Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. apríla zomrel náš občan Jozef VALENTÍN vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 3.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 15. apríla o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie