Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júla zomrela naša občianka Katarína KLIMENTOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 6.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 12. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                                                                                                                                     

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie