Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. marca zomrela naša bývalá občianka Žofia JUROVÝCHOVÁ rodená Mackovičová vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohrebné obrady začnú 17. marca o 14,00 hod pred Domom smútku na cintoríne v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie