Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2018 zomrel náš občan Michal Šimek, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. decembra 2018 od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne o 14,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

     

      Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie