Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júna zomrela naša občianka Anna LAZAROVÁ, rod. Vícenová vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Košiarska 2. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 4. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie