Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. júna zomrela naša občianka Gabriela Grebečiová, rod. Didáková vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 1.                    

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 26. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine. 

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie