Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna zomrela naša občianka Mária VACHÁLKOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 19.                   

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 13. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou  v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                  

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie