Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Stavebný úrad

Úradná tabuľa

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - RRD Zohor - SO.03-1 NN distribučný rozvod - Západoslovenská distribučná - 11.09.2019

 158 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Stavebné povolenie - BA ZOHOR (BEHRO), NNK - 11.09.2019

  535 kBStavebné povolenienew-window 

 

Stavebné povolenie - rodinný dom - Tomáš Hermanovský - 12.08.2019

  649 kBStavebné povolenienew-window 

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania -  Zohor Roviny s.r.o - vodná stavba: SO 02-1 Vodovod, SO 02-2 Splašková kanalizácia, SO 02-3 Dažďová kanalizácia - 06.08.2019

  118 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  BA ZOHOR, za ihriskom k ul. Na Pasienkoch - NNK- Západoslovenská distribučná - 10.07.2019

  164 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním-  BA ZOHOR (BEHRO)NNK- Západoslovenská distribučná - 25.06.2019

  151 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Stavebné povolenie - RD -  Ing. Peter Ďurák - 10.06.2019

  780 kBStavebné povolenienew-window 

 

Začatie územného konania -  SO 605 Spevnené plochy, SO 604 Splašková kanalizácia - HM Real plus s.r.o. - 03.06.2019

  162 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Tomáš Hermanovský - 03.06.2019

  227 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Ing. Martin Kuchárik - 07.05.2019

  210 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod, Splašková kanalizácia- Tomáš Behro - 15.3.2019

  768 kBRozhodnutienew-window 

 

Stavebné povolenie - Rodinný dom s dvojgarážou - 21.2.2019

  800 kBStavebné povolenienew-window 

 

Rozhodnutie  o umietnení stavby - ,,Zohor - NA ZÁHUMNÍ 2, 2. časť - SO-601 VN prípojka, SO-602 trafostanica, SO-603 NN rozvody" - 31.1.2019

  1,6 MBRozhodnutie o umiestnení stavbynew-window 

 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - Vodovod, Splašková kanalizácia  - lokalita Benátky - 28.1.2019

  168 kBOznámenie o začatí územného konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom s dvojgarážou - 9.1.2019

  199 kBOznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním new-window 

 

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby - BEL HOUSE - 12.12.2018

 
Stavebné povolenie - 22.11.2018
 
 Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - M&T spektrum s. r. o - 14.11.2018
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,RRD Zohor" - 22.10.2018
 
Oznámenie o začatí územného konania - na stavbu: ,,RRD Zohor" - 25.09.2018
 
 585 kBSituácia new-window
 
 
Oznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom a garáž - 14.09.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - BUILDCOM s. r. o. - 15.08.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - RD Ďurák - 15.08.2018
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 13.07.2018
 
 
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - 06.07.2018
 259 kBSituácia new-window
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 28.06.2018
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Na záhumní - 28.06.2018
 
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - 11.06.2018
 
 
Stavebné povolenie - 28.02.2018
 
Stavebné povolenie - 13.02.2018
 
Stavebné povolenie - 07.02.2018
 
Stavebné povolenie - 26.01.2018
 
Rozhodnutie - 15.01.2018
 
Oznámenie o začatí konania - 08.01.2018
 
Stavebné povolenie - 08.01.2018
 
 

Oznámenie o začatí konania - 21.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 01.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 24.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.11.2017

 

Stavebné povolenie - 16.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.10.2017

 

Rozhodnutie - 10.10.2017

 

Stavebné povolenie - 02.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 08.09.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oprava zrejmej chyby - 04.08.2017

 

Územné rozhodnutie - 02.08.2017

266 kBENERGETIKA new-window
1,8 MBREGULATIVY new-window
 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - 11.07.2017

2,4 MBAUTOPARKY-SK new-window
 

Oznámenie o začatí konania - 28.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 05.06.2017

2,8 MBSituácia VO new-window
 

Stavebné povolenie - 05.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 15.05.2017

 

Oznámenie

 
288 kBSituácia VO new-window
 
 

Začatie územného konania

 

Začatie územného konania

928 kBAUTOPARKY-SK new-window
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie