Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. mája zomrela naša občianka Anna Zálesňáková, rod. Vachálková vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.                 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 30. mája od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.                                  

                                                                                                                   

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie