Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. decembra 2015 zomrel náš občan Michal Ščepánek vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská ulica 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 30. decembra 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2015 zomrel náš občan Ján Hrica vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 41.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 23. decembra 2015 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore, o 16,00 hodine bude pohrebný obrad a zádušná sv. omša bude o 17,30 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra 2015 zomrela naša občianka Mária Šubínovárodená Tomášková vo veku 78 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 37.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 22. decembra 2015 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. decembra 2015 zomrel náš bývalý občan Arnold Švajdlenka vo veku 81 rokov, posledne bytom Marianka, predtým Zohor, Obchodná ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v pondelok 7. decembra 2015 o 8,30 v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. novembra 2015 zomrel náš občan Alojz Cabadaj vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 6. 

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 4. decembra 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. novembra 2015 zomrel náš bývalý občan Ernest Belaška vo veku 60 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Na dieloch 4.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 2. decembra 2015 o 10,00 hodine v dome smútku v Lábe.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. novembra 2015 zomrela naša občianka Mária Mikušovárodená Kimličková vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 28. novembra 2015 od 12,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. novembra 2015 zomrela naša občianka Eva Valovičovárodená Kratochvílová vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 18.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. novembra 2015 v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. novembra 2015 zomrela naša bývalá občianka Ilona Galbovárodená Biháriová vo veku 60 rokov, posledne bytom Závod, predtým Zohor, Požiarnicka ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 21. novembra 2015 od 12,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. novembra 2015 zomrel náš bývalý občan Miroslav Stríbrnský vo veku  58 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Záhradná ulica 5.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 18. novembra 2015 o 14,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Máste.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. októbra 2015 zomrel náš občan Alojz Havlík vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 32.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 20. októbra 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. septembra 2015 zomrel náš občan František Matlovič vo veku 93 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 2. októbra 2015 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. septembra zomrel náš občan IVAN KOLDAN vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 29.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené (dňa) 16. septembra od 12 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

 


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. septembra zomrela naša občianka MATILDA KAČOVÁ rodená Ružičková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 17.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené (dňa) 18. septembra od 15,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. septembra 2015 zomrela naša občianka Anna Vícenovárodená Šimeková vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 4. septembra 2015 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. augusta 2015 zomrela naša občianka Hermína Guttovárodená Kimličková vo veku 84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 89.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 10. augusta 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla 2015 zomrel náš občan Ján Pavlík vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 2.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 28. júla 2015 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že zomrel náš občan 

Jaroslav Havran vo veku 59 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 4.

 

Pohreb zosnulého bude 23. júna 2015 o 15,00 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. júna 2015 zomrela naša občianka Angela Sabolová, rodená Kostková vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 34.

   

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 22. júna 2015 od 15,30 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 16,00 hod.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júna 2015 zomrel náš občan Jozef Horváth vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 10. júna 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2015 zomrel náš občan Ľubomír Krištof vo veku 31 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 39.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 5. júna 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie