Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. decembra zomrela naša bývalá občianka Emília ROHÁRIKOVÁ, rod. Hricová vo veku 71 rokov, posledne bytom Bratislava Lamač, predtým Zohor, Kvetná 36.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21. decembra o 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Lamači a o 14,00 hod na cintoríne v Lamači.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie