Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Život v obci  Rozpis využitia ľadovej plochy

Rozpis využitia ľadovej plochy

Informácie ohľadom využívania ľadovej plochy:

  • ľadová plocha sa dá rezervovať maximálne na 1,5 hod. pre jednu skupinu;
  • každá skupina po použití ľadovej plochy túto upraví odhŕňačmi snehu;
  • obec nezodpovedá za odložené veci v celom areáli MŠA;
  • v celom areáli majiteľ MŠA ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie;
  • treba dodržiavať pokyny správcu MŠA a prevádzkový poriadok MŠA.
  • prevádzkový poriadok

 

Oznamujeme, že dnešným dňom 07.marca 2018

je ľadová plocha ukončená.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie