Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. júla zomrel náš občan Filip ROHRER, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 6.    

          

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. júla o 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.   

                                    

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie