Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. marca 2020 zomrel náš občan Jozef SLEZÁK vo veku nedožitých 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 31.

 

Pohrebné obrady začnú v piatok 13. marca o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie