Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 31. mája zomrel náš občan Miroslav MUNDOK vo veku 42 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 12.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 2. júna 2023 o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. mája zomrel náš občan Jozef SABOL vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ul. 90.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore vo štvrtok 11. mája 2023 o 16,00  a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. mája zomrel náš občan Benedikt VLČEK vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 8. mája 2023 o 10,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš občan Ján SLOBODA vo veku nedožitých 58 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 21.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 4. mája 2023 o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrel náš občan Ing. Karel MARTYNEK vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 14.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25. apríla o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. apríla zomrela naša občianka Monika PAPŠOVÁ vo veku nedožitých 52 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska ulica 3.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18. apríla o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12.apríla 2023 zomrel náš bývalý občan Milan VLČEK vo veku 83 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Mlynská ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 18. apríla 2023 o 10,15 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca zomrela naša bývalá občianka Ľubica LACOVÁ rodená Mackovičová vo veku nedožitých 68 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Nám. 1. mája 28.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. apríla o 13,00 hod na novom cintoríne v Stupave.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrel náš občan Jozef GRANEC vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 28.

 

Občianska rozlúčka zosnulého začne v pondelok 3. apríla o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. marca zomrela naša bývalá občianka Andrea GREBEČIOVÁ rodená Slezáková vo veku 55 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na dieloch 31.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v bratislavskom krematóriu v kruhu rodiny.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrel náš bývalý občan Martin MIŠLINSKÝ vo veku nedožitých 38 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Staničná 6.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. marca o 15,00 hodine na cintoríne v Lozorne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. marca zomrel náš občan František VACHÁLEK vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 25.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 14. marca od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. marca zomrel náš bývalý občan Milan LACA vo veku 60 rokov, posledne bytom Devínska Nová Ves, predtým Zohor, Hviezdoslavova 42.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 10. marca o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Viola MASAROVIČOVÁ vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 8. marca od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Smútočný obrad začne o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a hneď po jeho skončení bude obrad pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. februára zomrel náš občan Ján KOVÁR vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 13/A.

 

Pohreb zosnulého začne v sobotu 4. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. februára zomrela naša občianka Anastázia ŠČEPÁNKOVÁ rodená Štefeková vo veku nedožitých 96 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 20. februára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

       

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša bývalá občianka Helena LEDNÍKOVÁ rodená Cabadajová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Železničiarska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. februára o 14,00 hodine v kostole v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára 2023 zomrela naša občianka Henrieta ONDRÁČKOVÁ, rod. Balážová vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 39.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 07. februára 2023 o 14:45 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Anna DEMETEROVÁ rodená Závracká vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná ulica 37.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Štefánia ČULENOVÁ rodená Havlíková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 26. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. januára zomrel náš občan Peter MATLOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 13.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 18. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie