Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša občianka Katarína GRANCOVÁ, rod. Ščasná vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 59.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. februára 2019 od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.  

                                     

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára zomrel náš bývalý občan Štefan MACKOVIČ, vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Vajnory Tibenského 1, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 6. februára 2019 o 15,00 hod v kostole vo Vajnoroch.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie