Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. marca zomrela naša občianka Lýdia ŠČASNÁ rodená Mifkovičová vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45.

 

Pohrebné obrady začnú 20. marca o 16,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie