Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra zomrela naša bývalá občianka Františka IVICOVÁ vo veku nedožitých 78 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. decembra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Zohore.                                              

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie