Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. apríla zomrela naša bývalá občianka Anna Kaisserová rodená Poláková vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Devínska Nová Ves predtým Zohor, ulica Na pasienkoch.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v pondelok 26. apríla o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie