Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júla zomrel náš občan Jozef JABLONICKÝ, vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19. júla 2018 o 16,00 hod na cintoríne v Marianke. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie