Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš bývalý občan Ján VALOVIČ, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom v Čechách, predtým Zohor, Dolná 11.

 

    Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie