Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca 2020 zomrela naša bývalá občianka Anna SABOLOVÁ vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na dieloch 16.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 11. marca o 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohrebné obrady začnú od 13,00 hod bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie