Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca 2020 zomrel náš občan Ing. Mikuláš EFTIMOV vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 19.

 

Smútočný obrad a rozlúčka sa bude konať v pondelok 9. marca 2020 o 8:45 hod v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie