Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla zomrela naša občianka Viera MIKLUŠIČÁKOVÁ rodená Pírová vo veku 47 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 23.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 14. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie