája bude z technických príčin zatvorená.


Oznamujeme občanom, že v piatok 25. mája  2018 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 26. mája 2018 od 8,00 hod do 12,00 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU. Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


V utorok 29. mája príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútro očný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku pred požiarnou zbrojnicou, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.


Jednota dôchodcov oznamuje svojím členom a ostatným občanom, že si môžu v klube zakúpiť lístky na „STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ“ v Malých Levároch, ktoré sa bude konať v sobotu 28. júla. Cena lístka 10 €. Doprava zabezpečená.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „ZOHOR  ŠPORTUJE“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Tchimo, strešné centrum Záhorská Bystrica vám ponúka kompletný sortiment strešných okien VELUX, strešné univerzálne príslušenstvo, fólie, protisnehové riešenia, plechové, betónové aj pálené strechy a to za najnižšie ceny na trhu. Na mieru vám vyrobia klampiarske prvky a parapety, aké len potrebujete. Strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica.


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že prijímajú prihlášky na nový školský rok 2018/2019 s nástupom od 2. septembra 2018. V prípade záujmu je možnosť umiestniť dieťa v priebehu celého roka.

Detské centrum Farbička je určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 6 rokov. Ponúkajú celodennú mesačnú, poldennú prípadne občasnú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Sú zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od roku 2011.

Rodičia detí do 3 rokov veku majú možnosť požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa od ÚPSVaR, ktorý je v súčasnej dobe v sume 280 Eur.

Bližšie informácie získate na tel.č.: 0908 095 723, alebo na web stránke www.dcfarbicka.sk, prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, na Robotníckej ulici č. 64.


Obec Láb pozýva na tanečnú a ľudovú zábavu so skupinou Senzi Senzus, v sobotu 26. mája od 19:00 hodiny. V prípade priaznivého počasia bude celé podujatie na futbalovom ihrisku. Ak počasie nebude priať, bude táto zábava presunutá do telocvične základnej školy v Lábe.

Cena vstupenky je 10,- Eur a môžete si ich zakúpiť priamo na obecnom úrade v Lábe, alebo na tel. čísle 0911 116 700.


Obec Veľké Leváre pozýva občanov na 9. medzinárodný folklórny festival DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTIsobotu 26. mája o 14,00 hod krojovaný sprievod obcou, o 14,30 hod otvorenie festivalu.


Pozývame vás v piatok o 19:00 hod do Centra kultúry Lozorno na komédiu „CHLIEB S MASLOM – Ženy sa skrátka k mužom nehodia“. Hrajú: Branislav Deák, Juraj Loj, Martin Mňahončák a Dominika Žiaranová. Vstupné: 15 Eur. Predpredaj vstupeniek je v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Pošta Zohor oznamuje, že v piatok 25. mája bude z technických príčin zatvorená.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že odchod do divadla je vo štvrtok 24. mája o 8,30 hod od požiarnej zbrojnice.

Ďalej oznamuje svojím členom a ostatným občanom, že si môžu v klube zakúpiť lístky na „STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ“ v Malých Levároch, ktoré sa bude konať v sobotu 28. júla. Cena lístka 10 €. Doprava zabezpečená.


Oznamujeme občanom, že v piatok 25. mája  2018 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 26. mája 2018 od 8,00 hod do 12,00 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Kominársky majster Peter Metelička vám oznamuje, že od dnes a v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením a skúškami kominára v našej obci vykonávať tak ako minulý rok čistenie a kontroly komínov a dymovodov. O tomto vám následne vystavia dôležitý doklad „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ aj s pečiatkou a číslom osvedčenia kominára podľa príslušných zákonov a vyhlášok potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávané postupne po uliciach dom od domu alebo sa objednajte na tel. č.: 0948 162 554.

V prípade potreby, nejakého problému, alebo informácie aj o ďalších službách, napríklad revízia komína ku kolaudácii, volajte zodpovedného vedúceho p. Meteličku, revízneho technika komínov, člena Komory kominárov Slovenska na tel.č.: 0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a skúškach a aj jeho občiansky preukaz, aby vydané potvrdenie, čo dostanete bolo platné.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „Zohor športuje“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Tchimo, strešné centrum Záhorská Bystrica vám ponúka kompletný sortiment strešných okien VELUX, strešné univerzálne príslušenstvo, fólie, protisnehové riešenia, plechové, betónové aj pálené strechy a to za najnižšie ceny na trhu. Na mieru vám vyrobia klampiarske prvky a parapety, aké len potrebujete. Strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica.


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do zariadenia, že prijímajú prihlášky na nový školský rok 2018/2019 s nástupom od 2. septembra 2018. V prípade záujmu je možnosť umiestniť dieťa v priebehu celého roka.

Detské centrum Farbička je určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 6 rokov. Ponúkajú celodennú mesačnú, poldennú prípadne občasnú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Sú zariadenie s domácou rodinnou atmosférou, s menším počtom detí, čím je zabezpečená minimálna chorobnosť. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou. Starostlivosť o deti poskytujú od roku 2011.

Rodičia detí do 3 rokov veku majú možnosť požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa od ÚPSVaR, ktorý je v súčasnej dobe v sume 280 Eur.

Bližšie informácie získate na tel.č.: 0908 095 723, alebo na web stránke www.dcfarbicka.sk, prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, na Robotníckej ulici č. 64.


Obec Veľké Leváre pozýva občanov na 9. medzinárodný folklórny festival DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTI v sobotu 26. mája o 14,00 hod krojovaný sprievod obcou, o 14,30 hod otvorenie festivalu.


Pozývame vás v piatok o 19:00 hod. do Centra kultúry Lozorno na komédiu „CHLIEB S MASLOM – Ženy sa skrátka k mužom nehodia“. Hrajú: Branislav Deák, Juraj Loj, Martin Mňahončák a Dominika Žiaranová. Vstupné: 15 Eur. Predpredaj vstupeniek je v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Oznamujeme občanom, že v piatok 25. mája od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 26. mája od 8,00 hod do 12,00 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU. Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Na stanici pri zmrzline sa našiel kľúč od auta. Kto ho stratil môže si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Kominársky majster Peter Metelička vám oznamuje, že od dnes a v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením a skúškami kominára v našej obci vykonávať tak ako minulý rok čistenie a kontroly komínov a dymovodov. O tomto vám následne vystavia dôležitý doklad „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ aj s pečiatkou a číslom osvedčenia kominára podľa príslušných zákonov a vyhlášok potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávané postupne po uliciach dom od domu alebo sa objednajte na tel. č.: 0948 162 554. V prípade potreby, nejakého problému, alebo informácie aj o ďalších službách, napríklad revízia komína ku kolaudácii, volajte zodpovedného vedúceho p. Meteličku, revízneho technika komínov, člena Komory kominárov Slovenska na tel.č.: 0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a skúškach a aj jeho občiansky preukaz, aby vydané potvrdenie, čo dostanete bolo platné.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „Zohor športuje“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Obec Veľké Leváre pozýva občanov na 9. medzinárodný folklórny festival DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTIsobotu 26. mája o 14,00 hod krojovaný sprievod obcou, o 14,30 hod otvorenie festivalu.


Pozývame vás v piatok o 19:00 hod. do Centra kultúry Lozorno na komédiu „CHLIEB S MASLOM – Ženy sa skrátka k mužom nehodia“. Hrajú: Branislav Deák, Juraj Loj, Martin Mňahončák a Dominika Žiaranová. Vstupné: 15 Eur. Predpredaj vstupeniek je v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Na ihrisku sa našli kľúče. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Firma Dekorahome vás pozýva zajtra od 8,00 do 12,00 hod pred požiarnu zbrojnicu na vypredaj kvalitných posteľných plachiet od 7 €, návliečky českej výroby bavlnené, krepové, flanelové od 12,50€ na jednu posteľ a od 20 € na dve postele. Deky z mikrovlákna od 12 €, ďalej záclony rôznych výšok, balkónové súpravy zo záclon a iný bytový textil. 


Obecný úrad oznamuje občanom, že v termíne od 21. do 23. mája bude matričný úrad zatvorený.


Kominársky majster Peter Metelička vám oznamuje, že od dnes a v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením a skúškami kominára v našej obci vykonávať tak ako minulý rok čistenie a kontroly komínov a dymovodov. O tomto vám následne vystavia dôležitý doklad „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ aj s pečiatkou a číslom osvedčenia kominára podľa príslušných zákonov a vyhlášok potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávané postupne po uliciach dom od domu alebo sa objednajte na tel. č.: 0948 162 554.

V prípade potreby, nejakého problému, alebo informácie aj o ďalších službách, napríklad revízia komína ku kolaudácii, volajte zodpovedného vedúceho p. Meteličku, revízneho technika komínov, člena Komory kominárov Slovenska na tel.č.: 0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a skúškach a aj jeho občiansky preukaz, aby vydané potvrdenie, čo dostanete bolo platné.


Vážení občania, Obecný úrad Zohor a Občianske združenie Zohor včera a dnes si vás dovoľujú pozvať na akt slávnostného uvedenia obnoveného Pomníka padlým vojakom Červenej armády do užívania, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája o 15,00 hod na zohorskom cintoríne a taktiež na pietny akt pri Pomníku padlým americkým vojakom za obcou. Podujatia sa zúčastnia zástupcovia veliteľa Vzdušných síl OS SR, zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike a zástupcovia Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Pietne akty bude sprevádzať Vojenská hudba OS SR. Tešíme sa na vašu účasť v sobotu 19. mája o 15,00 hod.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „ZOHOR  ŠPORTUJE“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Obchodný dom Kaufland v Malackách prijme do trvalého pracovného pomeru na skrátený štvorhodinový alebo šesťhodinový úväzok pracovníkov na dokladanie tovaru, prácu na oddelení ovocia a zeleniny, prácu na oddelení pekárne a prácu na oddelení obslužných pultov rýb, mäsa a lahôdok. Mesačná mzda od 630€ brutto pri plnom úväzku, mzda sa prispôsobuje výške úväzku, fixný príplatok 180€, s nástupom ihneď. Ďalej obchodný dom ponúka pre študentov od 18 rokov brigádu, hodinová mzda 4,50€. Viac informácii o ponúkaných pracovných miestach získate v obchodnom dome Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.

Kominársky majster Peter Metelička vám oznamuje, že od dnes a v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením a skúškami kominára v našej obci vykonávať tak ako minulý rok čistenie a kontroly komínov a dymovodov. O tomto vám následne vystavia dôležitý doklad „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ aj s pečiatkou a číslom osvedčenia kominára podľa príslušných zákonov a vyhlášok potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávané postupne po uliciach dom od domu alebo sa objednajte na tel. č.: 0948 162 554. V prípade potreby, nejakého problému, alebo informácie aj o ďalších službách, napríklad revízia komína ku kolaudácii, volajte zodpovedného vedúceho p. Meteličku, revízneho technika komínov, člena Komory kominárov Slovenska na tel.č.: 0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a skúškach a aj jeho občiansky preukaz, aby vydané potvrdenie, čo dostanete bolo platné.


Obecný úrad oznamuje občanom, že v termíne od 21. do 23. mája bude matričný úrad zatvorený.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája nebude ordinovať. Zastupuje doktorka Chmelová vo štvrtok od 8,00 do 12,00 hod v Záhorskej Vsi a v piatok od 8,00 do 12,00 hod vo Vysokej pri Morave. Zdravotná sestra bude v ambulancii prítomná v čase ordinačných hodín.


Zubná ambulancia Doktorka Veselá oznamuje občanom, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája neordinuje. Zastupuje zubná ambulancia Lozorno štvrtok od 10,00 do 12,00 hod a v piatok od 8,00 do 10,00 hod. Bolestivé prípady ošetrí po 19,00 hod pohotovosť na Drieňovej 38 v Bratislave.


Obec Zohor a Základná škola vás pozývajú na slávnostné udelenie čestného názvu – Základná škola Albína Brunovského v piatok 18. mája o 13,00 hod v areáli Základnej školy.


Vážení občania Zohora, Obecný úrad Zohor a Občianske združenie Zohor včera a dnes si vás dovoľujú pozvať na akt slávnostného uvedenia obnoveného Pomníka padlým vojakom Červenej armády do užívania, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája o 15,00 hod na zohorskom cintoríne a taktiež na pietny akt pri Pomníku padlým americkým vojakom za obcou. Podujatia sa zúčastnia zástupcovia veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádny gen. Lorinc, zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike a zástupcovia Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Pietne akty bude sprevádzať Vojenská hudba OS SR. Tešíme sa na vašu účasť v sobotu 19. mája o 15,00 hod.


Obecný športový klub Plavecký Štvrtok a obec Plavecký Štvrtok pozývajú všetkých rekreačných športovcov na 32. ročník Mravenčárskej míle, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. mája od 10 hodiny na futbalovom štadióne.

Detské kategórie začínajú od 10 hodiny, prezentácia pretekárov je minimálne pol hodiny pred pretekom. Hlavná bežecká kategória a pretekári nordic walking (t.j. chôdza s paličkami) majú štart o 12 hodine a kategória canicross (čo je beh so psom) štartuje o 12:50.

Propozície pretekov si môžete pozrieť na stránke obce Plavecký Štvrtok i na facebooku.

Pre všetkých pretekárov i fanúšikov bude pripravené chutné občerstvenie v bufete štadión.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok vás pozýva na prednášku „OCHRANA PRED NÁSILÍM A PONIŽOVANÍM“, ktorá sa uskutoční v utorok 22. mája o 16,00 hod v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok (budova zdravotníckeho strediska). Prednáška je určená najmä pre deti od 6 rokov veku. Vítaní sú aj rodičia.

Ďalej vás pozýva na prednášku „JEDLO AKO LIEK“, ktorá sa uskutoční v stredu 30. mája o 16,00 hod v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok (budova zdravotníckeho strediska). Prednáška bude spojená s diskusiou na tému čo je naozaj zdravé, ale aj vyskladaní si stravy pre deti, dospelých a seniorov. Vstup voľný. Rezervovať miesto si môžete na tel. č.: 0911 791 714 alebo na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..">daniela.ficova@ clovekvohrozeni.sk


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „ZOHOR ŠPORTUJEv sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. apríla 2018, od 08:00 hod. do odvolania

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :

-  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-  vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

-  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

-  spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája  nebude ordinovať. Zastupuje doktorka Chmelová vo štvrtok od 8,00 do 12,00 hod v Záhorskej Vsi a v piatok od 8,00 do 12,00 hod vo Vysokej pri Morave. Zdravotná sestra bude v ambulancii prítomná v čase ordinačných hodín.


Obec Zohor a Základná škola vás pozývajú na slávnostné udelenie čestného názvu – Základná škola Albína Brunovského v piatok 18. mája o 13,00 hod v areáli Základnej školy.


Minulý týždeň vo večerných hodinách bola na ulici Na riadkoch odchytená sučka kríženca nemeckého ovčiaka, čierno-hnedej farby, vo veku asi 3-6 mesiacov, neočipovaná. Majiteľ nech sa ozve Obecnej polícii v Zohore.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok vás pozýva na prednášku „OCHRANA PRED NÁSILÍM A PONIŽOVANÍM“, ktorá sa uskutoční v utorok 22. mája o 16,00 hod v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok (budova zdravotníckeho strediska). Prednáška je určená najmä pre deti od 6 rokov veku. Vítaní sú aj rodičia.

Ďalej vás pozýva na prednášku „JEDLO AKO LIEK“, ktorá sa uskutoční v stredu 30. mája o 16,00 hod v Komunitnom centre Plavecký Štvrtok (budova zdravotníckeho strediska). Prednáška bude spojená s diskusiou na tému čo je naozaj zdravé, ale aj vyskladaní si stravy pre deti, dospelých a seniorov. Vstup voľný. Rezervovať miesto si môžete na tel. č.: 0911 791 714 alebo na emailovej adrese daniela.ficova@clovekvohrozeni  .sk


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „ZOHOR ŠPORTUJE“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.

 

 

Doktorka Slobodová  oznamuje občanom, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája nebude ordinovať. Zastupuje doktorka Chmelová vo štvrtok od 8,00 do 12,00 hod v Záhorskej Vsi a v piatok od 8,00 do 12,00 hod vo Vysokej pri Morave. Zdravotná sestra bude v ambulancii prítomná v čase ordinačných hodín.


Obec Zohor a Základná škola vás pozývajú na slávnostné udelenie čestného názvu – Základná škola Albína Brunovského v piatok 18. mája o 13,00 hod v areáli Základnej školy.


Minulý týždeň vo večerných hodinách bola na ulici Na riadkoch odchytená sučka kríženca nemeckého ovčiaka, čierno-hnedej farby, vo veku asi 3-6 mesiacov, neočipovaná. Majiteľ nech sa ozve Obecnej polícii v Zohore.


Obecné zastupiteľstvo v Zohore pozýva všetkých športovcov na 4. ročník „Zohor športuje“ v sobotu 2. júna 2018. Bližšie informácie budú vyvesené na informačnej tabuli v športovom areáli aj na stránke www.obeczohor.sk aj na Facebookovej stránke Zohor – dobré miesto pre život.

Stratil sa psík čivava hnedej farby s bielym golierom na krku. Kto ho videl volajte na telefónne číslo 0918 646 503.


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že v pondelok 7. mája 2018 bude zatvorený.


Knižnica oznamuje občanom, že od 3. – 9. mája bude zatvorená.


Dňa 5. mája 2018 poriada TATRA VETERAN CLUB Lozorno burzu súčiastok, starožitností, kníh a podobne. Súčasťou burzy je výstava historických vozidiel a živá výstava starodávnych funkčných gramofónov a fonografov. Začiatok od 6,00 do 13,00 hod v areáli múzea (kasárne) Lozorno. O občerstvenie je postarané.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 5. mája o 19:00 hod a v nedeľu 6. mája o 16:00 hod v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Spoločnosť T Controls Slovakia s.r.o., príjme väčší počet zamestnancov do trvalého pracovného pomeru. Práca je vhodná pre mužov, ženy aj absolventov. Spoločnosť ponúka rôzne benefity ako doprava zadarmo, zálohy a iné. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 226 166.


Spoločnosť KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o., Vendelínska 51/49, Lozorno oznamuje, že hľadá posilu do tímu na pozíciu Operátor CNC lasera-TRUMPF. Požiadavky na zamestnanca: manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ochota vzdelávať sa, prax v oblasti pálenia laserom je výhodou, ochota pracovať nadčas, kreatívne myslenie. Zamestnanecké výhody a benefity: zaujímavé finančné ohodnotenie, zaškolenie na daný stroj, možnosť kariérneho rastu, príjemné pracovné prostredie, ubytovanie, príspevok na cestovanie. Platové podmienky: 1000 € -1200€ brutto. Viac informácií na tel.č.: 0911 061 159.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva  na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. apríla 2018, od 08:00 hod. do odvolania

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :

-           fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

-          zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

-          spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, že v piatok 4. mája 2018 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Knižnica oznamuje občanom, že od 3. – 9. mája bude zatvorená.


Základná škola v spolupráci s firmou ASA organizuje zber papieraZber sa uskutoční v piatok 4. mája 2018  od 7.00  do 14.00 hod v areáli ZŠ pred jedálňou.


Dňa 5. mája 2018 poriada TATRA VETERAN CLUB Lozorno burzu súčiastok, starožitností, kníh a podobne. Súčasťou burzy je výstava historických vozidiel a živá výstava starodávnych funkčných gramofónov a fonografov. Začiatok od 6,00 do 13,00 hod v areáli múzea (kasárne) Lozorno. O občerstvenie je postarané.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 5. mája o 19:00 hod a v nedeľu 6. mája o 16:00 hodv kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na 1-dňový výlet do Skalice a na Bradlo, ktorý sa uskutoční 10. mája 2018. Cena výletu 6 €. Prihlásiť sa môžete v klube.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Spoločnosť T Controls Slovakia s.r.o., príjme väčší počet zamestnancov do trvalého pracovného pomeru. Práca je vhodná pre mužov, ženy aj absolventov. Spoločnosť ponúka rôzne benefity ako doprava zadarmo, zálohy a iné. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 226 166.


Spoločnosť KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o., Vendelínska 51/49, Lozorno oznamuje, že hľadá posilu do tímu na pozíciu Operátor CNC lasera-TRUMPF. Požiadavky na zamestnanca: manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ochota vzdelávať sa, prax v oblasti pálenia laserom je výhodou, ochota pracovať nadčas, kreatívne myslenie. Zamestnanecké výhody a benefity: zaujímavé finančné ohodnotenie, zaškolenie na daný stroj, možnosť kariérneho rastu, príjemné pracovné prostredie, ubytovanie, príspevok na cestovanie. Platové podmienky: 1000 € -1200€ brutto. Viac informácií na tel.č.: 0911 061 159.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že v pondelok 7. mája 2018 bude zatvorený.

Pri pekárni sa našli kľúče. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 4. mája 2018 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 1. - 11. mája 2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií. Zastupovať bude doktorka Sláviková v Lozorne v čase

Po:   8:00  - 11:00

Ut:   12:00 - 14:30

St:    8:00  - 11:00

Št:   13:00 - 16:00


Knižnica oznamuje občanom, že od 3. – 9. mája bude zatvorená.


Základná škola v spolupráci s firmou ASA organizuje zber papieraZber sa uskutoční v piatok 4. mája 2018  od 7.00  do 14.00 hod  v areáli ZŠ pred jedálňou.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 5. mája o 19:00 a v nedeľu 6. mája o 16:00 hod v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na 1-dňový výlet do Skalice a na Bradlo, ktorý sa uskutoční 10. mája 2018. Cena výletu 6 €. Prihlásiť sa môžete v klube.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Brigáda v parku pri Lozorne. Možnosť vybrať zmeny - ranná, poobedná a nočná. Netto mzda od 3,78€ do 4,11€ podľa zmeny. Ľahká práca vhodná pre mužov, ženy aj aktívnych dôchodcov. Nástup ihneď. Info na 0908 419 392.


Spoločnosť KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o., Vendelínska 51/49, Lozorno oznamuje, že hľadá posilu do tímu na pozíciu Operátor CNC lasera-TRUMPF. Požiadavky na zamestnanca: manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ochota vzdelávať sa, prax v oblasti pálenia laserom je výhodou, ochota pracovať nadčas, kreatívne myslenie. Zamestnanecké výhody a benefity: zaujímavé finančné ohodnotenie, zaškolenie na daný stroj, možnosť kariérneho rastu, príjemné pracovné prostredie, ubytovanie, príspevok na cestovanie. Platové podmienky: 1000 € -1200€ brutto. Viac informácií na tel.č.: 0911 061 159.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. apríla 2018, od 08:00 hod. do odvolania.

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje všetkým záujemcom, že 1. mája sa budú v doobedňajších hodinách na revíre Bezedné konať rybárske preteky. Štart pretekov je o 7,00 hod. Cena lístka je 10 eur. Miesta sa budú losovať. Občerstvenie je zabezpečené.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 1. - 11. mája 2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií. Zastupovať bude doktorka Sláviková v Lozorne v čase

Po:   8:00  - 11:00

Ut:   12:00 - 14:30

St:    8:00  - 11:00

Št:   13:00 - 16:00


Základná škola v spolupráci s firmou ASA organizuje zber papieraZber sa uskutoční v piatok 4. mája 2018  od 7.00  do 14. 00 hod  v areáli ZŠ pred jedálňou.


Knižnica oznamuje občanom, že od 3. – 9. mája bude zatvorená.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 5. mája o 19:00 a v nedeľu 6. mája o 16:00 hod v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Brigáda v parku pri Lozorne. Možnosť vybrať zmeny - ranná, poobedná a nočná. Netto mzda od 3,78€ do 4,11€ podľa zmeny. Ľahká práca vhodná pre mužov, ženy aj aktívnych dôchodcov. Nástup ihneď. Info na 0908 419 392.


Spoločnosť KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o., Vendelínska 51/49, Lozorno oznamuje, že hľadá posilu do tímu na pozíciu Operátor CNC lasera-TRUMPF. Požiadavky na zamestnanca: manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ochota vzdelávať sa, prax v oblasti pálenia laserom je výhodou, ochota pracovať nadčas, kreatívne myslenie. Zamestnanecké výhody a benefity: zaujímavé finančné ohodnotenie, zaškolenie na daný stroj, možnosť kariérneho rastu, príjemné pracovné prostredie, ubytovanie, príspevok na cestovanie. Platové podmienky: 1000€ -1200€ brutto. Viac informácií na tel.č.: 0911 061 159.

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 1. - 11. mája 2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií. Zastupovať bude doktorka Sláviková v Lozorne v čase

Po:   8:00  - 11:00 
            Ut:   12:00 - 14:30 
            St:    8:00  - 11:00 
            Št:   13:00 - 16:00


Základná škola v spolupráci s firmou ASA organizuje zber papiera. Zber sa uskutoční v piatok 4. mája 2018  od 7.00  do 14. 00 hod v areáli ZŠ pred jedálňou.


Obecný úrad v Zohore touto cestou pozýva občanov na zapojenie sa do akcie „ ČISTÝ ZOHOR“, ktorou sa budú likvidovať čierne skládky v extraviláne obce v sobotu 28. apríla. Zraz účastníkov bude pred budovou obecného úradu o 9,00 hod. Rukavice a igelitové vrecia zabezpečí obecný úrad.


Materské centrum Motýlik organizuje burzu detského oblečenia, topánok a hračiek, ktorá sa bude konať v sobotu 28. apríla od 09:00 do 12:00 hod vo vestibule v kultúrneho domu.


Obec Lozorno vás pozýva na domáci remeselnícky jarmok LOZORSKÉ VŠELICO, ktorý bude prebiehať  v sobotu 28.apríla od 12:00 – 18:00 hod. v areáli ŠK Lozorno. Predstavia sa vám miestni remeselníci, umelci, cukrári a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Budú pripravené aj aktivity pre deti. Počas jarmoku bude tiež prebiehať akcia „Daruj alebo vezmi si knihu“.

V rámci programu vystúpia:

Mažoretky SOFFI Lozorno, Detský folklórny súbor Stupavjánek, spevácka skupina Loza, Detský folklórny súbor Jabúčko, spevácka skupina ENEM TAK

a od 16:00 – 18:00 hod. nám bude vyhrávať cimbalová hudba DUDÍCI.

Ste srdečne vítaní!


Dobrovoľný hasičský zbor Zohor vás pozýva v pondelok 30. apríla o 15,30 hod pred hasičskú zbrojnicu pri príležitosti tradičného stavania máje. Občerstvenie a hudba sú zabezpečené. Hrá skupina P.R.D.Y.


Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje všetkým záujemcom, že 1. mája sa budú v doobedňajších hodinách na revíre Bezedné konať rybárske preteky. Štart pretekov je o 7,00 hod. Cena lístka je 10 eur. Miesta sa budú losovať. Občerstvenie je zabezpečené.


Knižnica oznamuje občanom, že od 3. mája do 9. mája bude zatvorená.

Oznamujeme občanom, že do piatka 27. apríla 2018 sú za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete ukladať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby nosili svoj odpad až po pristavení kontajnerov! V prípade, že budú občania do pristaveného kontajnera a v blízkom okolí ukladať iný ako objemový odpad, ako napr. stavebný alebo BIO odpad, budú riešení obecnou políciou. Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! 


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 27. apríla o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z návrhu programu zasadnutia: Správy komisií sociálnej a zdravotníctva, vzdelávania a športu, kultúrnej, výstavby, náčelníka obecnej polície, rôzne.


V pohostinstve u Kratochvíla je otvorená kuchyňa a ponúkajú obedové menu.


Obecný úrad v Zohore touto cestou pozýva občanov na zapojenie sa do akcie „ ČISTÝ ZOHOR“, ktorou sa budú likvidovať čierne skládky v extraviláne obce v sobotu 28. apríla. Zraz účastníkov bude pred budovou obecného úradu o 9,00 hod. Rukavice a igelitové vrecia zabezpečí obecný úrad.


Materské centrum Motýlik organizuje burzu detského oblečenia, topánok a hračiek, ktorá sa bude konať v sobotu 28. apríla od 09:00 do 12:00 hod vo vestibule v kultúrneho domu.


Obec Lozorno  vás pozýva na domáci remeselnícky jarmok LOZORSKÉ VŠELICO, ktorý bude prebiehať v sobotu 28. apríla od 12:00 – 18:00 hod v areáli ŠK Lozorno. Predstavia sa vám miestni remeselníci, umelci, cukrári a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Budú pripravené aj aktivity pre deti. Počas jarmoku bude tiež prebiehať akcia „Daruj alebo vezmi si knihu“.

V rámci programu vystúpia:

Mažoretky SOFFI Lozorno, Detský folklórny súbor Stupavjánek, spevácka skupina Loza, Detský folklórny súbor Jabúčko, spevácka skupina ENEM TAK a od 16:00 – 18:00 hod bude vyhrávať cimbalová hudba DUDÍCI.

Ste srdečne vítaní!


Dobrovoľný hasičský zbor Zohor vás pozýva v pondelok 30. apríla o 15,30 hod pred hasičskú zbrojnicu pri príležitosti tradičného stavania máje.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 1. - 11. mája 2018  nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií. Zastupovať bude doktorka Sláviková v Lozorne v čase

Po:   8:00  - 11:00 
            Ut:   12:00 - 14:30 
            St:    8:00  - 11:00 
            Št:   13:00 - 16:00


Základná škola v spolupráci s firmou ASA organizuje zber papiera. Zber sa uskutoční v piatok 4. mája 2018  od 7.00  do 14. 00 hod v areáli ZŠ pred jedálňou.


Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje všetkým záujemcom, že 1. mája sa budú v doobedňajších hodinách na revíre Bezedné konať rybárske preteky. Štart pretekov je o 7,00 hod. Cena lístka je 10 eur. Miesta sa budú losovať. Občerstvenie je zabezpečené.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000´.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva  na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 5. mája o 19:00 a v nedeľu 6. mája o 16:00 hod v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Záhorienka, Bečkovi chlapci a Maja Velšicová pozývajú na Koncert ku dňu matiek spojený s majálesom, ktorý sa bude konať v pondelok 7. mája od 17,00 do 23,00 hod v Kultúrnom dome Zohor. Predpredaj vstupeniek: KD Zohor 0948 333 059, Záhorienka 0905 949 360, Bečkovi chlapci 0905 923 821. Vstupné 10 eur.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 15. júna na obecný úrad.

 

 

V sobotu 28. apríla 2018 od 14,00 do 16,00 hod sa pred požiarnou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcínu je 10,00 eur. Prineste si so sebou očkovacie preukazy.


Vážení občania, spoločnosť SATRO vám ponúka vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu za priaznivé ceny. Viac ako 130 staníc, z toho až 31 v HD kvalite. Vysokorýchlostný internet, dátovo neobmedzený s wifi a inštaláciu získate zadarmo. A to všetko len cez jednu anténu. Získajte SATRO na tri mesiace zadarmo pri dvojročnej viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte www.satro.sk alebo volajte 0850 311 000.


Spoločnosť TT Controls Slovakia s.r.o. prijme väčší počet mužov a žien do trvalého pracovného pomeru. Práca je vhodná aj pre absolventov. Spoločnosť ponúka rôzne benefity ako doprava zadarmo, zálohy a iné. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 226 166.


Oznamujeme občanom, že do 25. apríla 2018 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

  -   platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa

  -   poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad

  

Taktiež budete môcť zaplatiť:

  -   cintorínsky poplatok a Technickým službám stočné

  

Tieto poplatky bude možné platiť iba v hotovosti. Uvedené si budete môcť vybaviť ešte :

  Streda od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 19.30

V tento deň bude knižnica ZATVORENÁ.


Oznamujeme občanom,  že od pondelka 23. apríla 2018 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby nosili svoj odpad až po pristavení kontajnerov! V prípade, že budú občania do pristaveného kontajnera a v blízkom okolí ukladať iný ako objemový odpad, ako napr. stavebný alebo BIO odpad, budú riešení obecnou políciou. Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery budú pristavené do piatka 27. apríla 2018 a priebežne menené za prázdne.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 27. apríla o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z návrhu programu zasadnutia: Správy komisií sociálnej a zdravotníctva, vzdelávania a športu, kultúrnej, výstavby, náčelníka obecnej polície, rôzne.

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje všetkým záujemcom, že 1. mája sa budú v doobedňajších hodinách na revíre Bezedné konať rybárske preteky. Štart pretekov je o 7,00 hod. Cena lístka je 10 eur. Miesta sa budú losovať. Občerstvenie je zabezpečené.


Učitelia a žiaci základnej školy ďakujú všetkým ktorí pomohli zmeniť piatok trinásteho na lepší deň – na deň narcisov. Ďakujú, že ste si s nimi pripli narcis a vyjadrili ste podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s onkologickým ochorením. V našej obci sme prispeli sumou 825 eur.


Materské centrum Motýlik pozýva na koncert Zahrajka zo Spievankova, ktorý sa bude konať v sobotu o 16:00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Vstupne 7eur na osobu. Lístky sa dajú kúpiť u Petry Šteffekovej alebo na mieste pred koncertom.


Compass-group ponúka prácu pomocnej sile, pokladničke, kuchárke do svojej závodnej reštaurácie v Plastic Omnium do trojzmennej prevádzky. Doprava zmluvnými autobusmi. Bližšie informácie na tel. č.: 0905 346 541.


Spoločnosť JR-Logistics s.r.o. zo sídlom v Zohore príjme do zamestnania vodiča dodávky (vp skupiny B), nástup možný ihneď. Kontakt a bližšie informácie na tel. čísle +421911326142.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Oznamujeme občanom, že od pondelka 23. apríla 2018 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby nosili svoj odpad až po pristavení kontajnerov! V prípade, že budú občania do pristaveného kontajnera a v blízkom okolí ukladať iný ako objemový odpad, ako napr. stavebný alebo BIO odpad, budú riešení obecnou políciou. Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery budú pristavené do piatka 27. apríla 2018 a priebežne menené za prázdne.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. apríla 2018 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

  -   platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa

  -   poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad

Taktiež budete môcť zaplatiť:

  -   cintorínsky poplatok a Technickým službám stočné

Tieto poplatky bude možné platiť iba v hotovosti. Uvedené si budete môcť vybaviť:

  Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00    

  Utorok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

  Streda od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 19.30

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno vás pozýva na premiéru novej divadelnej hry od Ivana Bukovčana LUIGIHO SRDCE alebo poprava tupým mečom v sobotu 21. apríla 2018 o 19:00 hod v Centre kultúry Lozorno. Vstupné je dobrovoľné. Príspevok bude použitý na podporu ochotníckeho divadla v Lozorne.


Milé deti, pozývame vás 22. apríla o 16:00 hod do Centra kultúry Lozorno na Rozprávkovú nedeľu. Divadlo zo šuflíka vám zahrá čarovnú klasickú rozprávku Janko a Marienka – v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. Tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Vstupné: 3 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Taktiež v nedeľu o 19:00 hod vás Centrum kultúry Lozorno pozýva na Zvukovú relaxačnú terapiu – CESTA ZVUKOM. Leží sa pohodlne na chrbte, zatiaľ čo sa naokolo vytvárajú rôzne zvuky pomocou rôznych nástrojov. Je potrebné si so sebou priniesť karimatku a deku.  Vstupné: 10 €


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hod v kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Oznamujeme občanom, že od pondelka 23. apríla 2018 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby nosili svoj odpad až po pristavení kontajnerov! V prípade, že budú občania do pristaveného kontajnera a v blízkom okolí ukladať iný ako objemový odpad, ako napr. stavebný alebo BIO odpad, budú riešení obecnou políciou. Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery budú pristavené do piatka 27. apríla 2018 a priebežne menené za prázdne.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. apríla 2018 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

  -   platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa

  -   poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad

  Taktiež budete môcť zaplatiť:

  -   cintorínsky poplatok a Technickým službám stočné

  Tieto poplatky bude možné platiť iba v hotovosti. Uvedené si budete môcť vybaviť:

  Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00    

  Utorok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

  Streda od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 19.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva  na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno vás pozýva na premiéru novej divadelnej hry od Ivana Bukovčana LUIGIHO SRDCE alebo poprava tupým mečom v sobotu 21. apríla 2018 o 19:00 hod v Centre kultúry Lozorno. Vstupné je dobrovoľné. Príspevok bude použitý na podporu ochotníckeho divadla v Lozorne.


Milé deti, pozývame vás 22. apríla o 16:00 hod do Centra kultúry Lozorno na Rozprávkovú nedeľu. Divadlo zo šuflíka vám zahrá čarovnú klasickú rozprávku Janko a Marienka – v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. Tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Vstupné: 3 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Taktiež v nedeľu o 19:00 hod vás Centrum kultúry Lozorno pozýva na Zvukovú relaxačnú terapiu – CESTA ZVUKOM. Leží sa pohodlne na chrbte, zatiaľ čo sa naokolo vytvárajú rôzne zvuky pomocou rôznych nástrojov. Je potrebné si so sebou priniesť karimatku a deku. Vstupné: 10 €


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hodv kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Starosta obce Zohor v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. apríla 2018 do 15. mája 2018 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. apríla 2018 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

 

  -   platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa

  -   poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad

Taktiež budete môcť zaplatiť:

  -   cintorínsky poplatok a Technickým službám stočné

Tieto poplatky bude možné platiť iba v hotovosti. Uvedené si budete môcť vybaviť:

  Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00    

  Utorok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

  Streda od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 19.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Oznamujeme občanom,  že od pondelka 23. apríla 2018 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby nosili svoj odpad až po pristavení kontajnerov! V prípade, že budú občania do pristaveného kontajnera a v blízkom okolí ukladať iný ako objemový odpad, ako napr. stavebný alebo BIO odpad, budú riešení obecnou políciou. Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery budú pristavené do piatka 27. apríla 2018 a priebežne menené za prázdne.

Oznamujeme občanom, že v termíne od 16. do 20. apríla 2018 bude stavebný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Firma JUKKA bude v sobotu 14. apríla v čase od 12,00 do 12,45 hod pred požiarnou zbrojnicou predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Arios hľadá šikovných ľudí do výroby a skladu. Pracuje sa v závode v Lozorne alebo v Devínskej Novej Vsi. Ide o trojzmennú a dvojzmennú prevádzku. Platové podmienky sú cca 930,- EUR v hrubom, pre viac informácií volajte na telefónne číslo: 0917 163 509.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Oznamujeme občanom, že v termíne od 16. do 20. apríla 2018 bude stavebný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Vážení rodičia !

Riaditeľka Základnej školy, Obchodná 7,  Zohor oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch: 13.apríla 2018 ( piatok)v čase od 15.00 hod do 18.00 hod a 14. apríla 2018 ( sobota ) v čase od 9.00 do 12.00 hod. v pavilóne B ( 1. stupeň) v miestnostiach prvých tried. Rodičia prinesú rodný list  dieťaťa, 12 eur na zošity pre prváka a občiansky preukaz. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú budúceho prváka s trvalým pobytom v Zohore, ale bude navštevovať školu v inom mieste, aby to oznámili riaditeľke ZŠ Zohor do 20. apríla 2018. Na nových prváčikov sa už veľmi tešia.


Vážení občania,

základná škola oznamuje, že dňa 13. apríla 2018 sa učitelia i žiaci zapoja do 22. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. V piatok 13. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 3 skupiny detí s pani učiteľkami  a  s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci. Riaditeľka  ZŠ


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hod v kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Arios hľadá šikovných ľudí do výroby a skladu. Pracuje sa v závode v Lozorne alebo v Devínskej Novej Vsi. Ide o trojzmennú a dvojzmennú prevádzku. Platové podmienky sú cca 930,- EUR v hrubom, pre viac informácií volajte na telefónne číslo: 0917 163 509.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.


Firma JUKKA bude v sobotu 14. apríla v čase od 12,00 do 12,45 hod pred požiarnou zbrojnicou predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

Oznamujeme občanom, že v termíne od 16. do 20. apríla 2018 bude stavebný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Riaditeľstvo materskej školy v Zohore oznamuje rodičom, že v dňoch 11. a 12. apríla bude prebiehať zápis detí k 1. septembru 2018 v budove materskej školy v čase od 15,00 do 16,30 hod. Bližšie informácie na webovej stránke materskej školy Zohor.


Vážení rodičia !

Riaditeľka Základnej školy, Obchodná 7,  Zohor oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch: 13.apríla 2018 ( piatok)v čase od 15.00 hod do 18.00 hod a 14. apríla 2018 ( sobota ) v čase od 9.00 do 12.00 hod. v pavilóne B ( 1. stupeň) v miestnostiach prvých tried. Rodičia prinesú rodný list  dieťaťa, 12 eur na zošity pre prváka a občiansky preukaz. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú budúceho prváka s trvalým pobytom v Zohore, ale bude navštevovať školu v inom mieste, aby to oznámili riaditeľke ZŠ Zohor do 20. apríla 2018. Na nových prváčikov sa už veľmi tešia.


Vážení občania,

základná škola oznamuje, že dňa 13. apríla 2018 sa učitelia i žiaci zapoja do 22. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. V piatok 13. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 3 skupiny detí s pani učiteľkami  a  s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci. Riaditeľka  ZŠ


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská bystrica, rozšírilo výrobu aj o okenné parapety. Všetky klampiarske prvky k strechám a okenné parapety vám vyrobia na mieru. Zvitky ocele vo farbách a bieleho hliníka držíme denne skladom. Firmu nájdete v Záhorskej Bystrici, areál Tchimo.


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hod v kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Arios hľadá šikovných ľudí do výroby a skladu. Pracuje sa v závode v Lozorne alebo v Devínskej Novej Vsi. Ide o trojzmennú a dvojzmennú prevádzku. Platové podmienky sú cca 930,- EUR v hrubom, pre viac informácií volajte na telefónne číslo: 0917 163 509.


Na základe zvýšeného výskytu požiarov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz vypaľovania suchej trávy, fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode mimo vyhradených ohnísk, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Riaditeľstvo materskej školy v Zohore oznamuje rodičom, že v dňoch 11. a 12. apríla bude prebiehať zápis detí k 1. septembru 2018 v budove materskej školy v čase od 15,00 do 16,30 hod. Bližšie informácie na webovej stránke materskej školy Zohor.


Vážení rodičia !

Riaditeľka Základnej školy, Obchodná 7,  Zohor oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch: 13.apríla 2018 ( piatok) v čase od 15.00 hod do 18.00 hod a 14. apríla 2018 ( sobota ) v čase od 9.00 do 12.00 hod. v pavilóne B ( 1. stupeň) v miestnostiach prvých tried. Rodičia prinesú rodný list  dieťaťa, 12 eur na zošity pre prváka a občiansky preukaz. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú budúceho prváka s trvalým pobytom v Zohore, ale bude navštevovať školu v inom mieste, aby to oznámili riaditeľke ZŠ Zohor do 20. apríla 2018. Na nových prváčikov sa už veľmi tešia.


Vážení občania,

základná škola oznamuje, že dňa 13. apríla 2018 sa učitelia i žiaci zapoja do 22. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. V piatok 13. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 3 skupiny detí s pani učiteľkami  a  s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci. Riaditeľka  ZŠ


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hod v kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Arios hľadá šikovných ľudí do výroby a skladu. Pracuje sa v závode v Lozorne alebo v Devínskej Novej Vsi. Ide o trojzmennú a dvojzmennú prevádzku. Platové podmienky sú cca 930,- EUR v hrubom, pre viac informácií volajte na telefónne číslo: 0917 163 509.

Firma Dekorahome Vás pozýva na vypredaj  záclon, v ponuke balkónové súpravy, vyšívane záclony ďalej ponúkajú výpredaj kvalitných posteľných plachiet od 7€; obliečky českej výroby bavlnené, krepové, flanelové od 20€,deky od 12€; záclony rôznych výšok a hotové oblúkové záclony. Predaj sa koná zajtra od 8h do 12h.


Firma JUKKA bude v sobotu 7. apríla v čase od 12,15 do 13,00 hod pred požiarnou zbrojnicou predávať nasledujúce stromečky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromečkové i kríkové rezistentné egreše, stromečkové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromečkové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.


Juraj Štefanovič, Zdenko Dudek, Marko Berki, Karolína Sirotová a Obecný úrad Zohor Vás pozývajú na výstavu venovanú oslobodeniu obce Zohor sovietskou Červenou armádou počas 2.sv.vojny, ktorá sa bude konať 8. apríla 2018 (nedeľa) od 14,00 do 18,30 hod v priestoroch Kultúrneho domu Zohor. Dňa 9. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách bude výstava otvorená pre deti zo základnej a materskej školy.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor pozýva svojich členov v utorok 10. apríla o 17:30 hod na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať na poschodí kultúrneho domu, zároveň bude možné si na mieste zakúpiť členskú známku na rok 2018.


Pozývame občanov na koncert hudobnej skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. apríla o 19,00 hod v kultúrnom dome Zohor. Cena vstupenky 13,00 eur. Predpredaj: Ticketportal, Denný bar Margit a Kultúrny dom Zohor.


Arios hľadá šikovných ľudí do výroby a skladu. Pracuje sa v závode v Lozorne alebo v Devínskej Novej Vsi. Ide o trojzmennú a dvojzmennú prevádzku. Platové podmienky sú cca 930,- EUR v hrubom, pre viac informácií volajte na telefónne číslo: 0917 163 509.

Doktrorka Slobodová oznamuje občanom, že  v piatok 6. apríla nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský v Plaveckom Štvrtku od 8,00 do 12,00 hod. Sestrička bude v ambulancii od 8,00 do 12,00 hod prítomná.


Firma JUKKA bude v sobotu 7. apríla v čase od 12,15 do 13,00 hod pred požiarnou zbrojnicou predávať nasledujúce stromečky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromečkové i kríkové rezistentné egreše, stromečkové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromečkové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor pozýva svojich členov dňa 10.04.2018 o 17:30 hod na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať na poschodí kultúrneho domu, zároveň bude možné si na mieste zakúpiť členskú známku na rok 2018.


Juraj Štefanovič, Zdenko Dudek, Marko Berki, Karolína Sirotová a Obecný úrad Zohor Vás pozývajú na výstavu venovanú oslobodeniu obce Zohor sovietskou Červenou armádou počas 2.sv.vojny, ktorá sa bude konať 8. apríla 2018 (nedeľa) od 14,00 do 18,30 hod v priestoroch Kultúrneho domu Zohor. Dňa 9. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách bude výstava otvorená pre deti zo základnej a materskej školy.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 5. apríla 2018 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor pozýva svojich členov dňa 10.04.2018 o 17:30 hod. na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať na poschodí kultúrneho domu, zároveň bude možné si na mieste zakúpiť členskú známku na rok 2018.


 Juraj Štefanovič, Zdenko Dudek, Marko Berki, Karolína Sirotová a Obecný úrad Zohor Vás pozývajú na výstavu venovanú oslobodeniu obce Zohor sovietskou Červenou armádou počas 2.sv.vojny, ktorá sa bude konať 8. apríla 2018 (nedeľa) od 14,00 do 18,30 hod v priestoroch Kultúrneho domu Zohor.

Dňa 9. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách bude výstava otvorená pre deti zo základnej a materskej školy.


 

Vážení občania, oznamujeme vám, že od stredy 4. apríla 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii  chodníka  na ulici Školská zo strany pri rodinných domoch. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.


Obecný úrad v Zohore oznamuje občanom, že zajtra 29. marca 2018 bude otvorený  doobeda od 7:30 do 11:30 hodiny. Poobede bude obecný úrad od 12:30 do 15:30 zatvorený. 


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že  dňa 29.03.2018 bude zatvorená.


FS Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore Vás pozývajú na Velkonočné pondzelí v kroji. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod "mládencú" v kroji.

Kedy? 2. apríla 2018 o 13.00 hod.

Kde? Pred kultúrnym domom v Zohore. Hrá dychová hudba Zóhranka a FS Zóhran.

O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní!

Akcia sa koná len za priaznivého počasia.


Vážení občania, oznamujeme vám, že od stredy 4. apríla 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii  chodníka  na ulici Školská zo strany pri rodinných domoch. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.


 

FS Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore Vás pozývajú na Velkonočné pondzelí v kroji. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod "mládencú" v kroji.

Kedy? 2. apríla 2018 o 13.00 hod.

Kde? Pred kultúrnym domom v Zohore. Hrá dychová hudba Zóhranka a FS Zóhran.

O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní!

Akcia sa koná len za priaznivého počasia.


 

Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 26.03. do 28.03.2018 (pondelok až streda) nebude z dôvodu dovolenky ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

- Pondelok (26.03.) – 7:00 do 12:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku

- Utorok (27.03.) – 7:00 do 12:00 hodiny  v Kostolišti

- Streda (28.03.) – 12:00 do 17:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku


Spoločnosť COOP Jednota oznamuje občanom, že predajňa potravín na Obchodnej ulici je znovu otvorená.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch 22. a 23.03.2018 bude zatvorená.


Jednota dôchodcov v Zohore pozýva svojich členov v pondelok 26. marca 2018  na brigádu, ktorá začína o 9:00 hodine pred Obecným úradom.  Prosíme dôchodcov aby si so sebou priniesli aj hrable.


Ponúkame brigádu v sklade s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme manipulačných pracovníkov a skladníkov s VZV. Pracuje sa pondelok - piatok, 8:00 - 17:00. Práca je vhodná pre mužov. Platové podmienky: 5,5 eur na hodinu v čistom. Týždenné vyplácanie. Pre viac info 0908 419 392.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 04.04.2018 o 09.00 hod. na Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte.

 Podmienky prijatia:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou

- minimálny vek 21 rokov

- bezúhonnosť

- telesná a duševná spôsobilosť

Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 26.03. do 28.03.2018 (pondelok až streda) nebude z dôvodu dovolenky ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

- Pondelok (26.03.) – 7:00 do 12:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku

- Utorok (27.03.) – 7:00 do 12:00 hodiny  v Kostolišti

- Streda (28.03.) – 12:00 do 17:00 hodiny v Plaveckom Štvrtku


Spoločnosť COOP Jednota oznamuje občanom, že predajňa potravín na Obchodnej ulici je znovu otvorená.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch 22. a 23.03.2018 bude zatvorená.


Jednota dôchodcov v Zohore pozýva svojich členov v pondelok 26. marca 2018  na brigádu, ktorá začína o 9:00 hodine pred Obecným úradom.  Prosíme dôchodcov aby si so sebou priniesli aj hrable.


Ponúkame brigádu v sklade s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme manipulačných pracovníkov a skladníkov s VZV. Pracuje sa pondelok - piatok, 8:00 - 17:00. Práca je vhodná pre mužov. Platové podmienky: 5,5 eur na hodinu v čistom. Týždenné vyplácanie. Pre viac info 0908 419 392.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 04.04.2018 o 09.00 hod. na Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte.

 Podmienky prijatia:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou

- minimálny vek 21 rokov

- bezúhonnosť

- telesná a duševná spôsobilosť

Spoločnosť COOP Jednota oznamuje občanom, že predajňa potravín na Obchodnej ulici je znovu otvorená.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch 22. a 23.03.2018 bude zatvorená.


Jednota dôchodcov v Zohore pozýva svojich členov v pondelok 26. marca 2018  na brigádu, ktorá začína o 9:00 hodine pred Obecným úradom.  Prosíme dôchodcov aby si so sebou priniesli aj hrable.


Ponúkame brigádu v sklade s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme manipulačných pracovníkov a skladníkov s VZV. Pracuje sa pondelok - piatok, 8:00 - 17:00. Práca je vhodná pre mužov. Platové podmienky: 5,5 eur na hodinu v čistom. Týždenné vyplácanie. Pre viac info 0908 419 392.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 04.04.2018 o 09.00 hod. na Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte.

 Podmienky prijatia:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou

- minimálny vek 21 rokov

- bezúhonnosť

- telesná a duševná spôsobilosť


 

Pošta v Zohore oznamuje, že dnes 20. marca 2018, bude otvorená len do 11:00 hod.


Pri príležitosti Svetového dňa vody 2018 bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 21.03.2018 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany

Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8:00 – 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale bude poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasti zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody z verejných vodovodov a zo studní, z oblasti úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava

 

Z dôvodu výkopových prác žiada fi FCC Zohor občanov na ul. Mlynská a Na riadkoch, ktorí majú záujem o vysypanie smetnej nádoby, aby ju v pondelok 19. marca 2018  ráno pristavili k hlavnej ceste tak, aby ju mohli pracovníci fi FCC vyprázdniť, ale aby neprekážali v cestnej premávke.


Pri príležitosti Svetového dňa vody 2018 bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 21.03.2018 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany

Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8:00 – 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale bude poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasti zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody z verejných vodovodov a zo studní, z oblasti úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava


Oznamujeme občanom, že zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad môžete vyvážať každú stredu od 15,00 do 18,00 hod a každú sobotu od 08,00 do 15,00 hod na stojisko bioodpadu za požiarnou zbrojnicou. Zároveň upozorňujeme, že stojisko je monitorované kamerovým systémom.


Spoločnosť COOP Jednota oznamuje občanom, že predajňa potravín na Obchodnej ulici bude od zajtra 16.03.2018 znovu otvorená.


Spoločnosť BERTO vo Vysokej pri Morave hľadá zamestnancov na baliareň a expedíciu tovaru. Pracuje sa na 2 alebo 3 smeny. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Platové podmienky pre expedíciu: 950 eur a pre baliareň 1000 - 1300 eur. Pre viac informácií prosím zavolajte na 0908 419 392.


Tchimo, strešné centrum, Záhorská Bystrica prijme na trvalý pracovný pomer s nástupom ihneď na novovzniknuté miesto do stavebnín predavača – odbytára. Ponúkajú výborné mzdové ohodnotenie. Bližšie informácie priamo v predajni Tchimo, Záhorská Bystrica.


Príďte sa zrelaxovať a nabrať síl do ďalšieho pracovného týždňa. Pozývame vás v sobotu 17.marca 2018 o 18:00 hod. do sály CK Lozorno na zvukovú terapiu – CESTA ZVUKOM. Leží sa pohodlne na chrbte, zatiaľ čo terapeuti naokolo vytvárajú rôzne zvuky pomocou hudobných nástrojov. Je potrebné si so sebou priniesť karimatku a deku.

Vstupné: 10 Eur. Vstupenky aj v predpredaji v CK Lozorno.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 18.marca 2018 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu.

Je pre vás pripravené predstavenie AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU, účinkujú herci detskej relácie FIDLIBUM z RTVS. Vstupné: 3 Eurá. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Obec Jakubov vás pozýva na dychovú hudbu Záhorienka a jej hostia v sobotu 7. apríla o 15,00 hod v kultúrnom dome v Jakubove. Vstupné 10 €. Predpredaj vstupeniek Obecný úrad Jakubov 034/773 32 25, alebo predajňa NEMO Jakubov, alebo na tel.č.: 0903 399 576, 0905 949 360.


Výbor Urbárskej obce – pozemkové spoločenstvo Zohor dáva do pozornosti tým členom spoločenstva, ktorí sa nezúčastnili valného zhromaždenia spoločenstva v nedeľu 11.marca 2018 a ani nesplnomocnili niekoho iného na zastupovanie, že čiastkové schôdze tohto valného zhromaždenia sa budú konať v dňoch 14. marca 2018 t.j. v stredu a 18. marca 2018, t.j. v nedeľu o 16,00 hod. v kultúrnom dome ako je uvedené v pozvánke. Prezencia bude od 15.00 hod. Termín účasti si môžete vybrať. V prípade, že ani jeden z uvedených termínov schôdze Vám nevyhovuje, je možné splnomocniť inú osobu, ktorá sa niektorej zo schôdzí zúčastní a preukáže sa vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením. Formulár splnomocnenia je pripojený k pozvánke.

Príďte sa zrelaxovať a nabrať síl do ďalšieho pracovného týždňa. Pozývame vás v sobotu 17.marca 2018 o 18:00 hod. do sály CK Lozorno na zvukovú terapiu – CESTA ZVUKOM. Leží sa pohodlne na chrbte, zatiaľ čo terapeuti naokolo vytvárajú rôzne zvuky pomocou hudobných nástrojov. Je potrebné si so sebou priniesť karimatku a deku.

Vstupné: 10 Eur. Vstupenky aj v predpredaji v CK Lozorno.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 18.marca 2018 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu.

Je pre vás pripravené predstavenie AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU, účinkujú herci detskej relácie FIDLIBUM z RTVS. Vstupné: 3 Eurá. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Oznamujeme občanom, že zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad môžete vyvážať každú stredu od 15,00 do 18,00 hod a každú sobotu od 08,00 do 15,00 hod na stojisko bioodpadu za požiarnou zbrojnicou. Zároveň upozorňujeme, že stojisko je monitorované kamerovým systémom.


Tchimo, strešné centrum, Záhorská Bystrica prijme na trvalý pracovný pomer s nástupom ihneď na novovzniknuté miesto do stavebnín predavača – odbytára. Ponúkajú výborné mzdové ohodnotenie. Bližšie informácie priamo v predajni Tchimo, Záhorská Bystrica.


Vážení občania, oznamujeme vám, že od pondelka 12. marca 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii časti chodníka a výstavbe parkoviska na ulici Školská pri školskej jedálni. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.


Obec Jakubov vás pozýva na dychovú hudbu Záhorienka a jej hostia v sobotu 7. apríla o 15,00 hod v kultúrnom dome v Jakubove. Vstupné 10 €. Predpredaj vstupeniek Obecný úrad Jakubov 034/773 32 25, alebo predajňa NEMO Jakubov, alebo na tel.č.: 0903 399 576, 0905 949 360.


Výbor Urbárskej obce – pozemkové spoločenstvo Zohor dáva do pozornosti tým členom spoločenstva, ktorí sa nezúčastnili valného zhromaždenia spoločenstva v nedeľu 11.marca 2018 a ani nesplnomocnili niekoho iného na zastupovanie, že čiastkové schôdze tohto valného zhromaždenia sa budú konať v dňoch 14. marca 2018 t.j. v stredu a 18. marca 2018, t.j. v nedeľu o 16,00 hod. v kultúrnom dome ako je uvedené v pozvánke. Prezencia bude od 15.00 hod. Termín účasti si môžete vybrať. V prípade, že ani jeden z uvedených termínov schôdze Vám nevyhovuje, je možné splnomocniť inú osobu, ktorá sa niektorej zo schôdzí zúčastní a preukáže sa vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením. Formulár splnomocnenia je pripojený k pozvánke.


 

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 12. marca o 19,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z programu zasadnutia: návrh na schválenie predloženia a spolufinancovania projektu „Nasvietenie priechodu pre chodcov na Domkárskej ulici“ vo výške 5%.


Tchimo, strešné centrum, Záhorská Bystrica prijme na trvalý pracovný pomer s nástupom ihneď na novovzniknuté miesto do stavebnín predavača – odbytára. Ponúkajú výborné mzdové ohodnotenie. Bližšie informácie priamo v predajni Tchimo, Záhorská Bystrica.


Oznamujeme občanom, že ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku je od 7. marca uzatvorená.


Vážení občania, oznamujeme vám, že od pondelka 12. marca 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii časti chodníka a výstavbe parkoviska na ulici Školská pri školskej jedálni. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.


Obec Jakubov vás pozýva na dychovú hudbu Záhorienka a jej hostia v sobotu 7. apríla o 15,00 hod v kultúrnom dome v Jakubove. Vstupné 10 €. Predpredaj vstupeniek Obecný úrad Jakubov 034/773 32 25, alebo predajňa NEMO Jakubov, alebo na tel.č.: 0903 399 576, 0905 949 360.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v piatok 9. marca 2018 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.

Mäsoprodukt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou od 9,15 do 11,30 hod predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky. V ponuke bravčové karé bez kosti po 3,99 €, oškvarky po 5,00 €, držkovú polievku po 4,00 €, hovädzie polievkové po 2,99 € a šunkovú salámu po 4,50 € za kilogram.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 8. marca sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Záhradníctvo Agroservis v Stupave – Máste oznamuje občanom, že zahájil predaj sadbových zemiakov. V ponuke sú veľmi skoré odrody žlté – Solist, Colette, červené Rosara, poloskoré žlté Dali, Adéla a červené Laura. Zemiaky sú balené v 25 kg, 10 kg a 5 kg vreciach. Cena sadbových zemiakov je 0,68 eur/1 kg.


Milí obyvatelia, strešné centrum Tchimo Vás pozýva do Záhorskej Bystrice, kde si za najnižšie ceny na trhu máte možnosť zakúpiť odkvapové systémy, pálené a betónové strechy NELSKAMP, či strešné okná VELUX a doplnky. V klampiarskej dielni Vám na mieru vyhotovia pre Vás strechu, oplechovania, či parapety. Vaše strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica, komplexný servis k strechám. 

Záhradníctvo Agroservis v StupaveMáste oznamuje občanom, že zahájil predaj sadbových zemiakov. V ponuke sú veľmi skoré odrody žlté – Solist, Colette, červené Rosara, poloskoré žlté Dali, Adéla a červené Laura. Zemiaky sú balené v 25 kg, 10 kg a 5 kg vreciach. Cena sadbových zemiakov je 0,68 eur/1 kg.


Milí obyvatelia, strešné centrum Tchimo Vás pozýva do Záhorskej Bystrice, kde si za najnižšie ceny na trhu máte možnosť zakúpiť odkvapové systémy, pálené a betónové strechy NELSKAMP, či strešné okná VELUX a doplnky. V klampiarskej dielni Vám na mieru vyhotovia pre Vás strechu, oplechovania, či parapety. Vaše strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica, komplexný servis k strechám.

V stredu 28. februára bude predajca sadbových zemiakov z Českomoravskej vrchoviny firma OVO-SADBA pred požiarnou zbrojnicou od 11:00 hodiny predávať kvalitné certifikované sadbové a konzumné zemiaky, hnojivá NPK, liadok, hnojivo na zemiaky, cererit, kravský hnoj a záhradnícke a kvetinové substráty. Ďalej bude možné zakúpiť české medy, cibuľu, jablká a  kŕmne zmesi pre nosnice a králiky v 25kg a 10 kg baleniach.

Predajca sa zdrží podľa záujmu občanov.


Vedúca školskej jedálne oznamuje všetkým stravníkom, že prevádzka v jedálni bude prerušená od 7. marca do 9. marca 2018 (streda – piatok) z dôvodu rekonštrukcie okien v školskej kuchyni. Ďakujeme za porozumenie.


Dozorný výbor COOP Jednoty Bratislava vidiek v Zohore pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 2. marca 2018 o 16:00 hod. v priestoroch strediska COOP Jednoty SD, na ul. Lozornianska 35 v Zohore (za rampami).


 Mäso-produkt Gajary bude v stredu 28. februára 2018 pred požiarnou zbrojnicou v čase od 9:30 do 11:30 h predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. V  ponuke hovädzí výrez po 3,50 €/kg, bravčová krkovička bez kosti po 3,99 €/kg, držková polievka po 4,00 €. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Vedúca školskej jedálne oznamuje všetkým stravníkom, že prevádzka v jedálni bude prerušená od 7. marca do 9. marca 2018 (streda – piatok) z dôvodu rekonštrukcie okien v školskej kuchyni. Ďakujeme za porozumenie.


Dozorný výbor COOP Jednoty Bratislava vidiek v Zohore pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 2. marca 2018 o 16:00 hod. v priestoroch strediska COOP Jednoty SD, na ul. Lozornianska 35 v Zohore (za rampami).


Na Krátkej ulici za Kratochvílom sa našli kľúče. Kto ich stratil, môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Na pošte sa našli kľúče s príveskom sovy. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na pošte.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 22. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor pozýva bezplatných darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 23. februára od 8,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“  sa uskutoční v utorok 27. februára 2018 o 10,00 hod na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava, na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č. 1.R.01.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Stanoviská verejnosti je možné predkladať najneskôr do 2. marca 2018 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava.


TWF Consulting ponúka brigádu v Devínskej Novej Vsi. Ide o triedenie obalov. Práca nie je fyzicky náročná, vhodná pre mužov aj ženy. Pracuje sa na 3 smeny, mzda 3 eur/hod v čistom. Týždenné zálohy. Pre viac informácií volajte na 0908 419 392.


Arios hľadá pracovníkov do automobilového priemyslu. Pracuje sa v Lozorne, alebo v Devínskej Novej Vsi. Fungovanie v rámci 3 zmennej prevádzky, alebo v rámci 12 hodinových zmien. Voľné pozície : kvalitári, manipulanti, pracovníci na systém / príjem a výdaj /. Platové podmienky : základná mzda 737€ plus 160€ bonus / po splnení dochádzky a výkonu/. Nástup ihneď. Príspevok na ubytovanie, alebo dopravu. Pre viac info na tel. čísle 0948115671 alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Milí obyvatelia, strešné centrum Tchimo Vás pozýva do Záhorskej Bystrice, kde si za najnižšie ceny na trhu máte možnosť zakúpiť odkvapové systémy, pálené a betónové strechy NELSKAMP, či strešné okná VELUX a doplnky. V klampiarskej dielni Vám na mieru vyhotovia pre Vás strechu, oplechovania, či parapety. Vaše strešné centrum Tchimo, Záhorská Bystrica, komplexný servis k strechám.


V piatok 2. marca 2018 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod budú pracoviská oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách ako aj na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorené.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 22. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor pozýva bezplatných darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 23. februára od 8,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“  sa uskutoční v utorok 27. februára 2018 o 10,00 hod na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava, na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č. 1.R.01.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Stanoviská verejnosti je možné predkladať najneskôr do 2. marca 2018 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava.


TWF Consulting ponúka brigádu v Devínskej Novej Vsi. Ide o triedenie obalov. Práca nie je fyzicky náročná, vhodná pre mužov aj ženy. Pracuje sa na 3 smeny, mzda 3 eur/hod v čistom. Týždenné zálohy. Pre viac informácií volajte na 0908 419 392.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“  sa uskutoční v utorok 27. februára 2018 o 10,00 hod na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava, na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č. 1.R.01.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Stanoviská verejnosti je možné predkladať najneskôr do 2. marca 2018 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava.

Divadelný spolok Šáchor oznamuje občanom, že dnes a zajtra sa divadlo nehrá. Divadelná hra Breviár Teciny Franciny je pre chorobu zrušená. Nový termín bude oznámený.

Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 16. februára o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z programu zasadnutia: Správy komisií sociálnej a zdravotníctva, vzdelávania a športu, kultúrnej, finančnej, výstavby, správa náčelníka obecnej polície, rôzne.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v nedeľu 18. februára od 16:00 hod na bláznivý KARNEVAL plný zábavy, tanca a pesničiek s Maťom Žákom. Každá maska dostane odmenu! Vstupné: 3 €

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že rodičovské združenie plánované na dnes na 17,00 hod sa ruší z dôvodu chorobnosti. Ďakujú za pochopenie.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 16. februára o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z programu zasadnutia: Správy komisií sociálnej a zdravotníctva, vzdelávania a športu, kultúrnej, finančnej, výstavby, správa náčelníka obecnej polície, rôzne.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v nedeľu 18. februára od 16:00 hod na bláznivý KARNEVAL plný zábavy, tanca a pesničiek s Maťom Žákom. Každá maska dostane odmenu! Vstupné: 3 €

Organizátori Krojovaného fašiangu oznamujú, že všetky miesta na túto akciu sú vypredane a lístky sa už nepredávajú.

 

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 8. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


V piatok 9. februára bude stavebný úrad zatvorený.


V piatok 9. februára príde do našej obce predajca konzumných a sadbových zemiakov z Českomoravskej vrchoviny firma OVO-SADBA. V ponuke budú kvalitné certifikované sadbové zemiaky, konzumné zemiaky, hnojivá NPK, liadok, hnojivo na zemiaky, cererit, kravský hnoj a záhradnické a kvetinové substráty. Ďalej bude možné zakúpiť české medy, cibuľu, jablká a  krmné zmesi pre nosnice a králiky v baleniach 25 kg a 10 kg. Predaj sa uskutoční pred požiarnou zbrojnicou o 12,00 hod a predajca se zdrží podľa záujmu občanov.


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch od 9. do 25. februára sa bude robiť odpočet elektromerov všetkých domácností. V prípade neprítomnosti zanechajte stav elektromera na viditeľnom mieste.


Súkromná bezpečnostná služba hľadá spoľahlivého pracovníka na trvalý alebo skrátený pracovný pomer na stráženie objektu pri Zohore. V prípade záujmu viac informácií na telefónnom čísle 0907 889 422.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 8. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


piatok 9. februára bude stavebný úrad zatvorený.


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch od 9. do 25. februára sa bude robiť odpočet elektromerov všetkých domácností. V prípade neprítomnosti zanechajte stav elektromera na viditeľnom mieste.


Súkromná bezpečnostná služba hľadá spoľahlivého pracovníka na trvalý alebo skrátený pracovný pomer na stráženie objektu pri Zohore. V prípade záujmu viac informácií na telefónnom čísle 0907 889 422.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.

Jednota dôchodcov vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v stredu 7. februára o 14,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje, že od 5. do 9. februára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

v utorok 6. februára          7,00 – 12,00 v Kostolišti

v stredu 7. februára         12,00 – 17,00 v Plaveckom Štvrtku

vo štvrtok 8. februára      10,00 – 13,00 v Lábe

v piatok 9. februára          7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch od 9. do 25. februára sa bude robiť odpočet elektromerov všetkých domácností. V prípade neprítomnosti zanechajte stav elektromera na viditeľnom mieste.


 Súkromná bezpečnostná služba hľadá spoľahlivého pracovníka na trvalý alebo skrátený pracovný pomer na stráženie objektu pri Zohore. V prípade záujmu viac informácií na telefónnom čísle 0907 889 422.


Firma Arios hľadá pracovníkov do automobilového priemyslu. Pracuje sa v Lozorne, alebo v Devínskej Novej Vsi. Fungovanie v rámci 3 zmennej prevádzky, alebo v rámci 12 hodinových zmien. Voľné pozície: kvalitári, manipulanti, pracovníci na systém / príjem a výdaj /. Platové podmienky : základná mzda 737€ plus 160€ bonus / po splnení dochádzky a výkonu/. Nástup ihneď. Príspevok na ubytovanie, alebo dopravu. Viac informácií na tel. čísle 0948 115 671.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Compass- group ponúka prácu - pokladnička, výdajkyňa stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke, doprava zmluvnými autobusmi. Bližšie informácie na tel.č.: 0905 346 541.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.

Jednota dôchodcov vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v stredu 7. februára o 14,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje, že od 5. do 9. februára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

v pondelok 5. februára     7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku

v utorok 6. februára         7,00 – 12,00 v Kostolišti

v stredu 7. februára        12,00 – 17,00 v Plaveckom Štvrtku

vo štvrtok 8. februára     10,00 – 13,00 v Lábe

v piatok 9. februára          7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Vážení zákazníci, ázijské obchodné centrum na Záhradnej ulici č. 2 oznamuje, že z dôvodu likvidácie obchodu majú zľavu na všetok tovar vo výške 50% až 70%. Ceny sú nižšie ako v sklade. Radi vás privítajú.


Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch od 9. do 25. februára sa bude robiť odpočet elektromerov všetkých domácností. V prípade neprítomnosti zanechajte stav elektromera na viditeľnom mieste.


Firma Arios hľadá pracovníkov do automobilového priemyslu. Pracuje sa v Lozorne, alebo v Devínskej Novej Vsi. Fungovanie v rámci 3 zmennej prevádzky, alebo v rámci 12 hodinových zmien. Voľné pozície: kvalitári, manipulanti, pracovníci na systém / príjem a výdaj /. Platové podmienky : základná mzda 737€ plus 160€ bonus / po splnení dochádzky a výkonu/. Nástup ihneď. Príspevok na ubytovanie, alebo dopravu. Pre viac info 0948 115 671.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Compass-group ponúka prácu - pokladnička, výdajkyňa stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke, doprava zmluvnými autobusmi. Bližšie informácie na tel.č.: 0905 346 541.

Pošta Zohor oznamuje občanom, že zajtra 2. februára bude otvorená len do 11,00 hod.


Jednota dôchodcov vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v stredu 7. februára o 14,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Pri novinovom stánku sa našli kľúče. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje, že od 5. do 9. februára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

v pondelok 5. februára     7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku

v utorok 6. februára         7,00 – 12,00 v Kostolišti

v stredu 7. februára        12,00 – 17,00 v Plaveckom Štvrtku

vo štvrtok 8. februára      10,00 – 13,00 v Lábe

v piatok 9. februára          7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Vážení zákazníci ázijské obchodné centrum na Záhradnej ulici č. 2 oznamuje, že z dôvodu likvidácie obchodu majú zľavu na všetok tovar vo výške 50% až 70%. Ceny sú nižšie ako v sklade. Radi vás privítajú.


Firma Arios hľadá pracovníkov do automobilového priemyslu. Pracuje sa v Lozorne, alebo v Devínskej Novej Vsi. Fungovanie v rámci 3 zmennej prevádzky, alebo v rámci 12 hodinových zmien. Voľné pozície: kvalitári, manipulanti, pracovníci na systém / príjem a výdaj /. Platové podmienky : základná mzda 737€ plus 160€ bonus / po splnení dochádzky a výkonu/. Nástup ihneď. Príspevok na ubytovanie, alebo dopravu. Pre viac info 0948 115 671.


 

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Gastronomická spoločnosť DELIKANTI s.r.o. príjme do pracovného pomeru na svoje prevádzky v Bratislave: Kuchárov/ky, Pomocných kuchárov/ky, Pomocné sily do kuchyne. Práca je na jednozmennú prevádzku pondelok – piatok, víkendy sú voľné. Ponúkajú čistú a zaujímavú prácu s možnosťou odborného rastu. Zárobky: Pomocná sila 600€/mesiac – čistá mzda, Pomocný kuchár/ka 700 – 900 €/mesiac – čistá mzda, Kuchár/ka 800 – 1200€/mesiac – čistá mzda. Viac informácií na tel. čísle 0907 757 860.


Compass - group ponúka prácu - pokladnička, výdajkyňa stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke, doprava zmluvnými autobusmi. Bližšie informácie na tel.č.: 0905 346 541.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok a Človek v ohrození v spolupráci s Obecným úradom Plavecký Štvrtok organizujú bezplatné kurzy v Ekocentre v Plaveckom Štvrtku: „JOGA PRE DOSPELÝCH“, ktorý sa bude konať každý utorok od 16,00 do 17,00 hod, vhodný pre začiatočníkov, seniorov aj proti bolestiam chrbta a „RELAXAČNÉ CVIČENIA“, ktoré sa budú konať každý utorok od 17,00 do 17,45 hod  vhodné pre dospelé osoby všetkých vekových kategórií. Relaxačné techniky sú zamerané na uvoľnenie, odbúranie stresu a podpory celkového fyzického a psychického zdravia. Je potrebné si priniesť vlastnú karimatku. Kurzy budú prebiehať od 6. februára do 30. júna.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.

Jednota dôchodcov vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v stredu 7. februára o 14,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Pri novinovom stánku sa našli kľúče. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje, že od 5. do 9. februára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:

v pondelok 5. februára     7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku

v utorok 6. februára         7,00 – 12,00 v Kostolišti

v stredu 7. februára        12,00 – 17,00 v Plaveckom Štvrtku

vo štvrtok 8. februára     10,00 – 13,00 v Lábe

v piatok 9. februára          7,00 – 12,00 v Plaveckom Štvrtku


Vážení zákazníci

ázijské obchodné centrum na Záhradnej ulici č. 2 oznamuje, že z dôvodu likvidácie obchodu majú zľavu na všetok tovar vo výške 50% až 70%. Ceny sú nižšie ako v sklade. Radi vás privítajú.


 Firma Arios hľadá pracovníkov do automobilového priemyslu. Pracuje sa v Lozorne, alebo v Devínskej Novej Vsi. Fungovanie v rámci 3 zmennej prevádzky, alebo v rámci 12 hodinových zmien. Voľné pozície: kvalitári, manipulanti, pracovníci na systém / príjem a výdaj /. Platové podmienky : základná mzda 737€ plus 160€ bonus / po splnení dochádzky a výkonu/. Nástup ihneď. Príspevok na ubytovanie, alebo dopravu. Pre viac info 0948 115 671 alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Gastronomická spoločnosť DELIKANTI s.r.o. príjme do pracovného pomeru na svoje prevádzky v Bratislave: Kuchárov/ky, Pomocných kuchárov/ky, Pomocné sily do kuchyne. Práca je na jednozmennú prevádzku pondelok – piatok, víkendy sú voľné. Ponúkajú čistú a zaujímavú prácu s možnosťou odborného rastu. Zárobky: Pomocná sila 600€/mesiac – čistá mzda, Pomocný kuchár/ka 700 – 900 €/mesiac – čistá mzda, Kuchár/ka 800 – 1200€/mesiac – čistá mzda. Viac informácií na tel. čísle 0907 757 860.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok a Človek v ohrození v spolupráci s Obecným úradom Plavecký Štvrtok organizujú bezplatné kurzy v Ekocentre v Plaveckom Štvrtku: „JOGA PRE DOSPELÝCH“, ktorý sa bude konať každý utorok od 16,00 do 17,00 hod, vhodný pre začiatočníkov, seniorov aj proti bolestiam chrbta a „RELAXAČNÉ CVIČENIA“, ktoré sa budú konať každý utorok od 17,00 do 17,45 hod  vhodné pre dospelé osoby všetkých vekových kategórií. Relaxačné techniky sú zamerané na uvoľnenie, odbúranie stresu a podpory celkového fyzického a psychického zdravia. Je potrebné si priniesť vlastnú karimatku. Kurzy budú prebiehať od 6. februára do 30. júna.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk.

Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje, že od 5. do 9. februáranebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude doktor Nenovský nasledovne:v pondelok 5. februára  7,00 – 12,00 hod v Plaveckom Štvrtku, v utorok 6. februára 7,00 – 12,00 hod v Kostolišti, v stredu 7. februára 12,00 – 17,00 hod v Plaveckom Štvrtku, vo štvrtok 8. februára 10,00 – 13,00 hod v Lábe, v piatok 9. februára 7,00 – 12,00 hod v Plaveckom Štvrtku.


Vážení zákazníci ázijské obchodné centrum na Záhradnej ulici č. 2 oznamuje, že z dôvodu likvidácie obchodu majú zľavu na všetok tovar vo výške 50% až 70%. Ceny sú nižšie ako v sklade. Radi vás privítajú.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Gastronomická spoločnosť DELIKANTI s.r.o. príjme do pracovného pomeru na svoje prevádzky v Bratislave: Kuchárov/ky, Pomocných kuchárov/ky, Pomocné sily do kuchyne. Práca je na jednozmennú prevádzku pondelok – piatok, víkendy sú voľné. Ponúkajú čistú a zaujímavú prácu s možnosťou odborného rastu. Zárobky: Pomocná sila 600€/mesiac – čistá mzda, Pomocný kuchár/ka 700 – 900 €/mesiac – čistá mzda, Kuchár/ka 800 – 1200€/mesiac – čistá mzda. Viac informácií na tel. čísle 0907 757 860.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok a Človek v ohrození v spolupráci s Obecným úradom Plavecký Štvrtok organizujú bezplatné kurzy v Ekocentre v Plaveckom Štvrtku: „JOGA PRE DOSPELÝCH“, ktorý sa bude konať každý utorok od 16,00 do 17,00 hod, vhodný pre začiatočníkov, seniorov aj proti bolestiam chrbta a „RELAXAČNÉ CVIČENIA“, ktoré sa budú konať každý utorok od 17,00 do 17,45 hod  vhodné pre dospelé osoby všetkých vekových kategórií. Relaxačné techniky sú zamerané na uvoľnenie, odbúranie stresu a podpory celkového fyzického a psychického zdravia. Je potrebné si priniesť vlastnú karimatku. Kurzy budú prebiehať od 6. februára do 30. júna.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk.

Vážení zákazníci, ázijské obchodné centrum na Záhradnej ulici č. 2 oznamuje občanom, že z dôvodu likvidácie obchodu majú zľavu na všetok tovar 50% až 70%. Ceny sú nižšie ako v sklade. Radi vás privítajú.


Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky. Zahájenie prijímacieho konania je 14. februára o 09.00 hod na  Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte. Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, minimálny vek 21 rokov, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť.


Gastronomická spoločnosť DELIKANTI s.r.o. príjme do pracovného pomeru na svoje prevádzky v Bratislave: Kuchárov/ky, Pomocných kuchárov/ky, Pomocné sily do kuchyne. Práca je na jednozmennú prevádzku pondelok – piatok, víkendy sú voľné. Ponúkajú čistú a zaujímavú prácu s možnosťou odborného rastu. Zárobky: Pomocná sila 600€/mesiac – čistá mzda, Pomocný kuchár/ka 700 – 900 €/mesiac – čistá mzda, Kuchár/ka 800 – 1200€/mesiac – čistá mzda. Viac informácií na tel. čísle 0907 757 860.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad v Zohore, Divadelný súbor Šáchor a občianske združenie A proč né Vás pozýva na 10. KROJOVANÝ FAŠANG, ktorý sa bude konať v sobotu 10. februára o 18,00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Hrá dychová hudba Vištučanka, country kapela Lofoši a Heligonkári. Vstupné 10 eur. V predpredaji 9 eur. Predpredaj vstupeniek na tel.č. 0905 306 660 alebo 0905 984 495.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk.

Obchod CBA na Kováčskej ulici oznamuje občanom zmenu otváracích časov. Od pondelka 22. januára budú mať otvorené pondelok až piatok od 6:15 do 18:00 hod, v sobotu od 6:15 do 12,00 hod a v nedeľu zatvorené.

 
V stredu 24. januára príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútro očný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku pred požiarnou zbrojnicou, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Základná škola Zohor v spolupráci s obecným úradom pozýva všetky deti obce na KARNEVAL Alica v krajine zázrakov, ktorý sa bude konať v sobotu 27. januára o 15,00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Čaká vás DJ Marek, bohatá tombola, sladké odmeny. Vstupné ľubovoľné.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad v Zohore, Divadelný súbor Šáchor a občianske združenie A proč né Vás pozýva na 10. KROJOVANÝ FAŠANG, ktorý sa bude konať v sobotu 10. februára o 18,00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Hrá dychová hudba Vištučanka, country kapela Lofoši a Heligonkári. Vstupné 10 eur. V predpredaji 9 eur. Predpredaj vstupeniek na tel.č. 0905 306 660 alebo 0905 984 495.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára 2018 v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk.

Dychová hudba Záhorienka vás pozýva na 8. MUZIKANTSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 19. januára so začiatkom o 19,30 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Hosť večera Jirka Helán. Ľudová hudba Dudíci, Veselá dvojka, Mužáci z Charvátskej Novej Vsi, Dychovky: Záhorienka, Lieskovnka, Drietomanka, Straňanka. Vstupné 30 € (v cene hudba, program, prípitok, večera, víno, slivovica, minerálka, kapustnica, fotokútik). Predpredaj vstupeniek a rezervácia stolov: 0918 896 332 Kultúrny dom Zohor, 0905 949 360 Dychová hudba Záhorienka.


Starosta obce Láb vás srdečne pozýva na 4. Reprezentačný ples obce Láb, ktorý sa bude konať 20. januára o 19,00 hod v areáli základnej školy v Lábe. Lístky je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Lábe. Vstupné 35 Eur. Do tanca bude hrať Juraj Bača a Party Beat Cover Band. Moderátor: Richard Vrablec


Obecný úrad v Zohore vás pozýva na KARNEVAL NA ĽADE, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára od 17,00 do 19,30 hod na ľadovej ploche v Zohore. Vstup na ľad iba v maske. Hrá skupina Vega. O občerstvenie postarané. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval nekoná.


V stredu 24. januára príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku pred požiarnou zbrojnicou, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.


Základná škola Zohor v spolupráci s obecným úradom pozýva všetky deti obce na KARNEVAL Alica v krajine zázrakov, ktorý sa bude konať v sobotu 27. januára o 15,00 hodv kultúrnom dome v Zohore. Čaká vás DJ Marek, bohatá tombola, sladké odmeny. Vstupné ľubovoľné.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad v Zohore, Divadelný súbor Šáchor a občianske združenie A proč né Vás pozýva na 10. KROJOVANÝ FAŠANG, ktorý sa bude konať v sobotu 10. februára o 18,00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Hrá dychová hudba Vištučanka, country kapela Lofoši a Heligonkári. Vstupné 10 eur. V predpredaji 9 eur. Predpredaj vstupeniek na tel.č. 0905 306 660 alebo 0905 984 495.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.

 

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje že v dňoch 17. - 18. januára nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií (Zohor, Kuchyňa, Sološnica). Zastupovať bude doktorka Sláviková v ambulancií v Lozorne v stredu: 8:00  - 11:00 a vo Štvrtok: 13:00 - 16:00. 


Dychová hudba Záhorienka vás pozýva na 8. MUZIKANTSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 19. januára so začiatkom o 19,30 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Hosť večera Jirka Helán. Ľudová hudba Dudíci, Veselá dvojka, Mužáci z Charvátskej Novej Vsi, Dychovky: Záhorienka, Lieskovnka, Drietomanka, Straňanka. Vstupné 30 € (v cene hudba, program, prípitok, večera, víno, slivovica, minerálka, kapustnica, fotokútik). Predpredaj vstupeniek a rezervácia stolov: 0918 896 332 Kultúrny dom Zohor, 0905 949 360 Dychová hudba Záhorienka.


Starosta obce Láb vás srdečne pozýva na 4. Reprezentačný ples obce Láb, ktorý sa bude konať 20. januára o 19,00 hod v areáli základnej školy v Lábe. Lístky je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Lábe. Vstupné 35 Eur. Do tanca bude hrať Juraj Bača a Party Beat Cover Band. Moderátor: Richard Vrablec


Obecný úrad v Zohore vás pozýva na KARNEVAL NA ĽADE, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára od 17,00 do 19,30 hod na ľadovej ploche v Zohore. Vstup na ľad iba v maske. Hrá skupina Vega. O občerstvenie postarané. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval nekoná.


Divadelný spolok Šáchor, vás pozýva na reprízu divadelnej hry Breviár Teciny Franciny. Hrá sa v sobotu 17. februára o 19:00 a na druhý deň v nedeľu 18. februára o 16:00 v kultúrnom dome Zohor. Vstupné dobrovoľné.


Obec Závod v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje VII. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu „Gulášmajster 2018 - Memoriál Viliama Boďu.“ Súťaž bude prebiehať v sobotu 10. februára v čase od 9:00 do 14:00 hod v Centrálnom parku Závod. Viac na www.obeczavod.sk

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje že v dňoch 17. - 18. januára nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií (Zohor, Kuchyňa, Sološnica). Zastupovať bude doktorka Sláviková v ambulancií v Lozorne v stredu: 8:00  - 11:00 a vo Štvrtok: 13:00 - 16:00. 


Starosta obce Láb vás srdečne pozýva na 4. Reprezentačný ples obce Láb, ktorý sa bude konať 20. januára o 19,00 hod v areáli základnej školy v Lábe. Lístky je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Lábe. Vstupné 35 Eur. Do tanca bude hrať Juraj Bača a Party Beat Cover Band. Moderátor: Richard Vrablec.


Obecný úrad v Zohore vás pozýva na KARNEVAL NA ĽADE, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára od 17,00 do 19,30 hod na ľadovej ploche v Zohore. Vstup na ľad iba v maske. Hrá skupina Vega. O občerstvenie postarané. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval nekoná.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“  sa uskutoční v piatok 02. februára 2018 o 9,30 hod na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava, na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č. 1.R.01.


Obecný úrad v Zohore vás pozýva na KARNEVAL NA ĽADE, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára od 17,00 do 19,30 hod na ľadovej ploche v Zohore. Vstup na ľad iba v maske. Hrá skupina Vega. O občerstvenie postarané. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval nekoná.


Starosta obce Láb vás srdečne pozýva na 4. Reprezentačný ples obce Láb, ktorý sa bude konať 20. januára o 19,00 hod v areáli základnej školy v Lábe. Lístky je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Lábe. Vstupné 35 Eur. Do tanca bude hrať Juraj Bača a Party Beat Cover Band. Moderátor: Richard Vrablec.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 11. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


 

 

Obecný úrad v Zohore vás pozýva na KARNEVAL NA ĽADE, ktorý sa bude konať v sobotu 20. januára od 17,00 do 19,30 hod na ľadovej ploche v Zohore. Vstup na ľad iba v maske. Hrá skupina Vega. O občerstvenie postarané. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval nekoná.

 

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 11. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Doktorka Slobodová žiada pacientov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto zmenu prišli do 15. januára nahlásiť.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 14. januára o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Je pre vás pripravené interaktívne predstavenie s Maťom Žákom: DÚHOVÝ AUTOBUS. Vstupné: 3 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku. Na konci predstavenia bude aj vyhodnotenie súťaže Superdivák 2017.


Spoločnosť BERTO hľadá zamestnancov na baliareň a expedíciu tovaru. Pracuje sa na 2 alebo 3 smeny. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Platové podmienky pre expedíciu: 950 eur a pre baliareň 1000 - 1300 eur. Pracovať sa dá aj brigádne. Pre viac informácií prosím zavolajte na 0908 419 392.


Obec Závod oznamuje občanom, že ešte sú v predpredaji vstupenky na pridaný koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať v nedeľu 4. februára  o 19.30 h v Kultúrnom dome v Závode. Predpredaj vstupeniek v novinovom stánku v Závode a na Ticketportáli. Cena 13,00 eur.

Doktorka Slobodová žiada pacientov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto zmenu prišli do 15. januára nahlásiť.


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslalo na Obecný úrad v Zohore správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“. Do správy o hodnotení strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Malackách. Správa o hodnotení strategického dokumentu je verejnosti prístupná najmenej 21 dní od zverejnenia. Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 14. januára o 16:00 hod na Rozprávkovú nedeľu. Je pre vás pripravené interaktívne predstavenie s Maťom Žákom: DÚHOVÝ AUTOBUS. Vstupné: 3 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku. Na konci predstavenia bude vyhodnotenie súťaže Superdivák 2017.


Spoločnosť BERTO hľadá zamestnancov na baliareň a expedíciu tovaru. Pracuje sa na 2 alebo 3 smeny. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Platové podmienky pre expedíciu: 950 eur a pre baliareň 1000 - 1300 eur. Pracovať sa dá aj brigádne. Pre viac informácií prosím zavolajte na 0908 419 392.


Pred kostolom sa našiel kožený kufrík. Kto ho stratil, môže si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Doktorka Slobodová žiada pacientov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, aby jej túto zmenu prišli do 15. januára 2018 nahlásiť.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad a Farský úrad v Zohore Vás pozývajú na TROJKRÁĽOVÉ ZVESTOVANIE DOBREJ NOVINY, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. januára 2018 o 16,00 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Vystúpia jazzový spevák a muzikant Samko Hošek, chrámový zbor Cantate Domino a koledníci Dobrej noviny.


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslalo na Obecný úrad v Zohore správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“. Do správy o hodnotení strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Malackách. Správa o hodnotení strategického dokumentu je verejnosti prístupná najmenej 21 dní od zverejnenia. Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava.


Spoločnosť BERTO hľadá zamestnancov na baliareň a expedíciu tovaru. Pracuje sa na 2 alebo 3 smeny. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Platové podmienky pre expedíciu: 950 eur a pre baliareň 1000 - 1300 eur. Pracovať sa dá aj brigádne. Pre viac informácií prosím zavolajte na 0908 419 392.

Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad a Farský úrad v Zohore Vás pozývajú na TROJKRÁĽOVÉ ZVESTOVANIE DOBREJ NOVINY, ktoré sa uskutoční 6. januára 2018 o 16,00 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Vystúpia jazzový spevák a muzikant Samko Hošek, chrámový zbor Cantate Domino a koledníci Dobrej noviny.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu 7. januára poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať  najneskôr do 1. januára do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslalo na Obecný úrad v Zohore správu o hodnotení strategického dokumentuProgram odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“. Do správy o hodnotení strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia a na Mestskom úrade v Malackách do 21 dní od zverejnenia. Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Zubná ambulancia doktorka Veselá oznamuje, že od 27. decembra do 5. januára nebude ordinovať. Zastupovať bude zubná ambulancia v Lozorne od 8,00 do 10,00 hodiny každý deň. Bolestivé prípady počas sviatkov ošetrí zubná pohotovosť na Drieňovej 38 v Bratislave nepretržite.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Obecný úrad a Farský úrad v Zohore Vás pozývajú na TROJKRÁĽOVÉ ZVESTOVANIE DOBREJ NOVINY, ktoré sa uskutoční 6. januára 2018 o 16,00 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Vystúpia jazzový spevák a muzikant Samko Hošek, chrámový zbor Cantate Domino a koledníci Dobrej noviny.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu 7. januára poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať  najneskôr do 1. januára do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.

Oznamujeme občanom, že v piatok 22. decembra bude Obecný úrad zatvorený. Ďalej oznamujeme že v dňoch 27. – 29. decembra bude Obecný úrad otvorený od 7,30 do 12,00 hodiny.


Zubná ambulancia doktorka Veselá oznamuje, že od 27. decembra do 5. januára  nebude ordinovať. Zastupovať bude zubná ambulancia v Lozorne od 8,00 do 10,00 hodiny každý deň. Bolestivé prípady počas sviatkov ošetrí zubná pohotovosť na Drieňovej 38 v Bratislave nepretržite.


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje že v dňoch 27. a 28. decembra nebude ordinovať. Zastupovať bude doktor Nenovský v stredu 27. decembra od 12:00 do 17:00 hod v Plaveckom Štvrtku a vo štvrtok 28. decembra od 10:00 do 13:00 hod v Lábe.


Slovenský skauting oznamuje, že tento rok sa uskutoční rozvoz „Betlehemského Svetla“ v sobotu 23. decembra na železničnej stanici v Zohore o 14:42 hod. Nezabudnite si k vlaku priniesť lampáše dostatočne chránené proti vetru. „Betlehemské svetlo" bude možné si zobrať aj v našom farskom kostole v nedeľu 24. decembra po ukončení prvej svätej omši. Tiež pred a po ukončení druhej svätej omši.


Cirkevný spevácky zbor Glória, Obecný úrad a Farský úrad v Zohore vás pozývajú na VIANOČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v utorok 26. decembra o 15,00 hod v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore.


Upozorňujeme občanov, že v utorok 26. decembra sa uskutoční vývoz smetných nádob s komunálnym odpadom všetkých intervalov a vo štvrtok 28. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoje smetné nádoby v uvedené dni vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu  7. januára poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať  najneskôr do 1. januára do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.

Oznamujeme občanom, že v piatok 22. decembra bude Obecný úrad zatvorený. Ďalej oznamujeme že v dňoch 27. – 29. decembra bude Obecný úrad otvorený od 7,30 do 12,00 hodiny.


Upozorňujeme občanov, že v utorok 26. decembra sa uskutoční vývoz smetných nádob s komunálnym odpadom všetkých intervalov a vo štvrtok 28. decembra  sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoje smetné nádoby v uvedené dni vyložili pred svoje rodinné a bytové domy. 


Ambulancia doktorky Slobodovej oznamuje že v dňoch 27. a 28. decembra  nebude ordinovať. Zastupovať bude doktor Nenovský v stredu 27. decembra od 12:00 do 17:00 hod v Plaveckom Štvrtku a vo štvrtok 28. decembra od 10:00 do 13:00 hod v Lábe.


Slovenský skauting oznamuje, že tento rok sa uskutoční rozvoz „Betlehemského Svetla“ v sobotu 23. decembra na železničnej stanici v Zohore o 14:42 hod. Nezabudnite si k vlaku priniesť lampáše dostatočne chránené proti vetru.„Betlehemské svetlo" bude možné si zobrať aj v našom farskom kostole v nedeľu 24. decembra po ukončení prvej svätej omši. Tiež pred a po ukončení druhej svätej omši.


Cirkevný spevácky zbor Glória, Obecný úrad a Farský úrad v Zohore vás pozývajú na VIANOČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v utorok 26. decembra o 15,00 hod v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu  7. januára 2018 poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať  najneskôr do 1. januára 2018 do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Hlavná 13, Stupava prijmeme do trvalého pracovného pomeru umývačku riadu - upratovačku s nástupom ihneď. Informácie na tel.č. 0903 466 780

Na Sadovej ulici sa našli kľúče. Kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Potraviny u Kvaššaya Malacky oznamujú že v stredu 20. decembra od 9,00 do 12,00 hodiny budú predávať pred hasičskou zbrojnicou živé kapry.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 20. decembra o 18,00 hod na obecnom úrade v Zohore. Z programu zasadnutia: návrh VZN o poplatkoch za úkony vykonané obcou Zohor, správa komisie výstavby, rôzne.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že svoje knihy si môžete prísť vymeniť v tomto roku ešte 18. a 20. decembra. Potom bude knižnica otvorená až po novom roku.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu7. januára 2018 poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať najneskôr do 1. januára 2018 do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.


Slovenský skauting oznamuje, že tento rok sa uskutoční rozvoz „Betlehemského Svetlav sobotu 23. decembra na železničnej stanici v Zohore o 14:42 hod. Nezabudnite si k vlaku priniesť lampáše dostatočne chránené proti vetru.


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Hlavná 13, Stupava prijmeme do trvalého pracovného pomeru umývačku riadu - upratovačku s nástupom ihneď. Informácie na tel.č. 0903 466 780

Upozorňujeme občanov, že zajtra 14. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Potraviny u Kvaššaya Malacky oznamujú že v stredu 20. decembra od 9,00 do 12,00 hodiny budú predávať pred hasičskou zbrojnicou živé kapry.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 20. decembra o 18,00 hod na Obecnom úrade. Z programu zasadnutia: návrh VZN o poplatkoch za úkony vykonané obcou Zohor, správa komisie výstavby, rôzne.


Detská móda oznamuje, že počas adventných nedieľ bude mať otvorené od 15,00 do 18,00 hodiny. Tešia sa na vašu návštevu.


Koledovanie Dobrej noviny v Zohore sa bude konať v nedeľu 7. januára 2018 poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojho príbytku, je potrebné sa zapísať najneskôr do 1. januára 2018 do zoznamu, ktorý je umiestnený v kostole pri Katolíckych novinách.

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že v stredu 13. decembra nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hodiny.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 14. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Žiadame občanov, aby nevypínali adventné osvetlenie v parku pred obecným úradom, nakoľko sa jedná o šetrné ledkové osvetlenie, ktoré má svietiť celý advent.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že od 11. decembra bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Svoje knihy si môžete prísť vymeniť v tomto roku ešte 18. a 20. decembra. Potom bude knižnica otvorená až po novom roku.


Detská móda oznamuje, že počas adventných nedieľ bude mať otvorené od 15,00 do 18,00 hodiny. Tešia sa na vašu návštevu.


Potraviny u Kvaššaya Malacky oznamujú že v stredu 20. decembra od 9,00 do 12,00 hodiny budú predávať pred hasičskou zbrojnicou živé kapry.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok - organizácia Človek v ohrození by Vás rád pozval na prezentáciu o Keni. Toto podujatie sa uskutoční v Ekocentre Plavecký Štvrtok dňa 18. decembra 2017 o 16:00 hodine. Vstup je voľný pre všetkých účastníkov. Súčsťou prezentácie s fotkami a besedou bude aj tradičný kenský čaj a tombola.


Obec Závod pozýva na koncert skupiny FRAGILE – dňa 04.02.2018(nedeľa). Pre veľký záujem je pridaný koncert so začiatkom o 19.30 hodine. Vstupenky v cene 13,-EUR sú v predpredaji na Ticketportáli a v novinovom stánku v Závode.

Oznamujeme občanom, že od soboty 9. decembra 2017 je opäť otvorená ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku. Aktuálny rozpis bude vždy zverejnený na informačnej tabuli pri ľadovej ploche, ako aj na internetovej stránke obce.

Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne: December 2017, január 2018 a február 2018 – iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Orez drevín v ochrannom pásme vdenie NN – oznam:

V súlade s ustanoveniami §47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody Vám oznamujeme, že v k. ú. Zohor sa vykoná orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN. Predmetné práce na vzdušnom elektrickom vedení NN sa vykonávajú z dôvodu zachovania jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 112/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Dodávateľské práce pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom Pezinská 1100/60 v Malackách (konateľ spoločnosti Gašpar Vladimír) IČO: 358 92 676. Plánované práce sa uskutočnia v termíne od 4. decembra 2017 do 30. decembra 2017.


Stavebný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 5. decembra do 12. decembra 2017, bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


 

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 07.decembra 2017 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na telefónne číslo 0903 885 802.

Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s dopravou a potvrdenie o vykonanie čistenia a kontroly, môže byt navýšená podľa stavu znečistenia komína (frézovanie, vložkovanie). Čistenie sa bude vykonávať od 10 hod. rána počas priebehu celého dňa.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v piatok 8. októbra 2017 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že od 11. decembra 2017 bude z dôvodu čerpania dovolenka zatvorená. Svoje knihy si môžete prísť vymeniť v tomto roku ešte 18. a 20. decembra. Potom bude knižnica otvorená až po novom roku.


V mene Komunitného centra Plavecký Štvrtok - organizácia Človek v ohrození by Vás radi pozvali na prezentáciu o Keni. Toto podujatie sa uskutoční v Ekocentre Plavecký Štvrtok dňa 18. decembra 2017 o 16:00 hodine. Vstup je voľný pre všetkých účastníkov. Súčsťou prezentácie s fotkami a besedou bude aj tradičný kenský čaj a tombola.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Obec Závod pozýva na koncert skupiny FRAGILE – dňa 04.02.2018 (nedeľa). Pre veľký záujem je pridaný koncert so začiatkom o 19.30 hodine. Vstupenky v cene 13,-EUR sú v predpredaji na Ticketportáli a v novinovom stánku v Závode.

Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne: December 2017, január 2018 a február 2018 – iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Orez drevín v ochrannom pásme vdenie NN – oznam:

V súlade s ustanoveniami §47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody Vám oznamujeme, že v k. ú. Zohor sa vykoná orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN. Predmetné práce na vzdušnom elektrickom vedení NN sa vykonávajú z dôvodu zachovania jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 112/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Dodávateľské práce pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom Pezinská 1100/60 v Malackách (konateľ spoločnosti Gašpar Vladimír) IČO: 358 92 676. Plánované práce sa uskutočnia v termíne od 4. decembra 2017 do 30. decembra 2017.


Stavebný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 5. decembra do 12. decembra 2017, bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 7. decembra 2017 je opäť otvorená ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku. Aktuálny rozpis bude vždy zverejnený na informačnej tabuli pri ľadovej ploche, ako aj na internetovej stránke obce.


Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 07.decembra 2017 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na telefónne číslo 0903 885 802.

Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s dopravou a potvrdenie o vykonanie čistenia a kontroly, môže byt navýšená podľa stavu znečistenia komína (frézovanie, vložkovanie). Čistenie sa bude vykonávať od 10 hod. rána počas priebehu celého dňa.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v piatok 8. októbra 2017 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.


Knižnica v Zohore oznamuje svojim čitateľom, že od 11. decembra 2017 bude z dôvodu čerpania dovolenka zatvorená. Svoje knihy si môžete prísť vymeniť v tomto roku ešte 18. a 20. decembra. Potom bude knižnica otvorená až po novom roku.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Obec Závod pozýva na koncert skupiny FRAGILE – dňa 04.02.2018 (nedeľa). Pre veľký záujem je pridaný koncert so začiatkom o 19.30 hodine. Vstupenky v cene 13,-EUR sú v predpredaji na Ticketportáli a v novinovom stánku v Závode.

Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne: December 2017, január 2018 a február 2018 – iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Orez drevín v ochrannom pásme vdenie NN – oznam:

V súlade s ustanoveniami §47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody Vám oznamujeme, že v k. ú. Zohor sa vykoná orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN. Predmetné práce na vzdušnom elektrickom vedení NN sa vykonávajú z dôvodu zachovania jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 112/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Dodávateľské práce pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom Pezinská 1100/60 v Malackách (konateľ spoločnosti Gašpar Vladimír) IČO: 358 92 676. Plánované práce sa uskutočnia v termíne od 4. decembra 2017 do 30. decembra 2017.


Stavebný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 5. decembra do 12. decembra 2017, bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 7. decembra 2017 je opäť otvorená ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku. Aktuálny rozpis bude vždy zverejnený na informačnej tabuli pri ľadovej ploche, ako aj na internetovej stránke obce.


Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 07.decembra 2017 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na telefónne číslo 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s dopravou a potvrdenie o vykonanie čistenia a kontroly, môže byt navýšená podľa stavu znečistenia komína (frézovanie, vložkovanie). Čistenie sa bude vykonávať od 10 hod. rána počas priebehu celého dňa.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Obec Závod pozýva na koncert skupiny FRAGILE – dňa 04.02.2018 (nedeľa). Pre veľký záujem je pridaný koncert so začiatkom o 19.30 hodine. Vstupenky v cene 13,-EUR sú v predpredaji na Ticketportáli a v novinovom stánku v Závode.

Firma Decorahome Vás pozýva zajtra pred požiarnou zbrojnicu od 8,00 do 12,00 hod. na výpredaj záclon. Ponúkajú balkónové súpravy, deky, kvalitné posteľné plachty od 6 €. Bavlnené aj flanelové posteľné návliečky českej výroby po 20 € a hotové oblúkové záclony. 


Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne: December 2017, január 2018 a február 2018 – iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Čerpacia stanica Jurki Zohor Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní - piatok a sobota. Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 v sobotu od 8:00 do 18:00. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,099 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, oznamuje občanom Zohora, že zajtra 2. decembra 2017 v čase od 9,00 do 15,00 hod. budú poľovať v blízkosti dediny. Za kostolom, smer Macejkov mlyn a smer Lozorno. Žiadajú preto občanov, aby v uvedenom čase zvýšili svoju pozornosť. Občanom týmto ďakujú za pochopenie.


Obecný úrad v Zohore a divadelný súbor Šáchor, pozýva všetky deti a dospelých na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v sobotu 2. decembra 2017 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome v Zohore. Čaká na Vás Mikuláš a sladké balíčky, detská hudobná skupina Vega a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Farský a Obecný úrad v Zohore Vás pozývajú na 14. ADVENTNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2017 o 15,00 hod. v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Účinkujú: organový virtuóz Marek Vrábel a zbor Cantate Domino. Výťažok koncertu sa použije na opravu strechy kostola. Všetci ste srdečne vítaní.


Stavebný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 5.decembra do 12.decembra 2017, bude stavebný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 7. decembra 2017 je opäť otvorená ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku. Aktuálny rozpis bude vždy zverejnený na informačnej tabuli pri ľadovej ploche, ako aj na internetovej stránke obce.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne: December 2017, január 2018 a február 2018 – iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Čerpacia stanica Jurki Zohor Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní - piatok a sobota. Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 v sobotu od 8:00 do 18:00. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,099 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Obecný úrad v Zohore a divadelný súbor Šáchor, pozýva všetky deti a dospelých na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v sobotu 2. decembra 2017 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome v Zohore. Čaká na Vás Mikuláš a sladké balíčky, detská hudobná skupina Vega a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Farský a Obecný úrad v Zohore Vás pozývajú na 14. ADVENTNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2017 o 15,00 hod. v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Účinkujú: organový virtuóz Marek Vrábel a zbor Cantate Domino. Výťažok koncertu sa použije na opravu strechy kostola. Všetci ste srdečne vítaní.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 7. decembra 2017 je opäť otvorená ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku. Aktuálny rozpis bude vždy zverejnený na informačnej tabuli pri ľadovej ploche, ako aj na internetovej stránke obce.


Stavebný úrad v Zohore oznamuje občanom, že od 5. decembra do 12. decembra 2017, bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Oznamujeme občanom, že od decembra bude zmena otváracích hodín na zvoz BIO odpadu a to nasledovne:

December 2017, január 2018 a február 2018 iba v sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.


Obecný úrad v Zohore a divadelný súbor Šáchor, pozýva všetky deti a dospelých na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v sobotu 2. decembra 2017 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome v Zohore. Čaká na Vás Mikuláš a sladké balíčky, detská hudobná skupina Vega a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Compass – group, ponúka prácu na pozíciu pokladníčka, výdajka stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke. Doprava zmluvnými autobusmi. Kontakt 0905 346 541.

Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční zajtra 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Na základe zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Zohor zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Zohore, ktoré sa bude konať zajtra 24. novembra 2017 o 8.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.

   

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie;

2. Vol'ba pracovných komisií (overovatelia, návrhová, zapisovatel');

3. Kontrola uznesení;

4. Návrh VZN Č. 5/2017, ktorým sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia obce Zohor: č.2/1995 + Dodatok č.1, 1997, č.1/2004, č.4/2004, č.1/2007, č.2/2007 a č.3/2012 + Dodatok č.1.

5. Správa komisie sociálnej a zdravotníctva;

6. Správa komisie vzdelávania a športu;

7. Správa komisie kultúrnej;

8. Správa komisie výstavby, ŽP a ÚP;

9. Správa komisie finančnej:

- čerpanie rozpočtu obce Zohor k 30.9.2017;

- návrh zmeny rozpočtu obce Zohor na rok 2017;

- návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2018 s výhl'adom na roky 2019 a 2020;

- Návrh Dodatku Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor Návrh Dodatku Č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

10. Správa náčelníka obecnej polície;

11. Rôzne;

12. Záver.


Centrum kultúry Lozorno vás pozýva túto nedeľu 26.novembra 2017 o 19:00 hod. na komédiu: PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA...alebo A ČO JA, LÁSKA? Hrajú: Marta Sládečková, Martin Mňahončák a Zuzana Porubjaková. Vstupné: 13 EUR. Predpredaj vstupeniek: v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Compass – group, ponúka prácu na pozíciu pokladníčka, výdajka stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke. Doprava zmluvnými autobusmi. Kontakt 0905 346 541

Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Súkromný podnikateľ z Galanty bude zajtra od 9,00 do 11,00 hodiny pred požiarnou zbrojnicou predávať: jablká na zimné uskladnenie v 5kg balení po 3,50 € a tiež v 15 kg prepravkách – 1kg po 0,66 €.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Na základe zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Zohor zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 24. novembra 2017 o 8.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.

   

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie;

2. Vol'ba pracovných komisií (overovatelia, návrhová, zapisovatel');

3. Kontrola uznesení;

4. Návrh VZN Č. 5/2017, ktorým sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia obce Zohor: č.2/1995 + Dodatok č.1, 1997, č.1/2004, č.4/2004, č.1/2007, č.2/2007 a č.3/2012 + Dodatok č.1.

5. Správa komisie sociálnej a zdravotníctva;

6. Správa komisie vzdelávania a športu;

7. Správa komisie kultúrnej;

8. Správa komisie výstavby, ŽP a ÚP;

9. Správa komisie finančnej:

- čerpanie rozpočtu obce Zohor k 30.9.2017;

- návrh zmeny rozpočtu obce Zohor na rok 2017;

- návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2018 s výhl'adom na roky 2019 a 2020;

- Návrh Dodatku Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor Návrh Dodatku Č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

10. Správa náčelníka obecnej polície;

11. Rôzne;

12. Záver.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek: vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.


Compass – group, ponúka prácu na pozíciu pokladníčka, výdajka stravy, pomocná sila do svojej prevádzky v Plastic Omnium v Lozorne. Pracuje sa v nepretržitej prevádzke. Doprava zmluvnými autobusmi. Kontakt 0905 346 541. 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať dnes 20. novembra 2017 o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné: 4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek: Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Občianske združenie A Proč né? z našej obce postúpilo do druhého kola Nadácie VÚB. Uchádza sa o finančnú podporu na úpravu a revitalizáciu okolia kríža Na stranách za Stupavskou ulicou. Nadácia VÚB vybrala za Bratislavský kraj šesť projektov, ale podporí finančne len tri, ktoré získajú najviac hlasov. Hlasovanie sa predĺžilo do 21. novembra 2017. Hlasovať môžete na internete na stráne Nadácie VÚB – www.komunitnegranty.sk – CHCEM HLASOVAŤ. Vyberiete si Bratislavský kraj a projekt O.Z. A Proč né? s názvom - Odpočiň si pri kríži. Pri hlasovaní zadáte svoje telefónne číslo a bezplatne vám zašlú overovací kód. Tento len naspať opíšete a hlasovanie je dokončené. Za jedno mobilné číslo sa dá hlasovať len raz. Až by ste mali možnosť hlasovať za viacej mobilných čísiel – vašej rodiny, priateľov, budeme Vám vďační, nakoľko je to pre kultúrnu pamiatku našej obce Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Na základe zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Zohor zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 24. novembra 2017 o 8.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.

  

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie;

2. Vol'ba pracovných komisií (overovatelia, návrhová, zapisovatel');

3. Kontrola uznesení;

4. Návrh VZN Č. 5/2017, ktorým sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia obce Zohor: č.2/1995 + Dodatok č.1, 1997, č.1/2004, č.4/2004, č.1/2007, č.2/2007 a č.3/2012 + Dodatok č.1.

5. Správa komisie sociálnej a zdravotníctva;

6. Správa komisie vzdelávania a športu;

7. Správa komisie kultúrnej;

8. Správa komisie výstavby, ŽP a ÚP;

9. Správa komisie finančnej:

- čerpanie rozpočtu obce Zohor k 30.9.2017;

- návrh zmeny rozpočtu obce Zohor na rok 2017;

- návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2018 s výhl'adom na roky 2019 a 2020;

- Návrh Dodatku Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor Návrh Dodatku Č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č.2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

10. Správa náčelníka obecnej polície;

11. Rôzne;

12. Záver.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Občianske združenie A Proč né? z našej obce postúpilo do druhého kola Nadácie VÚB. 
Uchádza sa o finančnú podporu na úpravu a revitalizáciu okolia kríža Na stranách za Stupavskou ulicou.
Nadácia VÚB vybrala za Bratislavský kraj šesť projektov, ale podporí finančne len tri, ktoré získajú najviac hlasov. 
Hlasovanie sa predĺžilo do 21. novembra 2017. Hlasovať môžete na internete na stráne Nadácie VÚB – www.komunitnegranty.sk – CHCEM HLASOVAŤ.
Vyberiete si Bratislavský kraj a projekt O.Z. A Proč né? s názvom - Odpočiň si pri kríži.
Pri hlasovaní zadáte svoje telefónne číslo a bezplatne vám zašlú overovací kód. Tento len naspať opíšete a hlasovanie je dokončené. 
Za jedno mobilné číslo sa dá hlasovať len raz. Až by ste mali možnosť hlasovať za viacej mobilných čísiel – vašej rodiny, priateľov, budeme Vám vďační, nakoľko je to pre kultúrnu pamiatku našej obce Zohor.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec podľa nového systému zberu. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy. Oznamujeme tiež občanom ktorým pri vývoze plastu bolo doručených málo vriec, že si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné: 4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek: Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec podľa nového systému zberu. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy. Oznamujeme tiež občanom ktorým pri vývoze plastu bolo doručených málo vriec, že si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné: 4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek: Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v dnes 10. novembra 2017 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, oznamuje občanom Zohora, že zajtra 11. novembra 2017 v čase od 9,00 do 14,00 hod. budú poľovať v blízkosti dediny. Žiadajú preto občanov, aby v uvedenom čase zvýšili svoju pozornosť. Občanom týmto ďakujú za pochopenie.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkend 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 12. novembra 2017 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu a lampiónový sprievod. Je pre vás pripravené predstavenie divadla Žihadlo: Ufúľaná rozprávka. Po divadielku si môžete vyzdobiť pripravené lampióniky a pridať sa do Lampiónového sprievodu, na konci ktorého vás čaká malé občerstvenie a prekvapenie na záver. Vstupné: 3 Eurá. Tešíme sa na vás!


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na posedenie pri kačacine, ktoré bude 16. novembra 2017 v kultúrnom dome v Zohore. Poplatok je 7€. V cene je predjedlo, kačka, lokše, zákusok, nealko, káva a živá hudba. Tešia sa na hojnú účasť. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné:

      -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek:

   -  Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 o 10,00 hod v priestoroch Komunitného centra Plavecký Štvrtok č. 351. Bližšie informácie na vývesnej tabuli pred obecným úradom, alebo na:

https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/VK_NPTSPI_Plavecky-Stvrtok_27-11-2017.pdf


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore Vás srdečne pozývajú na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 31. decembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné 15 €. V cene je zahrnutá večera, polnočná kapustnica a prípitok. Predaj vstupeniek vo Vinotéke v Zohore u pána Igora Kuchára, alebo na telefónnom čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať kapela ROCKOKO. Tešíme sa na Vašu účasť, príďte spoločne osláviť príchod nového roku 2018.

Na Záhradnej ulici boli odchytené 2 čierne psy, poľovnej rasy, vek asi 2 roky. Komu chýbajú, nech sa ohlási na obecnej polícii.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkend 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 12. novembra 2017 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu a lampiónový sprievod. Je pre vás pripravené predstavenie divadla Žihadlo: Ufúľaná rozprávka. Po divadielku si môžete vyzdobiť pripravené lampióniky a pridať sa do Lampiónového sprievodu, na konci ktorého vás čaká malé občerstvenie a prekvapenie na záver. Vstupné: 3 Eurá. Tešíme sa na vás!


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na posedenie pri kačacine, ktoré bude 16. novembra 2017 v kultúrnom dome v Zohore. Poplatok je 7 €. Vcene je predjedlo, kačka, lokše, zákusok, nealko, káva a živá hudba. Tešia sa na hojnú účasť. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.  


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné:

     -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

  

Predaj vstupeniek:

    -   Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

  

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 o 10,00 hod v priestoroch Komunitného centra Plavecký Štvrtok č. 351. Bližšie informácie na vývesnej tabuli pred obecným úradom, alebo na:

https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/VK_NPTSPI_Plavecky-Stvrtok_27-11-2017.pdf


Ponúkame brigádu do skladu s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4,2eur/hod v čistom a skladníkov s VZV preukazom - mzda 5 eur/hod v čistom. Pracuje sa od pondelku do piatku, od 8:00 do 17:00. Poskytujeme týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.

Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkend 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh. 

Vstupné:

      -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek:

    -  Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Komunitné centrum Plavecký Štvrtok vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 o 10,00 hod v priestoroch Komunitného centra Plavecký Štvrtok č. 351.

Bližšie informácie na vývesnej tabuli pred obecným úradom, alebo na:

https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/VK_NPTSPI_Plavecky-Stvrtok_27-11-2017.pdf


Ponúkame brigádu do skladu s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4,2eur/hod v čistom a skladníkov s VZV preukazom - mzda 5 eur/hod v čistom. Pracuje sa od pondelku do piatku, od 8:00 do 17:00. Poskytujeme týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 

Čerpacia stanica Jurki Zohor (bývalé družstvo) Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní - piatok a sobota. Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 v sobotu od 8:00 do 18:00. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,099 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -   5. novembra 2017 (nedeľa) o 13,30 hodine – FKM Karlova Ves Bratislava a MŠK Kráľová pri Senci


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné:

     -     4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek:

   -   Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Ponúkame brigádu do skladu s pneumatikami pri Zohore. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4,2eur/hod v čistom a skladníkov s VZV preukazom - mzda 5 eur/hod v čistom. Pracuje sa od pondelku do piatku, od 8:00 do 17:00. Poskytujeme týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 

Materské centrum Motýlik pozýva všetky detičky na tvorivé dielne, na ktorých si môžu vytvoriť vianočné pohľadnice. Tvorivé dielne sa budú konať dnes 31. októbra 2017 v čase od 15,30 do 18,00 hodiny v Herni na Dolnej ulici 15 (oproti Vendelínovi).


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

Vstupné:

     -    4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

Predaj vstupeniek:

   -  Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Partners Group.sk, finančné služby inak – ponúka zabezpečenie dôchodku, zhodnocovanie majetku, ochranu príjmu, zabezpečenie detí, financovanie bývania, ochranu majetku. V spoločnosti Partners Group SK ponúkajú komplexný pohľad na vaše osobné financie.

     -   Hľadáte možnosti zhodnotenia svojich príjmov?

     -   Chcete ochrániť svoje zdravie? 

     -   Zabezpečiť si dôstojný život na dôchodku?

Na základe dôslednej analýzy vašich financií, Vám vytvoria finančný plán, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám. Prípravou a sprostredkovaním portfólia ušitého na mieru sa ich vzájomná spolupráca ani zďaleka nekončí. Práve naopak, v rámci správy osobných financií svojich klientov si zakladajú na dlhodobej starostlivosti a pravidelnom klientskom servise.

 

V prípade ďalších informácií a záujmu sa kontaktujte na:

PARTNERS GROUP SK – Zohor, Námestie 1. Mája 10/10 Zohor,

     -   Ing. Martina Janotková, Tel. 0905 288 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo

     -   Štefánia Gerthoferová, Tel. 0908 256 880, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Alva, s.r.o. Topoľčany hľadá predavača/predavačku na trvalý pracovný pomer do novootvorenej predajne s nábytkom v OC Styla - Bratislava - Zlaté Piesky. Záujemci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0944 539 377 p. Ľubomír Vaňo, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že očkuje proti chrípke. Kto má záujem, môže sa prísť zaočkovať počas ordinačných hodín.


Do našej obce prišla pojazdná čistiareň peria. Čistí nielen staré, ale aj nové perie, lebo aj toto obsahuje rôzne nečistoty.  Čistiareň peria ďalej ponúka predaj ušitého angínu na vankúše, aj paplóny. Výroba paplónov aj vankúšov na počkanie. Pri väčšej zákazke odvoz aj dovoz zdarma. Čistiareň peria bude pri požiarnej zbrojnici nasledovne:

     -   v piatok v čase od 10,00 - 18,00 hodiny

     -   v sobotu 10,00 - 14,00 hodiny

     -   v pondelok od 10,00 - 18,00 hodiny


Vážení občania. Na základe udalostí, ktoré sa stali 22. októbra 2017 v Adam´s bare v Zohore, sa v jeho priestoroch dnes 27. októbra 2017 o 20,00 hodine uskutoční KONCERT PROTI NÁSILIU, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Veríme, že svojou hojnou účasťou podporíte myšlienku boja proti násiliu.


OZ Citrónky, pozýva malých i veľkých na Halloweensky strašidelný piatok, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 od 16,30 do 21,00 hodiny v KD v Jakubove. Vstupné 8 €. Program: Smejko a Tanculienka, Adam a jeho bubny, Miroslav „Bruise“ Žilka z tanečnej formácie Old school Brothers, UV šou Artefuego. Hudba DJ Pali. Predpredaj vstupeniek na OcÚ Jakubov.


Oznamujeme občanom, že dnes 27. októbra 2017 od 11,00 hod. do 15,00 hod.v sobotu 28. októbra 2017 od 8,00 hod. do 11,30 hod. sa pri požiarnej zbrojnici (vedľa stojiska na BIO odpad) uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené:

     -   práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, PC, tlačiarne a iný elektro odpad.


Čerpacia stanica Jurki Zohor (bývalé družstvo) Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní - piatok a sobota. Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 hodiny, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodiny. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,059 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -   28. októbra 2017 (sobota) o 11,30 hodine – FC Zohor prípravka a TJ Záhoran Jakubov

     -   28. októbra 2017 (sobota) o 14,00 hodine – FC Zohor starší žiaci a TJ Slovan Viničné

     -   29. októbra 2017 (nedeľa) o 11,30 hodine – FC Zohor starší dorast a OFK Dunajská Lužná

     -   29. októbra 2017 (nedeľa) o 14,00 hodine – FC Zohor muži a FK Jablonové


Stavebný úrad v Zohore oznamuje, že 30. a 31. októbra 2017 (pondelok a utorok) bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

  

Vstupné:

     -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

  

Predaj vstupeniek:

     -   Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Základná organizácia Slovenského červeného kríža v Zohore Vás pozýva na zvoz bezplatných darcov krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 24. novembra 2017 od 7,30 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Ďakujeme za vašu účasť!


Partners Group.sk, finančné služby inak – ponúka zabezpečenie dôchodku, zhodnocovanie majetku, ochranu príjmu, zabezpečenie detí, financovanie bývania, ochranu majetku. V spoločnosti Partners Group SK ponúkajú komplexný pohľad na vaše osobné financie.

  

     -   Hľadáte možnosti zhodnotenia svojich príjmov?

     -   Chcete ochrániť svoje zdravie? 

     -   Zabezpečiť si dôstojný život na dôchodku?

  

Na základe dôslednej analýzy vašich financií, Vám vytvoria finančný plán, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám. Prípravou a sprostredkovaním portfólia ušitého na mieru sa ich vzájomná spolupráca ani zďaleka nekončí. Práve naopak, v rámci správy osobných financií svojich klientov si zakladajú na dlhodobej starostlivosti a pravidelnom klientskom servise.

  

V prípade ďalších informácií a záujmu sa kontaktujte na:

PARTNERS GROUP SK – Zohor, Námestie 1. Mája 10/10 Zohor,

     -   Ing. Martina Janotková, tel. 0905 288 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo

     -   Štefánia Gerthoferová, tel. 0908 256 880, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Personálna agentúra Arios hľadá šikovných, manuálne zručných kolegov na prácu v automobilovom  priemysle. Výkon práce je v Lozorne. Pracuje sa na 3 zmeny, doprava je zabezpečená firemným autobusom. Práca je na oddelení lakovňa, nakládka. Plat od 850€/brutto/mesiac. Pre viac info kontaktujte: 0948 115 671 a dohodnite si pracovný pohovor v Malackách.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Alva, s.r.o. Topoľčany hľadá predavača/predavačku na trvalý pracovný pomer do novootvorenej predajne s nábytkom v OC Styla - Bratislava - Zlaté Piesky. Záujemci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0944 539 377 p. Ľubomír Vaňo, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.

Doktorka Slobodová oznamuje  občanom, že očkuje proti chrípke. Kto má záujem, môže sa prísť zaočkovať počas ordinačných hodín.


Vážení občania. Na základe udalostí, ktoré sa stali 22. októbra 2017 v Adam´s bare v Zohore, sa v jeho priestoroch zajtra v piatok 27. októbra 2017 o 20,00 hodine uskutoční KONCERT PROTI NÁSILIU, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Veríme, že svojou hojnou účasťou podporíte myšlienku boja proti násiliu.


Oznamujeme občanom, že v piatok 27. októbra 2017 od 11,00 hod. do 15,00 hod. a v sobotu 28.októbra 2017 od 8,00 hod. do 11,30  hod.sa pri požiarnej zbrojnici (vedľa stojiska na BIO odpad) uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené:

práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, PC, tlačiarne a iný elektro odpad.


Čerpacia stanica Jurki Zohor (bývalé družstvo) Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní - piatok a sobota. Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 18:00 hodiny. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,059 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Do našej obce prišla pojazdná čistiareň peria. Čistía nielen staré, ale aj nové perie, lebo aj toto obsahuje rôzne nečistoty. Čistiareň peria ďalej ponúka predaj ušitého angínu na vankúše, aj paplóny. Výroba paplónov aj vankúšov na počkanie. Pri väčšej zákazke odvoz aj dovoz zdarma. Čistiareň peria bude pri požiarnej zbrojnici nasledovne:

     -   v piatok v čase od 10,00 - 18,00 hodiny

     -   v sobotu 10,00 - 14,00 hodiny

     -   v pondelok od 10,00 - 18,00 hodiny 


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

     -   28. októbra 2017 (sobota) o 11,30 hodine – FC Zohor prípravka a TJ Záhoran Jakubov

     -   28. októbra 2017 (sobota) o 14,00 hodine – FC Zohor starší žiaci a TJ Slovan Viničné

     -   29. októbra 2017 (nedeľa) o 11,30 hodine – FC Zohor starší dorast a OFK Dunajská Lužná

     -   29. októbra 2017 (nedeľa) o 14,00 hodine – FC Zohor muži a FK Jablonové


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Vstupné 15 €. V cene vstupenky je večera z diviny a káva. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

  

Vstupné:

     -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

  

Predaj vstupeniek:

   -   Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


OZ Citrónky, pozýva malých i veľkých na Halloweensky strašidelný piatok, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 od 16,30 do 21,00 hodiny v KD v Jakubove.

Vstupné 8 €. Program: Smejko a Tanculienka, Adam a jeho bubny, Miroslav „Bruise“ Žilka z tanečnej formácie Old school Brothers, UV šou Artefuego. Hudba DJ Pali. Predpredaj vstupeniek na OcÚ Jakubov.


Partners Group.sk, finančné služby inak – ponúka zabezpečenie dôchodku, zhodnocovanie majetku, ochranu príjmu, zabezpečenie detí, financovanie bývania, ochranu majetku. V spoločnosti Partners Group SK ponúkajú komplexný pohľad na vaše osobné financie.

   

     -   Hľadáte možnosti zhodnotenia svojich príjmov?

     -   Chcete ochrániť svoje zdravie? 

     -   Zabezpečiť si dôstojný život na dôchodku?

   

Na základe dôslednej analýzy vašich financií, Vám vytvoria finančný plán, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám. Prípravou a sprostredkovaním portfólia ušitého na mieru sa ich vzájomná spolupráca ani zďaleka nekončí. Práve naopak, v rámci správy osobných financií svojich klientov si zakladajú na dlhodobej starostlivosti a pravidelnom klientskom servise.

  

V prípade ďalších informácií a záujmu sa kontaktujte na:

         PARTNERS GROUP SK – Zohor, Námestie 1. Mája 10/10 Zohor

         Ing. Martina Janotková, tel. 0905 288 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo

         Štefánia Gerthoferová, tel. 0908 256 880, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Personálna agentúra Arios hľadá šikovných, manuálne zručných kolegov na prácu v automobilovom  priemysle. Výkon práce je v Lozorne. Pracuje sa na 3 zmeny, doprava je zabezpečená firemným autobusom. Práca je na oddelení lakovňa, nakládka. Plat od 850€/brutto/mesiac. Pre viac info kontaktujte: 0948 115 671 a dohodnite si pracovný pohovor v Malackách.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že očkuje proti chrípke. Kto má záujem, môže sa prísť zaočkovať počas ordinačných hodín.


Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Jednota dôchodcov v Zohore pripomína svojim členom ktorý sa prihlásili do divadla na hru Polooblačno, že odchod autobusu bude zajtra 25. októbra 2017 o 17,30 hodiny od požiarnej zbrojnice.


Oznamujeme občanom, že v piatok 27. októbra 2017 od 11,00 hod. do 15,00  hod. a v sobotu 28.októbra 2017 od  8,00 hod. do 11,30 hod.sa  pri požiarnej zbrojnici uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, PC, tlačiarne a iný elektro odpad.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Poľovnícke združenie Havran Zohor, Vás srdečne pozýva na Tradičnú poľovnícku Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Zohore. Hrá skupina Tenor z Malaciek. Čaká na Vás večera z diviny, bohatá tombola z diviny, vecné ceny. Vstupné 15 €. Vstupenky je možné si zakúpiť u všetkých členov poľovníckeho združenia.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža Zohor a obecný úrad Zohor, Vás srdečne pozývajú na prednášku s názvom (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO, ktorá  sa bude konať 20. novembra 2017 (v pondelok) o 17,30 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD., bude spojená aj s predajom jeho kníh.

  

Vstupné:

     -   4 € nečlenovia Slovenského červeného kríža a 2 € Členovia Slovenského červeného kríža Zohor.

  

Predaj vstupeniek:

     -   Záhrada Zuzana - Na trávnikoch 19, Kníhtlač Gerthofer - Struhárová 2, prípadne rezervácia na telefónnom čísle 0915 651 706.

    

Výťažok zo vstupného bude použitý na činnosť miestneho spolku SČK Zohor.


Partners Group.sk, finančné služby inak – ponúka zabezpečenie dôchodku, zhodnocovanie majetku, ochranu príjmu, zabezpečenie detí, financovanie bývania, ochranu majetku. V spoločnosti Partners Group SK ponúkajú komplexný pohľad na vaše osobné financie. 

     -   Hľadáte možnosti zhodnotenia svojich príjmov?

     -   Chcete ochrániť svoje zdravie? 

       Zabezpečiť si dôstojný život na dôchodku?

Na základe dôslednej analýzy vašich financií, Vám vytvoria finančný plán, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám. Prípravou a sprostredkovaním portfólia ušitého na mieru sa ich vzájomná spolupráca ani zďaleka nekončí. Práve naopak, v rámci správy osobných financií svojich klientov si zakladajú na dlhodobej starostlivosti a pravidelnom klientskom servise.

   

V prípade ďalších informácií a záujmu sa kontaktujte na:

PARTNERS GROUP SK – Zohor, Námestie 1. Mája 10/10 Zohor,

Ing. Martina Janotková, tel. 0905 288 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo 

Štefánia Gerthoferová, tel. 0908 256 880, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Seniorville Jablonové hľadá do svojho tímu zdravotnú sestru, zdravotného asistenta a upratovačku viac info na 02/ 324 10 309 alebo osobne v zariadení.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.

Čerpacia stanica Jurki Zohor (bývalé družstvo) Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní – piatok (20.10) a sobota (21.10). Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 v sobotu od 8:00 do 18:00. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,059 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Firma KIKA bude zajtra 21. októbra 2017 pred požiarnou zbrojnicou v čase od 8.30 do 11.00 hodiny predávať ovocné stromy a kríky, ako napríklad: odolné slivky, ringloty, jablká, hrušky, čerešne, broskyne, ríbezle, odolné egreše- stromové a kríkové, lieskovce, jarabinu, orechy, morušu a iné.. 


Firma Dekorahome Vás pozýva zajtra od 8,00h do 12,00h na vypredaj kvalitných posteľných plachiet od 6 €; obliečky bavlnené; flanelové českej výroby od 20€, deky od 6€; záclony rôznych dĺžok a hotové oblúkové záclony.


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 22.októbra o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Bratislavské bábkové divadlo vám príde zahrať OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY O PRINCEZNÁCH. Okrem rozprávok vás čaká skvelá osmijankovská kapela a jej piesne pre všetkých hravých poslucháčov. Vstupné: 3 €  Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -   22. októbra 2017 (nedeľa) o 15,00 hod.– FKM Karlova Ves Bratislava a TJ Čunovo


Oznamujeme občanom, že v piatok 27. októbra  2017  od 11,00 hod. do 15,00  hod. a v sobotu 28.októbra 2017 od  8,00 hod. do 11,30  hod.sa  pri požiarnej zbrojnici uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, PC, tlačiarne a iný elektro odpad.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Partners Group.sk, finančné služby inak – ponúka zabezpečenie dôchodku, zhodnocovanie majetku, ochranu príjmu, zabezpečenie detí, financovanie bývania, ochranu majetku. V spoločnosti Partners Group SK ponúkajú komplexný pohľad na vaše osobné financie.

  

  • Hľadáte možnosti zhodnotenia svojich príjmov?
  • Chcete ochrániť svoje zdravie? 
  • Zabezpečiť si dôstojný život na dôchodku?

Na základe dôslednej analýzy vašich financií, Vám vytvoria finančný plán, ktorý bude plne zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám. Prípravou a sprostredkovaním portfólia ušitého na mieru sa ich vzájomná spolupráca ani zďaleka nekončí. Práve naopak, v rámci správy osobných financií svojich klientov si zakladajú na dlhodobej starostlivosti a pravidelnom klientskom servise.

   

V prípade ďalších informácií a záujmu sa kontaktujte na:

PARTNERS GROUP SK – Zohor

Námestie 1. Mája 10/10 Zohor

Ing. Martina Janotková, 

Tel. 0905 288 212

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo

Štefánia Gerthoferová

Tel. 0908 256 880

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Seniorville Jablonové hľadá do svojho tímu zdravotnú sestru, zdravotného asistenta a upratovačku viac info na 02/ 324 10 309 alebo osobne v zariadení.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.

Oznamujeme občanom, že dnes sa budú pohybovať po našej obci pracovníci Slovakia Energy, za účelom optimalizácie taríf a cien za energie. Pracovníci sa pri návšteve legitimujú preukazom.


Čerpacia stanica Jurki Zohor (bývalé družstvo) Vás pozýva natankovať pohonné hmoty počas akčných dní – piatok (20.10) a sobota (21.10). Pri tejto príležitosti sme upravili otváracie hodiny. Piatok je Jurki čerpacia stanica otvorená v čase od 7:30 do 18:00 v sobotu od 8:00 do 18:00. Tento týždeň Vás vďaka novým majiteľom čaká akčná cena na motorovú naftu - 1,059 e/lit. Veríme, že budete maximálne spokojní nielen s cenou, kvalitou, ale aj prístupom k zákazníkom.


Firma KIKA bude v sobotu 21. októbra 2017 pred požiarnou zbrojnicou v čase od 8.30 do 11.00 hodiny predávať ovocné stromy a kríky, ako napríklad: odolné slivky, ringloty, jablká, hrušky, čerešne, broskyne, ríbezle, odolné egreše- stromové a kríkové, lieskovce, jarabinu, orechy, morušu a iné.. 


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 22.októbra o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Bratislavské bábkové divadlo vám príde zahrať OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY O PRINCEZNÁCH. Okrem rozprávok vás čaká skvelá osmijankovská kapela a jej piesne pre všetkých hravých poslucháčov. Vstupné: 3 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -   22. októbra 2017 (nedeľa) – FKM Karlova Ves Bratislava a TJ Čunovo


Oznamujeme občanom, že v piatok 27. októbra 2017 od 11,00 hod. do 15,00 hod. a v sobotu 28. októbra 2017 od 8,00 hod. do 11,30  hod.sa pri požiarnej zbrojnici uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

     -   Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, PC, tlačiarne a iný elektro odpad.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Alva, s.r.o. Topoľčany hľadá predavača/predavačku na trvalý pracovný pomer do novootvorenej predajne s nábytkom v OC Styla - Bratislava - Zlaté Piesky. Záujemci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0944 539 377 p. Ľubomír Vaňo, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Seniorville Jablonové hľadá do svojho tímu zdravotnú sestru, zdravotného asistenta a upratovačku viac info na 02/ 324 10 309 alebo osobne v zariadení.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete na 0917 163 509, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u pána Milana Ballaya


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.

Upozorňujeme občanov, že zajtra 19. októbra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera, ktorý sa zbiera do modrých popolníc. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Firma KIKA bude v sobotu 21.októbra 2017 pred požiarnou zbrojnicou v čase od 8.30 do 11.00 hodiny predávať ovocné stromy a kríky, ako napríklad: odolné slivky, ringloty, jablká, hrušky, čerešne, broskyne, ríbezle, odolné egreše- stromové a kríkové, lieskovce, jarabinu, orechy, morušu a iné.. 


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 22.októbra 2017 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Bratislavské bábkové divadlo vám príde zahrať OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY O PRINCEZNÁCH. Okrem rozprávok vás čaká skvelá osmijankovská kapela a jej piesne pre všetkých hravých poslucháčov. Vstupné: 3 €  Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -   22. októbra 2017 (nedeľa) – FKM Karlova Ves Bratislava a TJ Čunovo


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivaluochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Alva, s.r.o. Topoľčany hľadá predavača/predavačku na trvalý pracovný pomer do novootvorenej predajne s nábytkom v OC Styla - Bratislava - Zlaté Piesky. Záujemci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0944 539 377 p. Ľubomír Vaňo, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Seniorville Jablonové hľadá do svojho tímu zdravotnú sestru, zdravotného asistenta a upratovačku viac info na 02/ 324 10 309 alebo osobne v zariadení.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete na 0910 195 218, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u pani Kataríny Kovárovej, alebo na 0917 163 509, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u pána Milana Ballaya.


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.


Akciová spoločnosť C.S.CARGO Slovakia hľadá do pracovného pomeru alebo na živnosť vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Požiadavky:

     -   vodičský preukaz skupiny C + E

     -   kvalifikačná karta vodiča

     -   digitálna tachografová karta

     -   psychotesty a zdravotná spôsobilosť

     -   prax.min.3 mesiace

Ponúkame:

     -   Prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s moderným vozovým parkom

     -   Zaujímavé finančné ohodnotenie (mzda, diéty, bonusy, odmeny za odjazdené km a všetko spolu vo výplatnej páske)

     -   Fixne pridelené vozidlo

     -   Víkendy doma

     -   Variabilitu (práca na trvalý pracovný pomer alebo živnosť)

     -   Zabezpečenie resp. preplatenie nákladu na psychotesty (do výšky 50 eur)

     -   práca v 1-osádke alebo 2-osádke

Nástup:

     -   ihneď

Pri nástupe na pozíciu vodič spoločnosť poskytuje odmenu vo výške 300+300 eur vo forme náborového príspevku. Viac informácií na 0917 917 415 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Našiel sa kľúč od auta. Kto ho stratil, nech sa ohlási v úradných hodinách na pošte.


Materské centrum Motýlik pozýva všetkých na Deň otvorených dverí do herne na Dolnej ulici oproti Vendelínovi. Deň otvorených dverí sa uskutočni dnes od 9:30 do 11:30 a poobede od 15:30 do 18:00 hodiny. Pripravené bude drobné občerstvenie a pre deti kreatívne dielne. Všetci ste srdečne vítaní!


Oznamujeme občanom, že je pre Vás otvorená nová predajňa na Kováčskej ulici 46 (bývalé kaderníctvo), v ktorej si môžete kúpiť kvety, darčeky, chovateľské potreby, krmivá a iné.

  

Otváracie hodiny:

     -   Pondelok  8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     -   Utorok     11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     -   Streda      8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     -   Štvrtok     11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     -   Piatok       8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     -   Sobota      8,00 – 12,00.


Oznamujeme občanom,  že sú za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

   

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

     -   kreslá, sedačky

     -   staré postele, nábytok

     -   koberce

     -   okná, dvere

     -   sanitárna keramika

     -   radiátory, stoličky a iné

  

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad! Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom a budú pristavené do stredy 18. októbra 2017.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. októbra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera, ktorý sa zbiera do modrých popolníc. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Prijmeme do zamestnania pracovníkov na manuálnu prácu, v priemyselných parkoch, na trvalý pracovný pomer, prípadne na privyrobenie si len počas víkendov. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 535 215.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete na 0910 195 218, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u pani Kataríny Kovárovej, alebo na 0917 163 509, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u pána Milana Ballaya.


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.


Akciová spoločnosť C.S.CARGO Slovakia hľadá do pracovného pomeru alebo na živnosť vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Požiadavky:

     -   vodičský preukaz skupiny C + E

     -   kvalifikačná karta vodiča

     -   digitálna tachografová karta

     -   psychotesty a zdravotná spôsobilosť

     -   prax.min.3 mesiace

Ponúkame:

     -   Prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s moderným vozovým parkom

     -   Zaujímavé finančné ohodnotenie (mzda, diéty, bonusy, odmeny za odjazdené km a všetko spolu vo výplatnej páske)

     -   Fixne pridelené vozidlo

     -   Víkendy doma

     -   Variabilitu (práca na trvalý pracovný pomer alebo živnosť)

     -   Zabezpečenie resp. preplatenie nákladu na psychotesty (do výšky 50 eur)

     -   práca v 1-osádke alebo 2-osádke

Nástup:

     -   ihneď

Pri nástupe na pozíciu vodič spoločnosť poskytuje odmenu vo výške 300+300 eur vo forme náborového príspevku. Viac informácií na 0917 917 415 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznamujeme občanom, že za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, sú pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

   

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

     -   kreslá, sedačky

     -   staré postele, nábytok

     -   koberce

     -   okná, dvere

     -   sanitárna keramika

     -   radiátory, stoličky a iné

   

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad! Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom a budú pristavené do 18. októbra 2017.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude dnes 13. októbra 2017 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom. 


Oznamujeme občanom, že od dnes 13. októbra 2017 bude pre Vás otvorená nová predajňa na Kováčskej ulici 46 (bývalé kaderníctvo), v ktorej si môžete kúpiť kvety, darčeky, chovateľské potreby, krmivá a iné.

  

Otváracie hodiny:

     Pondelok    8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Utorok       11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Streda        8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Štvrtok      11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Piatok        8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Sobota       8,00 – 12,00.


Hudobná skupina VEGA a jej priatelia, v spolupráci s obecným úradom Zohor, pod záštitou starostu obce pozýva všetky deti a ich rodičov na BUČOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa budú konať v sobotu 14. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.

   

Súťažné kategórie:

   -  Najkrajšie vyrezávaná buča

   -  Najväčšia buča

   -  Najväčšie bučové jadierko

   -  Špecálna súťaž o atypicky vyrastenú zeleninu a ovocie

     

Program:

10,00 – 12,00 tvorivé dielne

13,30 – 16,00 odovzdávanie exponátov

17,00 začiatok slávností, vyhodnotenie súťaží, lampiónový sprievod a ohňostroj.

    

Na dobrú náladu bude hrať detská skupina Vega. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

     -   14. októbra 2017 (sobota) o 13,00 hodine – FC Zohor prípravka a Obecný športový klub Láb

     -   14. októbra 2017 (sobota) o 15,00 hodine – FC Zohor starší žiaci a FK Záhorská Ves

     -   15. októbra 2017 (nedeľa) o 12,30 hodine – FC Zohor starší dorast a FC Rohožník

     -   15. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine – FC Zohor muži a Grinavský futbalový klub 1923


Materské centrum Motýlik pozýva všetkých na Deň otvorených dverí do herne na Dolnej ulici oproti Vendelínovi. Deň otvorených dverí sa uskutočni v pondelok 16.októbra 2017 od 9:30 do 11:30 a poobede od 15:30 do 18:00 hodiny. Pripravené bude drobné občerstvenie a pre deti kreatívne dielne. Všetci ste srdečne vítaní!


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo priamo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Kuram– kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.10.2017, ďalší 13.11.2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Akciová spoločnosť C.S.CARGO Slovakia hľadá do pracovného pomeru alebo na živnosť vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

  

Požiadavky:

     -   vodičský preukaz skupiny C + E

     -   kvalifikačná karta vodiča

     -   digitálna tachografová karta

     -   psychotesty a zdravotná spôsobilosť

     -   prax.min.3 mesiace

Ponúkame:

     -   Prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s moderným vozovým parkom

     -   Zaujímavé finančné ohodnotenie (mzda, diéty, bonusy, odmeny za odjazdené km a všetko spolu vo výplatnej páske)

     -   Fixne pridelené vozidlo

     -   Víkendy doma

     -   Variabilitu (práca na trvalý pracovný pomer alebo živnosť)

     -   Zabezpečenie resp. preplatenie nákladu na psychotesty (do výšky 50 eur)

     -   práca v 1-osádke alebo 2-osádke

Nástup:

     -   ihneď

Pri nástupe na pozíciu vodič spoločnosť poskytuje odmenu vo výške 300+300 eur vo forme náborového príspevku. Viac informácií na 0917 917 415 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 

Našiel sa kľúč od auta. Kto ho stratil, nech sa ohlási v úradných hodinách na pošte.

Tiež sa našli na stanici kľúče. Kto ich stratil nech sa ohlási na obecnom úrade.


Oznamujeme občanom,  že sú za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

   

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

     -   kreslá, sedačky

     -   staré postele, nábytok

     -   koberce

     -   okná, dvere

     -   sanitárna keramika

     -   radiátory, stoličky a iné

   

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad! Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom a budú pristavené do 18. októbra 2017.


Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že vo štvrtok a piatok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

     -   Štvrtok (12.10) – 10,00 do 13,00 hodiny v Lábe

     -   Piatok (13.10) – 7,00 do 12,00 hodiny Plavecký Štvrtok


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v piatok 13. októbra 2017 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.


Oznamujeme občanom, že od zajtra 13. októbra 2017 bude pre Vás otvorená nová predajňa na Kováčskej ulici 46 (bývalé kaderníctvo), v ktorej si môžete kúpiť kvety, darčeky, chovateľské potreby, krmivá a iné.

Otváracie hodiny:

     Pondelok  8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Utorok     11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Streda      8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Štvrtok    11,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Piatok      8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00

     Sobota     8,00 – 12,00.


Hudobná skupina VEGA a jej priatelia, v spolupráci s obecným úradom Zohor, pod záštitou starostu obce pozýva všetky deti a ich rodičov na BUČOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa budú konať v sobotu 14. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.

  

Súťažné kategórie:

     -   Najkrajšie vyrezávaná buča

     -   Najväčšia buča

     -   Najväčšie bučové jadierko

     -   Špecálna súťaž o atypicky vyrastenú zeleninu a ovocie

   

Program:

     10,00 – 12,00 tvorivé dielne

     13,30 – 16,00 odovzdávanie exponátov

     17,00 začiatok slávností, vyhodnotenie súťaží, lampiónový sprievod a ohňostroj.

     

Na dobrú náladu bude hrať detská skupina Vega. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

     -   14. októbra 2017 (sobota) o 13,00 hodine – FC Zohor prípravka a Obecný športový klub Láb

     -   14. októbra 2017 (sobota) o 15,00 hodine – FC Zohor starší žiaci a FK Záhorská Ves

     -   15. októbra 2017 (nedeľa) o 12,30 hodine – FC Zohor starší dorast a FC Rohožník

     -   15. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine – FC Zohor muži a Grinavský futbalový klub 1923


Materské centrum Motýlik pozýva všetkých na Deň otvorených dverí do herne na Dolnej ulici oproti Vendelínovi. Deň otvorených dverí sa uskutočni v pondelok 16.októbra 2017 od 9:30 do 11:30 a poobede od 15:30 do 18:00 hodiny. Pripravené bude drobné občerstvenie a pre deti kreatívne dielne. Všetci ste srdečne vítaní! 


Milí občania, divadlo Šáchor Vás pozýva cez víkendy 4.-5.novembra a 10. -12. novembra 2017, na 2. ročník divadelného festivalu – ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU, nadácia SPP a Obec Zohor. Vstupenky je možné si zakúpiť na Obecnom úrade počas otváracích hodín, alebo priamo v Kultúrnom dome. Program festivalu je uvedený na festivalových plagátoch a letákoch a taktiež na web stránke obce Zohor a divadla Šáchor.


Oznamujeme občanom, že sa utorky a štvrtky o 19,00 hodine v telocvični základnej školy cvičí PILATES.


Kuram – kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.10.2017, ďalší 13.11.2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Akciová spoločnosť C.S.CARGO Slovakia hľadá do pracovného pomeru alebo na živnosť vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

  

Požiadavky:

     -   vodičský preukaz skupiny C + E

     -   kvalifikačná karta vodiča

     -   digitálna tachografová karta

     -   psychotesty a zdravotná spôsobilosť

     -   prax.min.3 mesiace

Ponúkame:

     -   Prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s moderným vozovým parkom

     -   Zaujímavé finančné ohodnotenie (mzda, diéty, bonusy, odmeny za odjazdené km a všetko spolu vo výplatnej páske)

     -   Fixne pridelené vozidlo

     -   Víkendy doma

     -   Variabilitu (práca na trvalý pracovný pomer alebo živnosť)

     -   Zabezpečenie resp. preplatenie nákladu na psychotesty (do výšky 50 eur)

     -   Práca v 1-osádke alebo 2-osádke

Nástup:

     -   ihneď

Pri nástupe na pozíciu vodič spoločnosť poskytuje odmenu vo výške 300+300 eur vo forme náborového príspevku. Viac informácií na 0917 917 415 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


Obchodný dom Kaufland Malacky prijme do trvalého alebo čiastočného 4. a 6. hodinového pracovného pomeru zamestnancov na dokladanie tovaru, predaj na obslužných pultoch a práca na pokladni. Viac informácií o ponúkaných pracovných miestach žiadajte na infopulte v predajni Kaufland na Brnianskej ulici v Malackách.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 

Našiel sa kľúč od auta. Kto ho stratil, nech sa ohlási zajtra v úradných hodinách na pošte.


Oznamujeme občanom,  že dnes v priebehu dňa budú za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

   

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

     -   kreslá, sedačky

     -   staré postele, nábytok

     -   koberce

     -   okná, dvere

     -   sanitárna keramika

     -   radiátory, stoličky a iné

   

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad! Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom a budú pristavené do 18. októbra 2017.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

- 10. októbra 2017 (dnes) o 17,00 hodine – FC Zohor prípravka a FKM Stupava


Oznamujeme občanom, že od dnes 10. októbra 2017 opäť začína pilates. Cvičiť sa bude utorky a štvrtky o 19,00 hodine v telocvični základnej školy.


Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že zajtra 11.októbra 2017 bude ordinovať od 8,00 do 12,00 hodiny a nie poobede ako obvykle. Zároveň MUDr. Slobodová oznamuje, že vo štvrtok a piatok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

Štvrtok (12.10) – 10,00 do 13,00 hodiny v Lábe

Piatok (13.10) – 7,00 do 12,00 hodiny Plavecký Štvrtok


Hudobná skupina VEGA a jej priatelia, v spolupráci s obecným úradom Zohor, pod záštitou starostu obce pozýva všetky deti a ich rodičov na BUČOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa budú konať v sobotu 14. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.

Súťažné kategórie:

   -  Najkrajšie vyrezávaná buča

   -  Najväčšia buča

   -  Najväčšie bučové jadierko

   -  Špecálna súťaž o atypicky vyrastenú zeleninu a ovocie

Program:

10,00 – 12,00 tvorivé dielne

13,30 – 16,00 odovzdávanie exponátov

17,00 začiatok slávností, vyhodnotenie súťaží, lampiónový sprievod a ohňostroj.

Na dobrú náladu bude hrať detská skupina Vega. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať:  čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur. 

V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Hotel ´SPARK´ v Malackách prijme do pracovného pomeru chyžnú. Nástup ihneď- kontakt 0948 143 484.


Kuram– kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.10.2017, ďalší 13.11.2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná.

Prihlásiť sa môžete u pani Kataríny Kovárovej na 0910 195 218 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznamujeme občanom, že od zajtra 10. októbra 2017 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

   

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

     -    kreslá, sedačky

     -    staré postele, nábytok

     -    koberce

     -    okná, dvere

     -    sanitárna keramika

     -    radiátory, stoličky a iné

   

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!

Kontajnery budú pristavené do 18. októbra 2017.


Oznamujeme občanom, že od zajtra 10. októbra 2017 opäť začína pilates. Cvičiť sa bude utorky a štvrtky o 19,00 hodine v telocvični základnej školy.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

     -    10. októbra 2017 (utorok) o 17,00 hodine – FC Zohor prípravka a FKM Stupava


Obvodná ambulancia v Zohore MUDr. Slobodová oznamuje svojim pacientom, že v stredu 11.októbra 2017 bude ordinovať od 8,00 do 12,00 hodiny a nie poobede ako obvykle. Zároveň MUDr. Slobodová oznamuje, že vo štvrtok (12.10) a piatok (13.10) nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Nenovský nasledovne:

     -    štvrtok – 10,00 do 13,00 hodiny v Lábe

        piatok – 7,00 do 12,00 hodiny Plavecký Štvrtok


Hudobná skupina VEGA a jej priatelia, v spolupráci s obecným úradom Zohor, pod záštitou starostu obce pozýva všetky deti a ich rodičov na BUČOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa budú konať v sobotu 14. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.

Súťažné kategórie:

     -    Najkrajšie vyrezávaná buča

     -    Najväčšia buča

     -    Najväčšie bučové jadierko

     -    Špecálna súťaž o atypicky vyrastenú zeleninu a ovocie

Program:

10,00 – 12,00 tvorivé dielne

13,30 – 16,00 odovzdávanie exponátov

17,00 začiatok slávností, vyhodnotenie súťaží, lampiónový sprievod a ohňostroj.

Na dobrú náladu bude hrať detská skupina Vega. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Pracuje sa pondelok až piatok od 8:00 do 17:00. Mzda: 4 eur na hodinu v čistom + dochádzkový bonus. Týždenné zálohy vo výške 100 eur.  V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Hotel "SPARK" v Malackách prijme do pracovného pomeru chyžnú. Nástup ihneď- kontakt 0948 143 484.


Kuram– kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.októbra 2017, ďalší 13. novembra 2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete u pani Kataríny Kovárovej na 0910 195 218 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zubná ambulancia v Zohore doktorka Veselá oznamuje svojim pacientom, že dnes nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí pohotovosť na Drieňovej 38 v Bratislave, od 18,30 hodiny.


Materské centrum Motýlik Vás pozýva na Burzu detského oblečenia a tovaru, ktorá sa bude konať v sobotu 7. októbra 2017 od 9,00 do 12,00 hodiny v Kultúrnom dome v Zohore. Burza je orientovaná na zimné oblečenie ako overaly, bundy, čapice, topánky a iné.


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

- 8. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine – FKM Karlova Ves Bratislava a FK Lamač Bratislava

- 10. októbra 2017 (utorok) o 17,00 hodine – FC Zohor prípravka a FKM Stupava


Oznamujeme občanom, že od utorka 10. októbra 2017 opäť začína pilates. Cvičiť sa bude utorky a štvrtky o 19,00 hodine v telocvični základnej školy.


Oznamujeme občanom,  že od utorka 10. októbra 2017 budú (v priebehu dňa) za požiarnou zbrojnicou – vedľa stojiska na BIO odpad, pristavené kontajnery, do ktorých môžete dávať OBJEMNÝ ODPAD.

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce

   -   okná, dvere

   -   sanitárna keramika

   -   radiátory, stoličky a iné

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!!! Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom. Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!! Kontajnery budú pristavené do 18. októbra 2017.


Hudobná skupina VEGA a jej priatelia, v spolupráci s obecným úradom Zohor, pod záštitou starostu obce pozýva všetky deti a ich rodičov na BUČOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa budú konať v sobotu 14. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.

Súťažné kategórie:

   -  Najkrajšie vyrezávaná buča

   -  Najväčšia buča

   -  Najväčšie  bučové jadierko

   -  Špecálna súťaž o atypicky vyrastenú zeleninu a ovocie

Program:

   10,00 – 12,00 tvorivé dielne

   13,30 – 16,00 odovzdávanie exponátov

   17,00 začiatok slávností, vyhodnotenie súťaží, lampiónový sprievod a ohňostroj.

Na dobrú náladu bude hrať detská skupina Vega. O občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Hotel ´SPARK´ v Malackách prijme do pracovného pomeru chyžnú. Nástup ihneď- kontakt 0948 143 484.


Kuram– kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.10.2017, ďalší 13.11.2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete u pani Kataríny Kovárovej na 0910 195 218 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.

Zubná ambulancia v Zohore MUDr. Veselá oznamuje svojim pacientom, že v piatok 6. októbra 2017 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí pohotovosť na Drieňovej 38 v Bratislave, od 18,30 hodiny.


Materské centrum Motýlik Vás pozýva na Burzu detského oblečenia a tovaru, ktorá sa bude konať v sobotu 7. októbra 2017 od 9,00 do 12,00 hodiny v Kultúrnom dome v Zohore. Burza je orientovaná na zimné oblečenie ako overaly, bundy, čapice, topánky a iné.


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v Kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa bude konať zápas:

-  8. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine – FKM Karlova Ves Bratislava a FK Lamač Bratislava

- 10. októbra 2017 (utorok) o 17,00 hodine – FC Zohor prípravka a FKM Stupava


Oznamujeme občanom, že od utorka 10. októbra 2017 opäť začína PILATES. Cvičiť sa bude utorky a štvrtky o 19,00 hodine v telocvični základnej školy.


Kuram – kurzy SBS, oznamujú občanom, že pripravujú pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb Kurzy odbornej spôsobilosti na získanie preukazu SBS v Bratislave na ulici Štúrova 3. Najbližší kurz sa uskutoční 16.10.2017, ďalší 13.11.2017. Cena kurzu je 189 €. Občania evidovaní na Úrade práce majú kurz zadarmo. Uchádzačom kurzu vedia sprostredkovať prácu v SBS. Bližšie informácie radi poskytnú na telefónnom čísle 0904 001 475, alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Jednota dôchodcov v Zohore pozýva svojich členov na Radošinské naivné divadlo, na hru Polooblačno, ktorá sa bude konať 25. októbra 2017. Cena  pre člena Jednoty dôchodcov je 12 €. Prihlásiť sa môžete v klube.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie debničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedele a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná.Prihlásiť sa môžete u pani Kataríny Kovárovej na 0910 195 218 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Spoločnosť Hollen s.r.o. hľadá spolupracovníkov na živnosť na pozíciu kontrolór kvality s miestom výkonu v automobilovom priemysle v autoparkoch Lozorno a Bratislava. Dlhodobá a trvalá spolupráca. Začatie spolupráce ihneď. Kontakt 0905 637 339 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4eur/hod. brutto a skladníkov s VZV - mzda 5,5eur/hod. brutto. Mzdy sú vyplácané týždenne. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.

Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 5. októbra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec podľa nového systému zberu. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy. Oznamujeme tiež občanom ktorým pri vývoze plastu bolo doručených málo vriec, že si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

- 8. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine – FKM Karlova Ves Bratislava a FK Lamač Bratislava

- 10. októbra 2017 (utorok) o 17,00 hodine – FC Zohor prípravka a FKM Stupava


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov v Lozorne – čistenie bedničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedeľe a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete: personálny konzultant Milan Ballay, mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. mobil : 0917 163 509


Spoločnosť Hollen s.r.o. hľadá spolupracovníkov na živnosť na pozíciu kontrolór kvality s miestom výkonu v automobilovom priemysle v autoparkoch Lozorno a Bratislava. Dlhodobá a trvalá spolupráca. Začatie spolupráce ihneď. Kontakt 0905 637 339 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4eur/hod. brutto a skladníkov s VZV - mzda 5,5eur/hod. brutto. Mzdy sú vyplácané týždenne. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.

Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

- 30. septembra 2017 (sobota) o 13,00 hodine - FC Zohor prípravka a ŠK Gajary

- 30. septembra 2017 (sobota) o 15,30 hodine - FC Zohor starší žiaci a FK Studienka

- 1. októbra 2017 (nedeľa) o 13,00 hodine - FC Zohor starší dorast a SDM Domino 

- 1. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine - FC Zohor muži a ŠK Plav.Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 5. októbra 2017 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec podľa nového systému zberu. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy. Oznamujeme tiež občanom ktorým pri vývoze plastu bolo doručených málo vriec, že si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Ponúkame dlhodobú brigádu do skladu s pneumatikami pri Lozorne. Hľadáme montážnych pracovníkov - mzda 4eur/hod. brutto a skladníkov s VZV - mzda 5,5eur/hod. brutto. Mzdy sú vyplácané týždenne. V prípade záujmu volajte na 0908 419 392.


Spoločnosť Hollen s.r.o. hľadá spolupracovníkov na živnosť na pozíciu kontrolór kvality s miestom výkonu v automobilovom priemysle v autoparkoch Lozorno a Bratislava. Dlhodobá a trvalá spolupráca. Začatie spolupráce ihneď. Kontakt 0905 637 339 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov  v Lozorne – čistenie bedničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedeľe a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná. Prihlásiť sa môžete: personálny konzultant Milan Ballay, mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. mobil: 0917 163 509

Na základe zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Zohore, ktoré sa bude konať zajtra 29. septembra 2017 o 8.00 hodine na Obecnom úrade v Zohore.

   

Program zasadnutia OZ:

   

1.) Otvorenie;

2.) Vol'ba pracovných komisií (overovatelia, návrhová, zapisovatel');

3.) Kontrola uznesení;

4.) Návrh VZN Č. 2/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane       na území obce ZOHOR;

5.) Návrh VZN Č. 3/2017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované                   v SENIOR ZOHOR n. o.;

6.) Návrh VZN Č. 4/2017 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Zohor;

7.) Návrh VZN Č. 5/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN   obce             Zohor - Zmeny a doplnky Č. 4;

8.) Správa komisie sociálnej a zdravotníctva;

9.) Správa komisie kultúrnej;

10.) Správa komisie finančnej;

     - plnenie rozpočtu obce Zohor k 30.06.2017;

     - monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2017;

     - zmena rozpočtu obce Zohor na rok 2017;

     - Návrh Dodatku Č. 10 k VZN Č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských               zariadení na území obce Zohor;

     - Vyhodnotenie zákazky: ČOV Zohor - odvodnenie kalu;

11.) Správa komisie výstavby, ŽP a ÚP;

12.) Správa náčelníka obecnej polície;

13.) Rôzne;

14.) Záver.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

- 30. septembra 2017 (sobota) o 13,00 hodine - FC Zohor prípravka a ŠK Gajary

- 30. septembra 2017 (sobota) o 15,30 hodine - FC Zohor starší žiaci a FK Studienka

- 1. októbra 2017 (nedeľa) o 13,00 hodine - FC Zohor starší dorast a SDM Domino 

- 1. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine - FC Zohor muži a ŠK Plav.Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce Zohor v zmysle schváleného VZN č. 4/2004 nariaďuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnej škodcov) od 01. októbra 2017 do 15. novembra 2017 na území obce Zohor a to nasledovne:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad. 


Spoločnosť Hollen s.r.o. hľadá spolupracovníkov na živnosť na pozíciu kontrolór kvality s miestom výkonu v automobilovom priemysle v autoparkoch Lozorno a Bratislava. Dlhodobá a trvalá spolupráca. Začatie spolupráce ihneď. Kontakt 0905 637 339 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponúkame brigádu pre ženy, mužov, dôchodcov, študentov  v Lozorne – čistenie bedničiek od etikiet. Na prácu nepotrebujete žiadne náradie. Pracuje sa na tri zmeny vrátane soboty, nedeľe a môžete si vybrať na akú zmenu chcete ísť a možná je aj nepravidelná práca. Mzda je 4,00 €/h v hrubom. Doprava vlastná.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie