Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Stavebný úrad

Úradná tabuľa

Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby - BEL HOUSE - 12.12.2018

 
Stavebné povolenie - 22.11.2018
 
 Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - M&T spektrum s. r. o - 14.11.2018
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,RRD Zohor" - 22.10.2018
 
Oznámenie o začatí územného konania - na stavbu: ,,RRD Zohor" - 25.09.2018
 
 585 kBSituácia new-window
 
 
Oznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom a garáž - 14.09.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - BUILDCOM s. r. o. - 15.08.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - RD Ďurák - 15.08.2018
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 13.07.2018
 
 
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - 06.07.2018
 259 kBSituácia new-window
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 28.06.2018
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Na záhumní - 28.06.2018
 
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - 11.06.2018
 
 
Stavebné povolenie - 28.02.2018
 
Stavebné povolenie - 13.02.2018
 
Stavebné povolenie - 07.02.2018
 
Stavebné povolenie - 26.01.2018
 
Rozhodnutie - 15.01.2018
 
Oznámenie o začatí konania - 08.01.2018
 
Stavebné povolenie - 08.01.2018
 
 

Oznámenie o začatí konania - 21.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 01.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 24.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.11.2017

 

Stavebné povolenie - 16.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.10.2017

 

Rozhodnutie - 10.10.2017

 

Stavebné povolenie - 02.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 08.09.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oprava zrejmej chyby - 04.08.2017

 

Územné rozhodnutie - 02.08.2017

266 kBENERGETIKA new-window
1,8 MBREGULATIVY new-window
 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - 11.07.2017

2,4 MBAUTOPARKY-SK new-window
 

Oznámenie o začatí konania - 28.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 05.06.2017

2,8 MBSituácia VO new-window
 

Stavebné povolenie - 05.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 15.05.2017

 

Oznámenie

 
288 kBSituácia VO new-window
 
 

Začatie územného konania

 

Začatie územného konania

928 kBAUTOPARKY-SK new-window
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie