Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. júna zomrel náš bývalý občan Vladimír ŠČEPÁNEK, vo veku 55 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Záhradná 11.                      

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29. júna o 16,00 hodine v Dome smútku v Plaveckom Štvrtku.

                                              

    Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie