Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrela naša občianka Terézia MACKOVIČOVÁ rodená Bertovičová vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 26.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie