Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. septembra 2019 zomrel náš občan Ľudovít HORVÁTH vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 44.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 23. septembra o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. augusta 2019 zomrela naša občianka EVA VALOVIČOVÁ, rodená Králová, vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 26.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 28. augusta o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. augusta 2019 zomrela naša občianka Anna NAVRÁTILOVÁ VENINGEROVÁ, rodená Malíková, vo veku nedožitých 58 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. augusta o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. augusta 2019 zomrela naša občianka Júlia ŠIMEKOVÁ, rodená Mackovičová, vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 20. augusta o 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta 2019 zomrela naša občianka Daniela MIFKOVIČOVÁ, vo veku nedožitých 62 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 14. augusta o 17,00 hod v Dome smútku v Zohore.

Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 31. júla 2019 zomrel náš občan Ján KRIŠTOF vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 111 .

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 5. augusta od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútočný oznam.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. mája 2019 zomrel náš bývalý občan Alojz ŠTEFFEK, vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, ulica Záhradná 1

Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 16. mája o 14,00 hod v kostole v Máste na následne na novom cintoríne v Stupave


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. mája 2019 zomrel náš bývalý občan Rudolf MACKOVIČ, vo veku 70 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, ulica Krátka

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Stupave v piatok 17. mája o 14,00 hod

Česť ich pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. mája zomrela naša občianka Magda SABOLOVÁ, rodená Matlovičová, vo veku 62 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 23.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 10. mája o 12,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrel náš občan Štefan KOVÁR, vo veku nedožitých 38 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 26. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Kláštore pod Znievom. Po skončení obradu sa uskutoční zádušná omša v Rímsko-katolíckom kostole v Kláštore pod Znievom.

 

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. apríla zomrela naša občianka Terézia ZÁLESŇÁKOVÁ, rodená Sabolová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 5. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,30 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrel náš občan Vendelín FUMAČ vo veku nedožitých 100 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 20.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 10. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrela naša bývalá občianka Eva PARTLOVÁ, rodená Vlčková vo veku 59 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Krátka 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 3. apríla od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrel náš občan MUDr. Juraj WENDL CSc., vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 30. marca 2019 o 11,00 hod v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrela naša bývalá občianka Valéria KIMLIČKOVÁ, rodená Voltemarová vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 1. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. marca zomrel náš občan Ján ČULEN, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 34.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 20. marca od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. marca zomrela naša občianka Daniela RYBÁROVÁ, rodená Rybárová vo veku 59 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 20. marca od 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. februára zomrela naša občianka Magda RYBÁROVÁ, rod. Drugdová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zomrelej bude v piatok 1. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára zomrela naša občianka Antónia ŠČEPÁNKOVÁ , rod. Kovarovičová vo veku 84 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 19. februára 2019 od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke.                 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. februára zomrela naša občianka Anastázia Urbaničová, rod. Slezáková  vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 14.

 

Pohreb zosnulej začne obradom na miestnom cintoríne v Zohore vo štvrtok 7. februára o 16:00 hod a bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.                         

           

    Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša občianka Katarína GRANCOVÁ, rod. Ščasná vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 59.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. februára 2019 od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.  

                                     

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára zomrel náš bývalý občan Štefan MACKOVIČ, vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Vajnory Tibenského 1, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 6. februára 2019 o 15,00 hod v kostole vo Vajnoroch.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Anastázia Hubeková , rod. Havranová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 5. januára 2019 od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.                            

    Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Zuzana GRELIKOVÁ, rod. Švajdlenková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 3. januára 2019 od 13:15 hod vo farskom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hodine.                                              

     

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2018 zomrel náš občan Michal Šimek, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. decembra 2018 od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne o 14,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

     

      Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie