Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. novembra zomrela naša bývalá občianka Mária BRYCHTOVÁ, rod. Ščasná vo veku 69 rokov, posledne bytom Bratislava-Rača, predtým Zohor Na riadkoch 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. decembra o 14,00 hodine v pohrebníctve Pieta.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie