Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. júla 2016 zomrel Milan Gutta vo veku 65 rokov, posledne bytom Bratislava, Námestie Hraničiarov 9.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. augusta 2016 o 17,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

Česť jeho pamiatke!         

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. júla 2016 zomrel náš občan František Zajíček vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 15. júla 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla 2016 zomrel náš občan Dominik Haramia vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Na Dieloch 33.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 11. júla 2016 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine. 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš bývalý občan Stanislav Fumač vo veku 65 rokov, posledne bytom Frankfurt nad Mohanom, predtým Zohor, Na dieloch 26.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 11. júla 2016 o 11,15 hod. v Štetíne v Poľsku.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš občan Dušan Sloboda vo veku 44 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 28.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 7. júla 2016 o 15,30 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan František Mifkovič vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29. júna 2016 o 16,30 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan Viliam Ščasný vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 61.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. júna 2016 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna 2016 zomrel náš občan Vladimír Sabol vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 33.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 15. júna 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. júna 2016 zomrel náš občan Štefan Kovár vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská ulica 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 16. júna 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. júna 2016 zomrela naša občianka Zuzka Ščasnávo veku 41 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 9. júna 2016 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine. 

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2016 zomrela naša občianka Žofia Švábenská, rodená Slezáková vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 6. júna 2016 od 10,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2016 zomrela naša občianka Eva Debnárová, rodená Rybárová vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 6. júna 2016 od 15,30 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. mája 2016 zomrela naša občianka Anna Pavlíkovárodená Sčasná vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 2.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. mája 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. mája 2016 zomrel náš občan Jozef Háša vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska ulica 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 25. mája 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. mája 2016 zomrela naša bývalá občianka Jozefa Rakovárodená Švábenská vo veku 61 rokov, posledne bytom Hradište pod Vrátnom, predtým Zohor, Krivá ulica 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 25. mája 2016 o 15,00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Hradišti pod Vrátnom.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. mája 2016 zomrel náš občan František Havlík vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie mládeže 12.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu 22. mája 2016 o 15,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. apríla 2016 zomrela naša občianka Terézia Vráblová, rodená Didáková vo veku 93 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 20.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 21. apríla 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla 2016 zomrela naša bývalá občianka Helena Tomanovárodená Kropáčková vo veku 80 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Kostolná ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 15. apríla 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. apríla 2016 zomrel náš občan Anton Stríbrnský vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 5.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 8. apríla 2016 od 11,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,30 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. apríla 2016 zomrela naša občianka Janka Polákovárodená Kovárová vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 47.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 7. apríla 2016 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. apríla 2016 zomrela naša občianka Mária Besedovárodená Šteffeková vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 25.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 7. apríla 2016 v Dome smútku v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. apríla 2016 zomrel náš občan Ján Májek vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 22.

 

Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 7. apríla 2016 o 14,45 v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca 2016 zomrela naša občianka Terézia Sabolovárodená Ščepánková vo veku nedožitých 82 rokov, posledne bytom Zohor, Školská ulica 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 1. apríla 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. marca 2016 zomrela naša občianka Katarína Slezáková, rodená Pavlačičová vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 2.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 8. marca 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. februára 2016 zomrel náš občan Ladislav Schelling vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 17.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 16. februára 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára 2016 zomrel náš občan Jozef Teťák vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 28.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 25. januára 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie