Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Anastázia Hubeková , rod. Havranová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 5. januára 2019 od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.                            

    Česť jej pamiatke!

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie