Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. apríla zomrel náš občan Vladimír ŠTEFFEK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 29.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 20. apríla o 10,15 hod bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie