Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. apríla zomrel náš občan Alojz ŠČASNÝ vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 11.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 27. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie