Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. novembra 2016 zomrela naša občianka Soňa Pobehová, rod. Košková vo veku 49 rokov, posledne bytom Zohor Bratislavská ulica 29.

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 11. novembra 2016 od 11,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra 2016 zomrela naša bývalá občianka Mária Hranickárodená Ščepánková vo veku 69 rokov, posledne bytom Jeseník, predtým Zohor, Dolná ulica 48.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. novembra 2016 o 14,00 v Jeseníku.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra 2016 zomrela naša občianka Mária Halásová, rod. Kubrická vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 6.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. novembra 2016 o 14,00 hodine v Pezinku, časť Cajla.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. októbra 2016 zomrel náš občan Alojz Pavlačič, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. októbra 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Eva Augustovičová Višňovská, rodená Dudeková vo veku 70 rokov, posledne bytom Malacky.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 14. októbra 2016 o 14,00 hodine vo farskom kostole v Malackách.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. septembra 2016 zomrela naša občianka Ľubica Chmelovávo veku 43 rokov, posledne bytom Zohor Kováčska ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 16. septembra 2016 od 14,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. septembra 2016 zomrel Tomáš Valovič, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Krátka ulica 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 9. septembra 2016 o 16,30 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore, a následne v dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. augusta 2016 zomrela naša občianka Viera Doková, rod. Suchová vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 18. augusta 2016 o 11:00 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. augusta 2016 zomrela naša občianka Anna Kimličková, rod. Ščasná vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 9.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 16. augusta 2016 od 16:00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17:00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla 2016 zomrela Anna Ivanová, rod. Šurinová vo veku 81 rokov.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 5. augusta 2016 od 12,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. júla 2016 zomrel Milan Gutta vo veku 65 rokov, posledne bytom Bratislava, Námestie Hraničiarov 9.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. augusta 2016 o 17,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

Česť jeho pamiatke!         

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. júla 2016 zomrel náš občan František Zajíček vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 15. júla 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla 2016 zomrel náš občan Dominik Haramia vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Na Dieloch 33.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 11. júla 2016 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine. 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš bývalý občan Stanislav Fumač vo veku 65 rokov, posledne bytom Frankfurt nad Mohanom, predtým Zohor, Na dieloch 26.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 11. júla 2016 o 11,15 hod. v Štetíne v Poľsku.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš občan Dušan Sloboda vo veku 44 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 28.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 7. júla 2016 o 15,30 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan František Mifkovič vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29. júna 2016 o 16,30 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan Viliam Ščasný vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 61.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. júna 2016 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna 2016 zomrel náš občan Vladimír Sabol vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 33.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 15. júna 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. júna 2016 zomrel náš občan Štefan Kovár vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská ulica 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 16. júna 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. júna 2016 zomrela naša občianka Zuzka Ščasnávo veku 41 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 9. júna 2016 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine. 

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2016 zomrela naša občianka Žofia Švábenská, rodená Slezáková vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 6. júna 2016 od 10,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2016 zomrela naša občianka Eva Debnárová, rodená Rybárová vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 6. júna 2016 od 15,30 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. mája 2016 zomrela naša občianka Anna Pavlíkovárodená Sčasná vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 2.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. mája 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. mája 2016 zomrel náš občan Jozef Háša vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska ulica 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 25. mája 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. mája 2016 zomrela naša bývalá občianka Jozefa Rakovárodená Švábenská vo veku 61 rokov, posledne bytom Hradište pod Vrátnom, predtým Zohor, Krivá ulica 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 25. mája 2016 o 15,00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Hradišti pod Vrátnom.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie