Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Rímskokatolícka cirkev farnosť Zohor oznamuje, že v duchu kresťanskej nádeje vo štvrtok 22. novembra 2018, zaopatrený sviatosťami, odovzdal milosrdnému Bohu svoju dušu Mons. Jozef SLAMKA v 78. roku života a 53. roku kňazstva. Zádušná svätá omša bude v sobotu 24. novembra 2018 o 10.00 hod v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Potom bude nasledovať pohrebná svätá omša o 14.00 hod vo farskom kostole sv. Imricha v Bábe a pohrebné obrady na miestnom cintoríne.    

 

Autobus na pohreb Mons. Jozef SLAMKU do Bábu odchádza v sobotu 24. novembra 2018 o 11.30 hod od faryZáujemci sa môžu zapísať po svätých omšiach do zoznamu, ktorý sa nachádza v kostole.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie