Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Zuzana GRELIKOVÁ, rod. Švajdlenková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 3. januára 2019 od 13:15 hod vo farskom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hodine.                                              

     

      Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie