Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2020 zomrel náš bývalý občan Milan Šubín vo veku 60 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na dieloch 37.

 

Pohrebné obrady so zosnulým začnú 31.marca 2020 o 14,30 hodine pred Dome smútku v Rohožníku.

                                                                                                                                                                  Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie