Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. marca zomrel náš občan Ján KOLLER vo veku nedožitých 57 rokov, posledne bytom Zohor.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 26. marca o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie